Služby a projekty Střediska DCHCB

Středisko Diecézní charity České Budějovice poskytuje pomoc s službu lidem v tíživé situaci, akutní nouzi nebo ohroženým sociálním vyloučením. Ulehčujeme život zdravotně postiženým, lidem bez domova, obětem domácího násilí i cizincům, kteří u nás žijí. Současně DCHCB pomáhá potřebným prostřednictvím dalších projektů v českobudějovické diecézi, Jihočeském kraji i zahraničí.

Dům sv. Františka
– chráněné bydlení
(Veselí nad Lužnicí)

chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením nad 30 letVÍCE

Intervenční centrum
pro osoby ohrožené
domácím násilím

pomoc (osobám nad 16 let)
v oblasti domácího násilí
a následného pronásledování  


VÍCE


Poradna pro cizince
a migranty

pomoc cizincům, jejich rodinným příslušníkům i občanům ČR s vazbou na cizince, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci


Více

Dobrovolnické centrum

dobrovolníci věnují čas potřebným 

Young Caritas

hodnotové vzdělávání na školách a aktivity mladých dobrovolníků 


 

Pomoc při mimořádných událostech

humanitární pomoc
při mimořádných událostech

VÍCE

Pomoc v zahraničí

podpora vzdělávání dětí a mládeže v chudých oblastech světa a pomoc se zajištění základních životních potřeb

více

Centrum Agáta

komplexní podpora a pomoc osobám ohroženým
domácím a genderově podmíněným násilímVÍCE