Tři králové v českobudějovické diecézi hlásí rekordní výtěžek
9. února 2022 Tiskové zprávy

Tři králové v českobudějovické diecézi hlásí rekordní výtěžek

Příspěvky z pokladniček Tříkrálové sbírky jsou sečteny. V neděli 16. ledna 2022 ukončili po celé republice koledníci svoji dvoutýdenní pouť se zapečetěnými kasičkami, nicméně sbírka pokračovala ve virtuálním prostředí v podobě online koledy až do 31. ledna. Celkem se do zapečetěných pokladniček po celé českobudějovické diecézi a díky bezhotovostním darům podařilo vybrat rekordních 9 127 139 Kč.

“Za celou dobu trvání Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi byl rekordní nejen letošní výtěžek, ale také množství zapečetěných kasiček, a to celkem 2 028. Díky všem koledníkům a štědrým dárcům se povedlo vybrat zhruba o 625 tisíc Kč více než v roce předloňském, kdy jsme koledníky v ulicích mohli potkat naposledy,” upřesňuje diecézní koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Vaňo. Tradiční koleda v ulicích měst, do které se zapojilo přes 3 500 koledníků, a obcí byla doplněna tzv. statickými kasičkami, které byly umístěny například v obchodech, na úřadech, v kostelích či firmách. Pro ty, kteří nepotkali koledníky, byla k dispozici online podoba sbírky. Dárci měli možnost přispět také bezhotovostní platbou, DMS nebo přes Online koledu.P1084819

Téměř 1,5 milionu Kč vybrala Charita České Budějovice. “Vybrané peníze budou použity na nákup automobilu pro naše pečovatelky, aby i nadále mohly dojíždět za svými klienty. Nakoupíme také školní pomůcky a další materiály pro programy Nízkoprahového klubu V.I.P., který je určen pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit,” informuje Markéta Králová, která koordinuje sbírku za Charitu České Budějovice.

Štědří byli lidé také ke koledníkům z Charity Pelhřimov a Strakonice. Ve Strakonicích, stejně jako v Českých Budějovicích, se tak mohou těšit na nové auto. Oproti tomu v Pelhřimově je jako každý rok výtěžek v první řadě určen na přímou pomoc lidem z regionu, kteří se ocitli v nouzi. A jak říká tamní koordinátorka sbírky, v současné době jich bohužel není málo. Peníze vybrané v rámci tohoto ročníku dále podpoří provoz pelhřimovské Charitní záchranné sítě, jejíž pracovnice rodinám ve špatné finanční situaci, samoživitelům a lidem bez domova pomáhají jak potravinami, drogerií a oblečením, tak poradenstvím a podporou při řešení jejich problémů.
P1084900
Pomyslným největším „skokanem roku“ se stala Charita Tábor. Právě na Táborsku se po sečtení všech příspěvků vyšplhala částka v porovnání s rokem 2020 na dvojnásobek, celkem 436 224 Kč. Raduje se i Adéla Novotná, která zde měla sbírku na starosti: „Finanční prostředky zde pomohou lidem bez domova a v tíživé životní situaci. Dále výtěžek využijeme na rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb Charity Tábor a z části podpoříme naše Dobrovolnické centrum.“

Koledníci se dočkali vřelého přijetí napříč celou českobudějovickou diecézí (tj. celý Jihočeský kraj, část Kraje Vysočina a část Plzeňského kraje). “Jsme rádi, že se letošní ročník mohl opět vrátit do “starých kolejí” a koledníčci navštívili domácnosti, kam přinesli radost a Boží požehnání. Lidé je vítali s otevřenou náručí a bylo vidět, že i oni se na příchod tří králů těšili. Poděkování patří nejen tisícům dobrovolníků a všem, kteří se na organizaci sbírky podíleli, ale především dárcům za příspěvek i za důvěru. Bez nich bychom totiž nemohli nadále rozvíjet naše služby a pomáhat lidem v nouzi. Velké poděkování si zaslouží také úřady, obchody, lékárny, nemocnice, firmy a dalším instituce, které ochotně umožnily zapojeným Charitám a farnostem umístit ve svých provozech tříkrálovou statickou kasičku,” doplňuje s vděčností Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice.

  • Fotografie koledníků pro nás nafotil Zbyněk Novotný 
  • Ti, co zatím přispět nestihli, mohou tak učinit kdykoli po celý rok, a to online darováním na oficiálním webu Tříkrálové sbírky prostřednictvím nové platební brány. Důležitou novinkou a výhodou je, že při vyplňování údajů lze vybrat konkrétní Charitu, které chce dárce přispět. Během roku je též možné zaslat dárcovskou SMS či poslat bezhotovostní dar složenkou nebo na sbírkový účet.

Jak se rozděluje výtěžek Tříkrálové sbírky?

Podle vnitřního klíče Charity ČR se finanční prostředky rozdělí: 65 % vybraných prostředků se vrací Charitám, které je vykoledovaly, dle předem vymezených záměrů, 15 % je určeno na diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí (Bulharsko, Bělorusko), 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky určené na koordinaci a propagaci.