Dům sv. Františka – chráněné bydlení

DSF_budova

Dům sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí je celoročním chráněným bydlením pro osoby se zdravotním postižením nad 30 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného, mentálního či kombinovaného postižení nebo chronického duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby například s domácností, hygienou, zajištěním stravy a udržením sociálních kontaktů. Klienti se mohou účastnit různých aktivizačních činností, výletů, kulturních akcí i pravidelných bohoslužeb přímo v kapli v Domě sv. Františka. Služba chráněného bydlení cílí na podporu soběstačnosti a rozvoj dovedností, umožňujeme lidem prožívat aktivní, plnohodnotný a důstojný život.

Poslání:

Posláním domu sv. Františka je podporovat soběstačnost lidí se zdravotním postižením a individuálně s nimi spolupracovat na tom, aby žili plnohodnotným, aktivním a důstojným životem.

Pro koho je služba určena:

chráněné bydlení je poskytováno osobám nad 30 let se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje podporu jiné fyzické osoby.

 • Osobám s tělesným postižením, 
 • osoby s mentálním postižením (lehkým nebo středně těžkým),
 • osoby s chronickým duševním onemocněním,
 • osoby s kombinovaným postižením,

  které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita:

Domov sv. Františka má maximální kapacitu 38 osob. Většina bytů je jednolůžkových, máme i několik bytů dvoulůžkových.

Cíle služby:

 1. Klienti utvářejí a udržují vazby mezi nimi a jejich rodinami, blízkými.
 2. Klienti svůj volný čas využívají smysluplným způsobem odpovídajícím jejich věku. 
 3. Klienti jsou v maximální míře schopni zvládnout každodenní péči o sebe sama.
 4. Klienti jsou podle svých možností a schopností zapojeni do práce.

Jak to u nás vypadá?

Okolí Domu sv. FrantiškaVstupní hala Domu sv. FrantiškaOdpočinkový koutek

Kaple Domu sv. FrantiškaAktivizační dílnaMasopustní veselí ve společenské místnosti

 

 

 


Fotogalerie

Základní poskytované činnosti

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: pomoc s přípravou stravy, zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního, stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
b) poskytnutí ubytování: ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti: pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, pomoc při údržbě domácích spotřebičů, podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, podpora v oblasti partnerských vztahů, podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.

Zásady poskytované služby

 • Respekt ke křesťanským hodnotám
 • Respekt k člověku, k jeho osobním a duchovním potřebám 
 • Individualizovaná podpora klienta (tzn. přístup založený na vyhodnocování potřeb klienta)
 • Podpora vlastní volby klienty 
 • Profesionální přístup

Dokumenty:

Žádost o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

Ceník poskytovaných služeb

Smlouva

Domácí řád

Informační leták - stížnosti


Dům sv. Františka podporují:

Jihočeský kraj

Veselí nad Lužnicí


Kontakt:

adresa: K Zastávce 646, 391 81 Veselí nad Lužnicí
e-mail: chranene.bydleni@dchcb.charita.cz
telefon: +420 731 441 761