Sociální a zdravotní služby v českobudějovické diecézi

Prostřednictvím sítě Charit poskytujeme sociální a zdravotní služby nemocným a potřebným každého věku. Každý člověk je pro nás důležitý. Snažíme se pečovat nejen o tělo, ale také o duši. 

Charity v českobudějovické diecézi - mapa pomoci

V každé sociální službě Vám poskytneme základní poradenství – tj. pomůžeme Vám nalézt typ služby určený přímo k řešení Vaší sociální nebo zdravotní situace, předáme Vám kontakty na odpovídající službu, případně vysvětlíme, jak postupovat dál. 

Komu a čemu se věnujeme:

Drogově závislí
Drogově závislí

Další projekty a aktivity

SENIORŮM A NEMOCNÝM

 • terénní služby: osobní asistence, odlehčovací služba, pečovatelská služba, sociálně aktivizační služby pro seniory, domácí zdravotní péče, domácí hospicová péče, 

  ambulantní služby: denní stacionáře, centra denních služeb, poradny; sociálně aktivizační služby pro seniory; ambulance paliativní péče a léčby bolesti

  pobytové služby: týdenní stacionáře, odlehčovací služba, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem (např. zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou), lůžkový hospic

  doplňkové služby: půjčovny zdravotních pomůcek

LIDEM S POSTIŽENÍM

 • terénní služby: osobní asistence, odlehčovací služba, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, domácí zdravotní péče

  ambulantní služby: denní stacionáře, centra denních služeb, poradny, sociálně aktivizační služby pro lidi se zdravotním postižením; sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, tísňová péče

  pobytové služby: chráněné bydlení, týdenní stacionáře, odlehčovací služba

  doplňkové služby: půjčovny zdravotních pomůcekek

MATKÁM S DĚTMI / RODINÁM S DĚTMI

 • MATKÁM S DĚTMI – azylové domy pro matky s dětmi, krizová pomoc, poradny, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • RODINÁM S DĚTMI – krizová pomoc, pečovatelská služba, poradny, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

  doplňkové služby: mateřská a rodinná centra

DĚTEM A MLÁDEŽI

domy na půl cesty, krizová pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, K-centra (kontaktní centra), poradny, terénní programy

doplňkové služby: volnočasové aktivity pro děti a mládež

LIDEM BEZ DOMOVA

azylový dům, noclehárny, nízkoprahová denní centra, poradny, terénní programy, ordinace praktického lékaře

LIDEM V TÍSNI

odborné sociální poradny, krizová pomoc, tísňová péče

DOBROVOLNICTVÍ

dobrovolnické programy na pomoc nemocným a seniorům, dětem a mládeži nebo cizincům

POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

psychosociální, materiální a finanční pomoc obětem povodní, požárů a dalších mimořádných událostí, včetně pomoci dobrovolníků

Vyhledávání služeb dle zacílení