Lidé s postižením

 

Sociálně terapeutická dílna

Osobní asistence

  • Osobní asistence (A) pomáhá se zvládnutím podobných úkonů jako pečovatelská služba, navíc také při vzdělávání, volnočasových aktivitách a obecně při obstarávání osobních záležitostí. Může být poskytnuta v libovolném čase podle dohody s klientem.s