Záměry Tříkrálové sbírky 2021

Kde a jak bude výtěžek z Tříkrálové sbírky pomáhat v českobudějovické diecézi?

TKS

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % tvoří režie sbírky.

 • Charita Kaplice

  • Vyšší Brod: Podpora osob v nepříznivé sociální situaci v ORP Vyšší Brod.

   15 927 Kč
  • Podpora a  zkvalitnění sociálních služeb Charity Kaplice.

   41 834 Kč
  • Krizový fond Farnosti Kaplice.

   4 600 Kč
 • Charita Zliv

  • Finanční podpora  Služeb sociální prevence poskytované ambulantní formou

   50 000 Kč
 • Diecézní charita České Budějovice

  • Trhové Sviny: Finanční podpora handicapované dívky s DMO

   21 574 Kč
  • Ledenice: Příspěvek na rehabilitační pobyt 2 handicapovaných chlapců s DMO

   15 000 Kč
  • Ledenice: Krizové bydlení/krizový byt při DCHCB

   46 115 Kč
  • Křemže: Finanční podpora místní rodiny v těžké životní situaci

   10 980 Kč
  • Křemže: Přímá finanční pomoc chlapci s DMO - zakoupení rehabilitační pomůcky

   23 036 Kč
  • Křemže: Finanční podpora handicapovaného chlapce - příspěvek na asistenční péči

   20 000 Kč
  • Krizové bydlení/krizový byt při DCHCB.

   9 297 Kč
 • Farní charita Český Krumlov

  • Malý farní fond pro pomoc lidem v nouzi.

   25 000 Kč
  • Finanční podpora Krizového bydlení při DCHCB.

   20 000 Kč
  • Finanční podpora sociálně potřebných prostřednictvím \"České provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže\"" v Kájově."

   10 000 Kč
 • Farní charita Jindřichův Hradec

  • Podpora a zkvalitnění poskytování služby odborného poradenství.

   7 500 Kč
  • Podpora provozování Výdejny Samaritán.

   38 394 Kč
  • Kvalitní pomoc dětem a rodinám v těžké životní situaci.

   15 000 Kč
  • Podpora a zkvalitnění poskytování služeb  pro osoby bez přístřeší.

   5 000 Kč
  • Finanční podpora osob v těžké životní situaci.

   5 000 Kč
 • Farní charita Kamenice nad Lipou

  • Pomoc osobám v tíživé nebo mimořádné sociální situaci.

   10 000 Kč
  • Podpora Klubu seniorů.

   20 000 Kč
  • Šatník pro potřebné.

   11 690 Kč
  • Podpora Terénní pečovatelské služby.

   52 000 Kč
  • Posílení půjčovny kompenzačních pomůcek.

   11 700 Kč
 • Farní charita Katovice

  • Podpora péče o seniory a osoby hendikepované při Farní charitě Katovice.

   36 016 Kč
  • Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně vyloučených rodin při Farní charitě Katovice.

   36 015 Kč
 • Farní charita Milevsko

  • Podpora provozu Terénní pečovatelské služby.

   48 548 Kč
 • Farní charita Pacov

  • Podpora Terénní pečovatelské služby - půjčovny.

   61 566 Kč
 • Farní charita Prachatice

  • Podpora Domu sv. Petra pro muže.

   74 974 Kč
  • Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v tísni.

   74 974 Kč
 • Farní charita Rožmitál pod Třemšínem

  • Pomoc sociálně potřebným rodinám a seniorům z Rožmitálska v  těžké životní situaci

   5 850 Kč
 • Farní charita Tábor

  • Přímá finanční pomoc - matce samoživitelce ve hmotné a sociální nouzi.

   15 000 Kč
  • Zkvalitnění sociálních služeb v rámci Farní charity Tábor.

   8 021 Kč
  • Podpora a rozvoj Dobrovolnického centra Farní charity  Tábor.

   11 500 Kč
  • Přímá finanční pomoc, nákup léků pro klienty Domácího hospice Jordán.

   15 330 Kč
  • Chýnov: finanční podpora chlapce na Haiti v rámci programu Adopce na  dálku ACHO.

   3 800 Kč
  • Sezimovo Ústí: podpora sociálně slabých dětí navštěvujících CZŠ ORBIS -PICTUS.

   11 500 Kč
  • Rozvoj nových sociálních služeb v rámci Farní charity Tábor.

   34 518 Kč
 • Farní charita Týn nad Vltavou

  • Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež BONGO.

   16 000 Kč
  • Podpora pečovatelské služby.

   16 000 Kč
  • Podpora Klubu seniorů - projektu Senior šance.

   31 585 Kč
  • Podpora Občanské poradny.

   16 000 Kč
 • Farní charita Velešín

  • Podpora sociálních služeb Charity Kaplice.

   46 969 Kč
 • Farní charita Veselíčko

  • Podpora provozu Domova sv. Alžběty pro matku a dítě, fakultativní služby.

   27 008 Kč
 • Farní charita Vlachovo Březí

  • Podpora aktivit dobrovolnické skupiny ve Vlachově Březí při Dobrovolnickém centru, podpora sociálně znevýhodněných skupin a handicapovaných.

   20 000 Kč
 • Farnost Bechyně

  • Podpora Domu sv. Alžběty pro matku a dítě.

   4 896 Kč
  • Podpora rozvoje nových sociálních služeb v rámci Farní charity Tábor.

   4 895 Kč
  • Malý farní fond pro pomoc lidem v akutní nouzi.

   4 000 Kč
 • Farnost Borovany

  • Finanční podpora Krizového bydlení při DCHCB

   14 901 Kč
  • Finanční podpora chlapce s DMO - přispění na plánovanou neurorehabilitaci.

