Služby a projekty Střediska DCHCB

Středisko Diecézní charity České Budějovice poskytuje pomoc s službu lidem v tíživé situaci, akutní nouzi nebo ohroženým sociálním vyloučením. Ulehčujeme život zdravotně postiženým, lidem bez domova, obětem domácího násilí i cizincům, kteří u nás žijí. Současně DCHCB pomáhá potřebným prostřednictvím dalších projektů v českobudějovické diecézi, Jihočeském kraji i zahraničí.