Záměry Tříkrálové sbírky 2020

Kde a jak budě výtěžek z Tříkrálové sbírky pomáhat?

 • Charita Kaplice

  • Podpora sociálních služeb Charity Kaplice

   144 609 Kč
  • Krizový fond farnosti Kaplice

   9 000 Kč
 • Charita Malenice

  • Dofinancování pečovatelské služby Charity Malenice

   44 163 Kč
 • Charita Zliv

  • Finanční podpora  Služeb sociální prevence poskytované ambulantní formou

   37 310 Kč
 • Diecézní charita České Budějovice

  • Trhové Sviny: Pomoc dítěti s DMO

   56 407 Kč
  • Ledenice: Příspěvek na rehabilitační pobyt hendikepovaného chlapce

   8 802 Kč
  • Ledenice: Podpora poradenské služby Diecézní charity České Budějovice

   50 307 Kč
  • Křemže: Finanční podpora psychologické péče

   16 000 Kč
  • Křemže: Finanční podpora místní rodiny v těžké životní situaci

   19 112 Kč
  • Finanční podpora  mladého muže s vrozenou vývojovou vadou CNS & DMO

   25 000 Kč
  • Dovybavení diecézního humanitárního skladu pro mimořádné události a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků v činnosti při mimořádných událostech.

   10 698 Kč
  • Křemže: přímá finanční pomoc - zakoupení rehabilitačních pomůcek

   18 000 Kč
 • Farní charita Boršov nad Vltavou

  • Podpora volnočasových aktivit mládeže ve farnosti

   15 529 Kč
  • Operativní rezerva pro nečekané a živelné události

   15 529 Kč
  • Finanční podpora FCH Prachatice: dofinancování Domu sv. Petra pro muže, Záblatí

   60 000 Kč
 • Farní charita Český Krumlov

  • Finanční podpora místní rodiny v těžké životní situaci

   14 667 Kč
  • Podpora Domu sv. Františka - chráněné bydlení

   14 667 Kč
  • Malý farní fond pro pomoc lidem v akutní nouzi

   25 000 Kč
 • Farní charita Jindřichův Hradec

  • Finanční pomoc osobám v těžké životní situaci

   5 000 Kč
  • Podpora a zkvalitnění poskytování služeb pro osoby bez přístřeší

   5 000 Kč
  • Kvalitní pomoc dětem a rodinám v těžké životní situaci

   25 000 Kč
  • Podpora provozování Výdejny Samaritán

   10 000 Kč
  • Podpora a zkvalitnění poskytování služby odborného poradenství

   21 047 Kč
  • Nákup automobilu pro Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi

   66 422 Kč
  • Podpora Noclehárny sv.Antonína

   5 600 Kč
 • Farní charita Kamenice nad Lipou

  • Pomoc osobám v tíživé nebo mimořádné sociální situaci

   10 000 Kč
  • Podpora terénní pečovatelské služby

   129 283 Kč
  • Podpora klubu seniorů

   20 000 Kč
 • Farní charita Katovice

  • Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež, nejen ze sociálně vyloučených rodin a pro celou širokou rodinu

   63 870 Kč
  • Péče o seniory a osoby hendikepované

   63 870 Kč
 • Farní charita Milevsko

  • Dofinancování auta pro pečovatelskou službu

   90 000 Kč
 • Farní charita Pacov

  • Podpora terénní pečovatelské služby

   110 672 Kč
 • Farní charita Prachatice

  • Dofinancování Domu sv. Petra pro muže, Záblatí

   80 000 Kč
  • Dofinancování Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi

   116 114 Kč
  • Dofinancování Terénního programu Most naděje

   100 000 Kč
 • Farní charita Rožmitál pod Třemšínem

  • Pomoc sociálně potřebným rodinám s dětmi Rožmitálska a Březnicka

   16 504 Kč
  • Podpora centra volného času pro děti a mládež

   18 051 Kč
 • Farní charita Tábor

  • ŘKF Chýnov: podpora Azylového domu sv. Alžběty pro matky  s dětmi ve  Veselíčku

   17 016 Kč
  • ŘKF Chýnov: finanční podpora programu Adopce na dálku Haiti ACHO

   17 015 Kč
  • ŘKF Chýnov: financování činností a služeb Domácího hospice Jordán v Táboře

   17 017 Kč
  • Financování činností a služeb (projektů) Farní charity Tábor: nákup automobilu

   50 000 Kč
  • Financování činností a služeb (projektů) Farní charity Tábor: podpora Dobrovolnického centra Tábor

   37 452 Kč
 • Farní charita Týn nad Vltavou

  • Podpora služeb sociální prevence podporované ambulantní formou - odborné sociální poradenství

   65 635 Kč
  • Podpora služeb sociální prevence provozované ambulantní formou - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 10-26 let

   65 635 Kč
  • Podpora služeb sociální prevence provozované ambulantní formou - projekt Senior šance, volnočasové aktivity pro seniory

