Pomoc v zahraničí

Mezi naše dlouhodobé priority patří zejména podpora vzdělávání dětí a mládeže v chudých oblastech světa, pomoc se zajištění základních životních potřeb ke kvalitnějšímu životu i obnova zdrojů obživy. Především díky štědrým dárcům můžeme realizovat pomoc v Bělorusku, Bulharsku nebo Zimbabwe

Podpora od individuálních dárců

bělorusko

Adopce na dálku v Bělorusku

Ve spolupráci s Charitou Pinsk od roku 2005 realizujeme v Bělorusku projekt Adopce na dálku.  Dárci – adoptivní rodiče z ČR, finančně přispívají vybranému dítěti na úhradu školních výdajů, kroužků, případně léků v jeho přirozeném kulturním prostředí. Darovaná finanční podpora se stává pro dítě trvalým vkladem do jeho života.

CHCI SE ZAPOJIT

009332

Darovaný domov v Zimbabwe

Zásluhou štědrých dárců z ČR podporujeme děti z Dětského domova Mary Ward v Kwekwe, který vedou řádové sestry Congregatio Jesu. I přes složitou politickou a ekonomickou situaci se zde sestry dětem snaží nahradit chybějící rodinu a vytvořit plnohodnotný domov.

VÍCE INFORMACÍ

Zahraniční projekty podpořené z Tříkrálové sbírky
v českobudějovické diecézi

Onkologické centrum sv. Lukáše

Pomoc rodinám s onkologicky nemocnými dětmi
(Minsk, Bělorusko)

Podpora projektu: 2017 – dosud

Diecézní charita České Budějovice od roku 2017 finančně podporuje Onkologické centrum sv. Lukáše Charity Minsk-Mogilev, které je zaměřené na pomoc při dočasném ubytování pro sociálně slabé rodiny v průběhu léčení jejich dětí s onkologickým onemocněním.

Tabita

Realizace odlehčovací služby Tabita
(Minsk, Bělorusko)

Podpora projektu: 2017 – dosud

Odlehčovací služba Tabita pomáhá tam, kde není dostupná jiná, především státní, forma pomoci, a reaguje na potřeby nemocných a jejich rodin. Pracovníci minské Charity pečují o seniory, dospělé i děti s těžkým zdravotním postižením. Poskytují také podporu pečujícím, jelikož mnozí z nich nevědí, jak se o nemocného člověka starat.

Děti ulice

Děti ulice
(region Pinsk, Bělorusko) 

Podpora projektu: 2010 – dosud

Od roku 2010 Diecézní charita České Budějovice pomáhá Diecéczní charitě Pinsk s finančním, materiální, potravinové a další pomoci potřebným dětem v regionu působnosti Charity Pinsk.

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Bulharsku

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
(Stara Zagora, Bulharsko)

Podpora projektu: 2010 – dosud

Finančně vypomáháme Salesiánům Dona Boska, kteří působí ve městečku Stara Zagora a pracují zde především s romskými dětmi a mládeží ze sociálně nejslabší komunity – nabízí jim kroužky, oratoř (tj. nízkoprahové středisko pro děti a mládež) a doučování. Projekt chce volnočasovými aktivitami a výchovou dětí předcházet sociálnímu vyloučení, a také předčasnému těhotenství mladých dívek.

Příjemci pomoci jsou primárně děti ze sociálně nejslabší romské komunity, jejichž rodiče denně řeší své existenční problémy a dětem se nevěnují. Následně tato pomoc přispívá v rozvoji samotné rodiny dítěte, které reprodukuje možnosti, alternativy odlišného života, které získává v Nízkoprahovém zařízení. Projekt chce volnočasovými aktivitami, výchovou dětí předcházet sociálnímu vyloučení ze znevýhodňujícího rodinného prostředí, zejména při vstupu do školy kde nesporně sehrává v psychice dětí negativní proces.