Služby a projekty Střediska DCHCB

Středisko Diecézní charity České Budějovice poskytuje pomoc s službu lidem v tíživé situaci, akutní nouzi nebo ohroženým sociálním vyloučením. Ulehčujeme život zdravotně postiženým, lidem bez domova, obětem domácího násilí i cizincům, kteří u nás žijí. Současně DCHCB pomáhá potřebným prostřednictvím dalších projektů v českobudějovické diecézi, Jihočeském kraji i zahraničí.

Dům sv. Františka
– chráněné bydlení
(Veselí nad Lužnicí)

chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením nad 30 letVÍCE

Intervenční centrum
pro osoby ohrožené
domácím násilím

pomoc (osobám nad 16 let)
v oblasti domácího násilí
a následného pronásledování  


VÍCE


Poradna pro cizince

pomoc cizincům, jejich rodinným příslušníkům i občanům ČR s vazbou na cizince, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci


Více

Poradna Eva pro ženy
a dívky v nouzi

pomoc ženám a dívkám starším 16 let, které se ocitly v těžké životní situaci (vztahy v rodině, finanční situace, komunikace
s úřady, bytová situace, apod.)


VÍCE

Poradna Eva
–  Terénní programy

pomoc jednotlivcům i rodinám
s dětmi žijícím v sociálně vyloučených lokalitách
v Českých Budějovicích


VÍCE

Komunitní práce Novohradská

podpora obyvatel vyloučené lokality Novohradská
Občanská poradna Tábor

poradenství při hledání optimálního způsobu řešení obtížných životních situací 


VÍCE

Terénní program Tábor

pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, která je zapříčiněna ztrátou bydlení, zaměstnání a osobního zázemí 

VÍCE

Pomoc při mimořádných událostech

humanitární pomoc
při mimořádných událostech

VÍCE

Dobrovolnické centrum

dobrovolníci věnují čas potřebnýmYoung Caritas

hodnotové vzdělávání na školách a aktivity mladých dobrovolníků 


Pomoc v zahraničí

podpora vzdělávání dětí a mládeže v chudých oblastech světa a pomoc se zajištění základních životních potřeb

více