Záměry Tříkrálové sbírky 2022

Kde a jak bude výtěžek z Tříkrálové sbírky pomáhat v českobudějovické diecézi?

TKS

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % tvoří režie sbírky.

 • Charita České Budějovice

  • Přímá finanční pomoc: Pomoc handicapovanému chlapci

   25 000 Kč
  • Fond farnosti Římov

   30 000 Kč
  • Podpora volnočasových aktivit farnosti Boršov nad Vltavou

   10 000 Kč
  • Operativní rezerva farnosti Boršov nad Vltavou

   10 000 Kč
  • Farnost Střížov: podpora Domova sv. Alžbety pro matku a dítě pod Charitou Veselíčko

   90 000 Kč
  • Podpora sociálních a zdravotních služeb Městské Charity České Budějovice - nákup osobního automobilu pečovatelské služby

   523 069 Kč
  • Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.I.P. pod Charitou České Budějovice

   110 000 Kč
  • Farnost Lišov: Vzdělávání pracovníků Charity České Budějovice v oblasti paliativní péče

   39 000 Kč
  • Přímá finanční pomoc: Podpora handicapovaného chlapce, částečná úhrada terapie.

   10 000 Kč
  • Přímá finanční pomoc: Podpora dvou handicapovaných bratrů, částečná úhrada rehabilitace, zdravotních pomůcek.

   50 000 Kč
  • Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a  mládež V.I.P. farností Boršov nad Vltavou

   30 000 Kč
 • Charita Český Krumlov

  • Finanční podpora rozvoje Charity Český Krumlov: Půjčovny kompenzačních pomůcek.

   52 645 Kč
 • Charita Horažďovice

  • Podpora Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby a Občanské poradny.

   113 794 Kč
  • Přímá materiální pomoc: Dětský domov Kašperské Hory - pobočka Chanovice.

   6 000 Kč
  • Krizový fond.

   2 000 Kč
  • Kasejovice: Podpora sociálně slabé rodiny.

   8 000 Kč
  • Nepomuk: Podpora sociálně slabé rodiny s dětmi.

   20 000 Kč
  • Nepomuk: Podpora Mateřského centra Beruška.

   5 000 Kč
  • Nepomuk: Podpora Občanské poradny

   15 000 Kč
 • Charita Jindřichův Hradec

  • Kvalitní pomoc dětem a rodinám v těžké životní situaci

   40 000 Kč
  • Podpora a zkvalitnění poskytování služeb pro osoby bez přístřeší

   20 000 Kč
  • Podpora a zkvalitnění poskytování služby odborného poradenství

   15 000 Kč
  • Popora provozování Výdejny Samaritán

   40 000 Kč
  • Přímá pomoc osobám v těžké životní situaci

   10 000 Kč
  • Nákup automobilu pro terénní služby

   111 680 Kč
 • Charita Kamenice nad Lipou

  • Podpora terénní pečovatelské služby

   63 786 Kč
  • Pomoc osobám v tíživé nebo mimořádné sociální situaci

   11 300 Kč
  • Podpora klubu seniorů

   22 500 Kč
  • Posílení půjčovny kompenzačních pomůcek

   45 000 Kč
  • Šatník pro potřebné

   45 000 Kč
 • Charita Kaplice

  • Příspěvek na Krizový fond Farnosti Kaplice.

   9 000 Kč
  • Podpora , rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb Charity Kaplice.

   166 551 Kč
  • Podpora osob v nepříznivé životní situaci ve Vyšším Brodu a okolí.

   20 000 Kč
 • Charita Pacov

  • Podpora  Terénní pečovatelské služby.

   98 484 Kč
  • Podpora  rozvoje  Terénní pečovatelské služby - vzdělávání zaměstnanců.

   11 000 Kč
 • Charita Pelhřimov

  • Udržitelnost poskytovaných služeb pro lidi v obtížných sociálních situacích a přímá humanitární pomoc lidem v nouzi

   637 286 Kč
 • Charita Písek

  • Podpora Střediska pomoci

   98 712 Kč
  • Podpora Dobrovolnického centra BONUM

   35 000 Kč
  • Podpora Sociálně aktivizační služby Rozárka Milevsko

   98 712 Kč
 • Charita Prachatice

  • Finanční podpora terénního programu MOST naděje.

   50 000 Kč
  • Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi.

   146 373 Kč
  • Podpora azylového Domu sv. Petra pro muže.

   150 000 Kč
  • Podpora činnosti Centra volného času pro děti a mládež při farnosti Prachatice.

   25 000 Kč
 • Charita Strakonice

  • Nákup a opravy automobilů pro terénní služby. Rozvoj charity.

   482 588 Kč
 • Charita Sušice

  • Podpora terénních služeb sociální péče.

   289 467 Kč
  • Fond individuální pomoci.

