Služby a projekty Střediska DCHCB

Středisko Diecézní charity České Budjěovice poskytuje (sociální) služby lidem v tíživé situaci, akutní nouzi nebo ohroženým sociálním vyloučením. Ulehčujeme život zdravotně postiženým, lidem bez domova, obětem domácího násilí i cizincům, kteří u nás žijí.

Dům sv. Františka
– chráněné bydlení
(Veselí nad Lužnicí)

chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením nad 30 let

VÍCE

Intervenční centrum
pro osoby ohrožené
domácím násilím

pomoc (osobám nad 16 let)
v oblasti domácího násilí
a následného pronásledování  

VÍCE

Poradna pro cizince

pomoc cizincům, jejich rodinným příslušníkům i občanům ČR s vazbou na cizince, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci

Více

Poradna Eva pro ženy
a dívky v nouzi

pomoc ženám a dívkám starším 16 let, které se ocitly v těžké životní situaci (vztahy v rodině, finanční situace, komunikace
s úřady, bytová situace, apod.)VÍCE

Poradna Eva
–  Terénní programy

pomoc jednotlivcům i rodinám
s dětmi žijícím v sociálně vyloučených lokalitách
v Českých Budějovicích

VÍCE

Komunitní práce Novohradská

podpora obyvatel vyloučené lokality Novohradská


Občanská poradna Tábor

poradenství při hledání optimálního způsobu řešení obtížných životních situací 

VÍCE

Terénní program Tábor

pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, která je zapříčiněna ztrátou bydlení, zaměstnání a osobního zázemí 

VÍCE

Mimořádné události

psychosociální, materiální
a finanční pomoc při ničivých (živelných) událostech

VÍCE

Dobrovolnické centrum

dobrovolníci věnují čas potřebným

Young Caritas

hodnotové vzdělávání na školách a aktivity mladých dobrovolníků 

Pomoc v zahraničí

podpora vzdělávání dětí a mládeže v chudých oblastech světa a pomoc se zajištění základních životních potřeb

více