Spolu proti násilí na jihu Čech

Zlepšit přístup k obětem domácího a genderově podmíněného násilí a propojit jednotlivé organizace a instituce, které s nimi pracují – to je cílem projektu Spolu proti násilí na jihu Čech, který s novým rokem vzniká. Jeho potřeba se ukazuje jako více než aktuální. Statistiky z přelomu roků jsou totiž velmi nepříznivé. Intervenční centrum Diecézní charity České Budějovice řešilo trojnásobek případů domácího násilí než ve stejném období v předchozích letech. 
Projekt  Spolu proti násilí na jihu Čech reaguje na potřebu úzké spolupráce mezi jednotlivými subjekty poskytujícími pomoc obětem. A nejde jen o spolupráci, ale také o výměnu informací, která pomůže zvýšit odbornou kapacitu jednotlivých pracovišť a také přispěje k lepšímu povědomí o organizacích, které s oběťmi domácího násilí pracují. 
Projekt probíhá od 1. ledna 2023 do 30. dubna 2024 a je financován z Norských fondů 2014-2021 z programu Lidská práva - LP-HRMGSB-002.

Společně proti násilí

Spolupracující organizace a instituce

 • Diecézní charita
 • Krajské ředitelství - odbor služby pořádkové policie
 • Advokáti pro oběti trestných činů
 • MÚ Vodňany
 • Krajský úřad - OSOV, OSPOD
 • Pedagogicko-psychologická poradna
 • Temperi
 • Středisko výchovné péče
 • Tvá volba
 • Probační a mediační služba
 • Obvodní oddělení policie
 • Nemocnice Jindřichův Hradec
 • Theia
 • Centrum duševního zdraví Strakonice
 • Fokus Písek
 • OSPOD Český Krumlov
 • Služby kriminální policie a vyšetřování České Budějovice
 • Služby kriminální policie a vyšetřování Český Krumlov
 • Zdravotně sociální fakulta JCU
 • Rozkoš bez rizika
 • Krajský soud
 • Okresní soud
 • Psycholog PČR
 • Krizové centrum České Budějovice

 

o8AkQMQCW_yoT~l6jWmKD

odborná garantka projektu
Tel.: 731 619 844
email: hana.kadlecova@dchcb.charita.cz
 
 

Pavel Bláha

koordinátor mezioborové spolupráce
Tel.: 604 192 817
email: pavel.blaha@dchcb.charita.cz

Projekt je podpořen z Norských fondů

Norské fondy
Pozvánka na první setkání charitní skupiny
9. března 2023 Články

Pozvánka na první setkání charitní skupiny

Chtěli bychom Vás pozvat k účasti na charitní pracovní skupině v projektu Spolu proti násilí na jihu Čech, jejíž vznik iniciuje Diecézní charita České Budějovice. Projekt reaguje na potřeby vycházející z praxe Intervenčního centra. Ukázalo se, že je žádoucí posílit spolupráci mezi jednotlivými charitami.

Pozvánka na první setkání mezioborové skupiny
24. ledna 2023 Články

Pozvánka na první setkání mezioborové skupiny

Chtěli bychom Vás pozvat k účasti v pracovní skupině projektu Spolu proti násilí na jihu Čech, kterou vytváří Diecézní charita České Budějovice. Projekt reaguje na potřeby, které vycházejí z činnosti Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím Diecézní Charity České Budějovice. Ukázalo se, že je žádoucí posílit spolupráci mezi jednotlivými subjekty poskytujícími pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí.

Startuje projekt Spolu proti násilí na jihu Čech
13. ledna 2023 Články

Startuje projekt Spolu proti násilí na jihu Čech

Zlepšit přístup k obětem domácího a genderově podmíněného násilí a propojit jednotlivé organizace a instituce, které s nimi pracují – to je cílem projektu Spolu proti násilí na jihu Čech, který s novým rokem vzniká. Jeho potřeba se ukazuje jako více než aktuální. Statistiky z přelomu roků jsou totiž velmi nepříznivé. Intervenční centrum Diecézní charity České Budějovice řešilo trojnásobek případů domácího násilí než ve stejném období v předchozích letech. Zda to souvisí s nepříznivou ekonomickou situací domácností nebo šlo jen o náhodný výkyv ukáže čas.