   15 000 Kč
 • Farnost Mladá Vožice

  • Přímá materiální pomoc: podpora Domácí hospic Jordán, o.p.s.

   13 480 Kč
  • Podpora Centra volného času pro děti a mládež při Římskokatolické farnosti Mladá Vožice.

   13 490 Kč
  • Podpora dobrovolnictví Farní charity Tábor.

   13 480 Kč
 • Farnost Soběslav

  • Podpora rozvoje nových sociálních služeb v rámci Farní charity Tábor.

   9 046 Kč
  • Tabita - pečovatelská služba a osobní asistence Charita Minsk.

   9 045 Kč
 • Farnost Štěkeň

  • Pomoc sestrám v Kijevu Caritas - Spes Social Center.

   10 101 Kč
 • Farnost Suchdol nad Lužnicí

  • Pomoc dětem, rodinám a  sociálně slabým občanům v Suchdole nad Lužnicí a okolí.

   14 158 Kč
  • Podpora Farní charity Jindřichův Hradec.

   14 150 Kč
 • Farnost Veselí nad Lužnicí

  • Podpora sociálně slabých občanů ve Veselí nad Lužnicí.

   10 387 Kč
  • Podpora činnosti Domu sv. Františka.

   10 000 Kč
 • Farnost Vodňany

  • Přímá finanční podpora klientů sociálně terapeutické dílny Chelčického domova sv. Linharta, o. p. s.

   3 887 Kč
  • Přímá finanční podpora klientů Domova Žlutý Petrklíč, z.s. na Lomci

   11 662 Kč
  • Podpora Občanské poradny Farní charity Týn nad Vltavou, pracoviště Vodňany.

   15 549 Kč
  • Přímá finanční podpora klientů Hospice sv. Jana Neumanna v Prachaticích a Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích

   11 662 Kč
  • Přímá pomoc sociálně potřebným a zdravotně znevýhodněným.

   34 986 Kč
 • Městská charita České Budějovice

  • Podpora sociálních a zdravotních služeb MCHCB: Domácí zdravotní péče, Pečovatelské služby, Osobní asistence a Domácí hospicové péče.

   94 747 Kč
  • Podpora mentálně a tělesně handicapovaného chlapce

   25 000 Kč
  • Lišov: Podpora Hospicové péče sv. Kleofáše. o.p.s.

   15 740 Kč
  • Lišov: Podpora sociálních a zdravotních služeb MCHCB: Domácí zdravotní péče, Pečovatelské služby, Osobní asistence a Domácí hospicové péče.

   9 410 Kč
  • Chlumec: Podpora sociálních a zdravotních služeb MCHCB -Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.

   5 645 Kč
  • Chlumec: Podpora handicapované dívky s mentálním a tělesným postižením - zakoupení kompenzační pomůcky.

   6 150 Kč
  • Boršov nad Vltavou: Podpora volnočasových aktivit mládeže ve Farní charitě

   10 000 Kč
  • Boršov nad Vltavou: Podpora sociálních a zdravotních služeb MCHCB - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.

   42 663 Kč
  • Kamenný Újezd: Podpora volnočasových aktivit mládeže ve farnosti

   5 645 Kč
  • Kamenný Újezd: Podpora sociálních a zdravotních služeb MCHCB - Domino, Dům sv. Pavla, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P: a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka

   5 645 Kč
  • Podpora sociálních a zdravotních služeb MCHCB - Domino, Domu sv.  Pavla, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P: a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka

   37 640 Kč
  • Římov: Podpora Domova sv. Alžběty pro matku a dítě Veselíčko

   5 645 Kč
  • Římov: Podpora sociálních a zdravotních služeb Městské charity České Budějovice.

   5 645 Kč
  • Střížov: finanční podpora  FCH Veselíčko: Domova sv. Alžběty pro matku a dítě

   18 820 Kč
 • Oblastní charita Horažďovice

  • Podpora Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby a Občanské poradny.

   122 899 Kč
  • Kasejovice: Podpora sociálně slabé rodiny.

   8 000 Kč
  • Nepomuk: Podpora Mateřského centra Beruška.

   3 300 Kč
  • Krizový fond.

   2 000 Kč
  • Přímá materiální pomoc: Dětský domov Kašperské Hory - pobočka Chanovice.

   6 000 Kč
  • Nepomuk: Dětský domov Nepomuk.

   3 300 Kč
  • Nepomuk: Podpora sociálně slabé rodiny s dětmi.

   9 910 Kč
 • Oblastní charita Nové Hrady

  • Podpora Občanské poradny Třeboň.

   31 807 Kč
 • Oblastní charita Pelhřimov

  • Finanční podpora na udržitelnost poskytovaných služeb pro lidi v obtížných sociálních situacích a přímá humanitární pomoc lidem v nouzi.

   260 590 Kč
 • Oblastní charita Písek

  • Podpora Dobrovolnického centra BONUM.

   20 000 Kč
  • Podpora  střediska pomoci.

   79 851 Kč
 • Oblastní charita Strakonice

  • Koupě automobilu pro terénní služby při Oblastní charitě Strakonice.

   137 820 Kč
 • Oblastní charita Sušice

  • Půjčovna kompenzačních pomůcek při Oblastní charitě Sušice - nákup nových pomůcek.

   30 000 Kč
  • Podpora terénních služeb sociální péče.

   89 741 Kč
  • Přímá materiální pomoc - Fond individuální pomoci.

   20 000 Kč
 • Oblastní charita Třeboň

  • Financování a rozvoj služeb a činnosti Oblastní charity Třeboň poskytovaných osobám v nepříznivých sociálních situacích.

   66 161 Kč
  • Přímá finanční pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi.

   5 000 Kč
 • Oblastní charita Vimperk

  • Podpora charitní ošetřovatelské služby.

   143 000 Kč