Od 1. do 16. ledna probíhá Tříkrálová sbírka – největší dobročinná sbírková akce v České republice pořádaná Charitou Česká republika. V letošním roce koledování probíhá opět v tradiční podobě a koledníčci mohou vyrazit do ulic. Do Vašich domovů tak přináší boží požehnání a poselství milosrdné lásky.

V loňském roce, kdy koledníčci nemohli vyrazit do ulic, se podařilo vybrat na jihu České republiky dohromady přes 3,7 milionu Kč. Výtěžek ze sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jinak sociálně potřebným lidem, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Letošní ročník umožňuje návrat k tradiční koledě v ulicích, stále ale zůstávají možnosti přispět v online prostředí. 

Tradiční žehnání koledníčků a svěcení kříd proběhlo o něco dříve než bývá zvykem, a to již v polovině prosince. „Vzhledem k tomu, že jsme nevěděli, jak se epidemiologická situace bude dále vyvíjet, rozhodli jsme se žehnání uspořádat o něco dříve. Koledníčkům tak slavnostně požehnal biskup Vlastimil Kročil v katedrále sv. Mikuláše již 14. prosince za účasti pěveckého sboru místního Biskupského gymnázia," dopňuje ředitel Jiří Kohout.

Tříkrálová sbírka napomáhá rozvoji charitních služeb a jejich prostřednictvím i tisícům klientů. „Takzvané záměry, jinými slovy plány, kde vybrané peníze pomohou, schvaluje diecézní Charita každoročně předem. Na letošní ročník je schváleno celkem 85 záměrů.“ upřesňuje Jiří Kohout. Na letošní sbírku se v českobudějovické diecézi zapečetilo téměř 2 000 kasiček. Diecézní koordinátorka Marie Vaňo upřesňuje záměry letošní sbírky: „Výtěžek z nich bude použit například na podporu osob bez přístřeší či osob v tíživé životní situaci na Táborsku. Ve strakonické i třeboňské Charitě budou ze sbírky financovat služby pro seniory a jejich zkvalitnění. V Charitě Zliv poputují peníze na vybavení a zlepšení vnitřních prostor Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Oproti tomu v Týně nad Vltavou podpoří klub seniorů.“ Sbírka podpoří také nákup automobilů, a to hned v několika Charitách. Auto pro zajištění svých služeb potřebují v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci a Strakonicích. Tam také plánují z části výtěžku rozšířit a zkvalitnit služby pro seniory, například pečovatelskou službu, osobní asistenci či ubytování v Domě klidného stáři sv. Anny v Sousedovicích. Všechny záměry Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi naleznete zde.

„Děkujeme všem, kteří podarují naše koledníky a vzpomenou si tak na lidi osamělé, nemocné či ty, již se ocitli v různých potížích. Charita Česká republika, která v roce 2022 oslaví 100 let existence, tu pro potřebné bude vždy, a to i díky vaší velkorysosti, soucitu, ohleduplnosti a laskavosti,“
říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Jak můžete Tříkrálovou sbírku podpořit: 

 • navštíví vás nebo potkáte naše malé tři krále a přispějete do kasičky s logem Charity Česká republika (koleda v ulicích),
 • přispět můžete do statických kasiček, které naleznete na úřadech, v kostelech či obchodech,
 • darovat lze prostřednictvím online koledy (do online kasičky můžete po skončení koledování přispívat po celý rok),
 • můžete též poslat bezhotovostní dar složenkou nebo na sbírkový účet (číslo účtu 66008822/0800, VS Vaši obce zjistíte na stránkách jednotlivých Charit),
 • můžete zaslat dárcovskou SMS:
  • DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
  • DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
  • DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90 (více na www.darcovskasms.cz).

Tříkrálovou sbírku také provází dvě zájímavé akce. Jedná se o Kolednickou soutěž na Instagramu a tradiční Tříkrálový koncert. Ten se uskuteční v neděli 9. ledna 2022 od 18 hodin na ČT1. Koncert je poděkováním našim koledníkům, partnerům i všem dárcům. Koncertem Vás provede Martina Kociánová a Jan Čenský. Na programu budou také reportáže o tom, kde a jak pomáhá výtěžek Tříkrálové sbírky

Více informací na www.trikralovasbirka.cz

Čerpáno z Tiskové zprávy Tříkrálové sbírky