Senioři

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba (T, A) pomáhá klientům při zvládání běžných úkonů, hygieny, zajištění stravy a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Poskytuje se v předem vymezeném čase.

* charitní pečovatelské služby ve většině případů provozují také půjčovnu kompenzačních a zdravotních pomůcek

Osobní asistence

Osobní asistence (A) pomáhá se zvládnutím podobných úkonů jako pečovatelská služba, navíc také při vzdělávání, volnočasových aktivitách a obecně při obstarávání osobních záležitostí. Může být poskytnuta v libovolném čase podle dohody s klientem.s

 

Domácí zdravotní péče / domácí hopicová péče

Půjčovna kompenzačních a zdravotních pomůcek