Služby a projekty Střediska DCHCB

Středisko Diecézní charity České Budějovice poskytuje pomoc s službu lidem v tíživé situaci, akutní nouzi nebo ohroženým sociálním vyloučením. Ulehčujeme život zdravotně postiženým, lidem bez domova, obětem domácího násilí i cizincům, kteří u nás žijí. Současně DCHCB pomáhá potřebným prostřednictvím dalších projektů v českobudějovické diecézi, Jihočeském kraji i zahraničí.

Dům sv. Františka
– chráněné bydlení
(Veselí nad Lužnicí)

chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením nad 30 letVÍCE

Intervenční centrum
pro osoby ohrožené
domácím násilím

pomoc (osobám nad 16 let)
v oblasti domácího násilí
a následného pronásledování  


VÍCE


Poradna pro cizince

pomoc cizincům, jejich rodinným příslušníkům i občanům ČR s vazbou na cizince, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci


Více

Poradna Eva pro ženy
a dívky v nouzi

pomoc ženám a dívkám starším 16 let, které se ocitly v těžké životní situaci (vztahy v rodině, finanční situace, komunikace
s úřady, bytová situace, apod.)

Od 1. ledna 2022
zajišťuje tuto službu
Charita České Budějovice


VÍCE

Poradna Eva
–  Terénní programy

pomoc jednotlivcům i rodinám
s dětmi žijícím v sociálně vyloučených lokalitách
v Českých Budějovicích

Od 1. ledna 2022
byla tato služba sloučena
s terénním programem
Charity České Budějovice


VÍCE

Komunitní práce Novohradská

podpora obyvatel vyloučené lokality Novohradská
Od 1. ledna 2022
zajišťuje tuto službu
Charita České Budějovice


Občanská poradna Tábor

poradenství při hledání optimálního způsobu řešení obtížných životních situací 


Od 1. ledna 2022 zajišťuje tuto službu Charita Tábor

VÍCE

Terénní program Tábor

pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, která je zapříčiněna ztrátou bydlení, zaměstnání a osobního zázemí 
Od 1. ledna 2022 zajišťuje tuto službu Charita Tábor

VÍCE

Pomoc při mimořádných událostech

humanitární pomoc
při mimořádných událostech

VÍCE

Dobrovolnické centrum

dobrovolníci věnují čas potřebnýmYoung Caritas

hodnotové vzdělávání na školách a aktivity mladých dobrovolníků 


Pomoc v zahraničí

podpora vzdělávání dětí a mládeže v chudých oblastech světa a pomoc se zajištění základních životních potřeb

více