   30 000 Kč
 • Charita Tábor

  • Na pomoc lidem bez domova

   25 000 Kč
  • Přímá finanční pomoc lidem v tíživé životní situaci

   30 800 Kč
  • Podpora a rozvoj Dobrovolnického centra Charity Tábor

   40 000 Kč
  • Pořízení vybavení pro mimořádné události

   25 000 Kč
  • Rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb v rámci Charity Tábor

   162 745 Kč
 • Charita Třeboň

  • Podpora financování a rozvoj služeb a činností Oblastní charity Třeboň poskytovaných osobám v nepříznivých sociálních situacích.

   183 087 Kč
  • Přímá pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi.

   6 000 Kč
 • Charita Týn nad Vltavou

  • Financování provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek.

   91 533 Kč
  • Podpora projektu SOS rodina.

   70 000 Kč
  • Podpora projektu Klub seniorů - Senior šance.

   91 533 Kč
 • Charita Veselíčko

  • Finanční podpora provozu Domova sv. Alžběty pro matku a dítě.

   57 127 Kč
 • Charita Vimperk

  • Dofinancování provozních nákladů charitní ošetřovatelské služby.

   127 128 Kč
 • Charita Zliv

  • Podpora Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

   45 907 Kč
 • Congregatio Jesu Štěkeň

  • Finanční podpora sester v Kijevu: Caritas - Spes Social Center.

   39 899 Kč
 • Diecézní charita České Budějovice

  • Trhové Sviny: Podpora Dobrovolnického centra při DCHCB.

   18 711 Kč
  • Přímá finanční či materiální pomoc osobám na Trhovosvinensku v  sociální i hmotné nouzi.

   40 000 Kč
  • Křemže: Financování odborné psychologické péče pro chlapce z  Křemže.

   10 000 Kč
  • Křemže: Příspěvek na asistenční péči pro chlapce s DMO

   20 000 Kč
  • Křemže: Finanční příspěvek na  rehabilitační pomůcku pro chlapce s DMO.

   35 675 Kč
  • Ledenice: Podpora krizového bydlení při DCHCB.

   57 845 Kč
  • Ledenice: Přímá finanční pomoc chlapci s DMO.

   20 000 Kč
  • Podpora provozu krizového bydlení při DCHCB.

   36 651 Kč
 • Farní charita Katovice

  • Podpora péče o seniory a osoby handicepované.

   31 790 Kč
  • Podpora  volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně vyloučených rodin.

   31 789 Kč
 • Farní charita Rožmitál pod Třemšínem

  • Podpora Poradny pro cizince a migranty při DCHCB

   28 278 Kč
 • Farní charita Velešín

  • Podpora sociálních služeb Charity Kaplice.

   139 521 Kč
 • Farní charita Vlachovo Březí

  • Finanční podpora terénního programu MOST naděje.

   6 000 Kč
  • Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi.

   13 926 Kč
  • Podpora azylového Domu sv. Petra pro muže.

   13 926 Kč
 • Oblastní charita Nové Hrady

  • Podpora krizového bydlení při DCHCB.

   16 939 Kč
 • ŘKF Borovany

  • Přímá finanční pomoc - částečné hrazení pomůcky pro chlapce s DMO

   40 000 Kč
  • Přímá finanční pomoc - zakoupení rehabilitační pomůcky pro chlapce s DMO.

   56 218 Kč
 • ŘKF Mladá Vožice

  • Podpora dobrovolnické činnosti Charita Tábor.

   15 164 Kč
  • Podpora centra volného času pro děti a mládež.

   15 163 Kč
 • ŘKF Suchdol nad Lužnicí

  • Finanční podpora center volného času pro děti a  mládež při Charitě Jindřichův Hradec.

   33 213 Kč
  • Finanční pomoc dětem, rodinám a sociálně slabým občanům v Suchdole nad Lužnicí a okolí.

   33 212 Kč
 • ŘKF Veselí nad Lužnicí

  • Podpora činnosti Domu sv. Františka.

   63 992 Kč
  • Podpora sociálně slabých občanů ve Veselí nad Lužnicí.

   10 000 Kč
 • ŘKF Vodňany

  • Přímá finanční podpora klientů sociálně terapeutické dílny Chelčického domova sv. Linharta, o. p. s.

   11 800 Kč
  • Přímá finanční podpora klientů Hospice sv. Jana Neumanna v Prachaticích a Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích.

   35 300 Kč
  • Přímá finanční podpora klientů Domova Žlutý Petrklíč, z.s. na Lomci .

   35 300 Kč
  • Podpora Občanské poradny Farní charity Týn nad Vltavou, pracoviště Vodňany.

   47 200 Kč
  • Přímá pomoc sociálně potřebným a zdravotně znevýhodněným.

   94 300 Kč
  • Podpora volnočasových aktivit sociálně potřebným.

   11 933 Kč