   100 000 Kč
 • Farní charita Velešín

  • Podpora sociálních služeb Charity Kaplice

   119 242 Kč
 • Farní charita Veselíčko

  • Finanční podpora na provoz Domova sv. Alžběty pro matku a dítě & podpora fakultativních služeb

   41 556 Kč
 • Farní charita Vlachovo Březí

  • Finanční podpora sociálně znevýhodněných skupin obyvatel, dětí ze sociálně slabých rodin, seniorů a tělesně hendikepovaných

   7 500 Kč
  • Podpora Střediska dobrovolnické činnosti Vlachovo Březí a okolí

   21 652 Kč
 • Farní charita Vyšší Brod

  • Pomoc 2 rodinám s tělesně a mentálně postiženými dětmi

   12 000 Kč
  • Pomoc sociálně slabším občanům ve Vyšším Brodě a okolí prostřednictvím sociálního odboru

   11 044 Kč
  • Pomoc dětské hematoonkologii prostřednictvím nadace Halma

   5 000 Kč
  • Podpora denního hospice v  Českých Budějovicích

   5 000 Kč
 • Farnost Bechyně

  • Malý farní fond pro pomoc lidem v akutní nouzi

   5 167 Kč
  • Podpora Poradny Eva pro ženy a dívky v nouzi: pomoc ženám a dívkám v nepříznivé životní situaci (například s hledáním bydlení a zaměstnání, s řešením dluhů, potravinová a materiální pomoc, zajištění dobrovolníka pro školní přípravu a volnočasové aktivity dětí ze sociálně slabých rodin, pomoc těhotným ženám v tísni, prevence potratů atd.)

   7 751 Kč
 • Farnost Borovany

  • Podpora charit na českobudějovicku při řešení mimořádných událostí

   93 109 Kč
 • Farnost Doudleby

  • finanční podpora FCH Prachatice: dofinancování Charitního domova sv.Dominika Savia pro matky s dětmi

   11 118 Kč
 • Farnost Lišov

  • Podpora mobilní paliativní péče

   77 236 Kč
 • Farnost Mladá Vožice

  • Podpora Dobrovolnického centra v Táboře

   28 175 Kč
  • Podpora Centra volného času pro děti a mládež

   28 175 Kč
 • Farnost Římov

  • Farní fond

   13 433 Kč
  • Podpora FCH Veselíčko: Domova sv. Alžběty pro matku a dítě

   20 130 Kč
 • Farnost Rudolfov

  • Podpora aktivit seniorů a mládeže v rámci rudolfovské farnosti

   6 062 Kč
  • Podpora Misie Kongregace Vincentinů ve východní Africe

   19 424 Kč
  • Podpora organizace Česká maltézská pomoc

   19 424 Kč
  • Přímá materiální pomoc: nákup kompenzační pomůcky

   13 362 Kč
 • Farnost Sezimovo Ústí

  • Domácí hospic JORDÁN

   20 370 Kč
  • Podpora sociálně slabých dětí navštěvujících CZŠ ORBIS-PICTUS

   20 371 Kč
 • Farnost Soběslav

  • Podpora služeb sociální péče: konkrétních místních rodin, které mají dítě s mentálním či tělesným postižením, s opožděným nebo ohroženým vývojem a s autismem

   43 023 Kč
  • TABITA: pečovatelská služba a osobní asistence Charita Minsk

   43 023 Kč
 • Farnost Štěkeň

  • Podpora misijní činnosti sester na Ukrajině v sociálním centru Kijev

   42 920 Kč
 • Farnost Střízov

  • Podpora FCH Veselíčko: Domova sv. Alžběty pro matku a dítě

   58 309 Kč
 • Farnost Suchdol nad Lužnicí

  • Pomoc dětem, rodinám a sociálně slabým občanům v Suchdole nad Lužnicí a okolí

   28 705 Kč
  • OCH Třeboň: podpora charitního díla Občanská poradna OCH Třeboň

   28 705 Kč
 • Farnost Veselí nad Lužnicí

  • Podpora sociálně slabých občanů ve Veselí nad Lužnicí

   10 000 Kč
  • Podpora činností Domu sv. Františka

   55 804 Kč
 • Farnost Vodňany

  • Přímá materiální či finanční pomoc: podpora klientů sociálně terapeutické dílny Chelčického domova sv.Linharta, o.p.s.

   9 100 Kč
  • Přímá materiální či finanční pomoc: podpora klientů Hospice sv. Jana N.Neumanna v Prachaticích

   27 300 Kč
  • Přímá materiální či finanční pomoc: podpora klientů Domova Žlutý Petrklíč, z.s. na Lomci

   27 300 Kč
  • Podpora Občanské poradny Farní charity Týn nad Vltavou, pracoviště Vodňany

   36 400 Kč
  • Přímá pomoc sociálně potřebným a zdravotně znevýhodněným

   72 820 Kč
  • Podpora volnočasových aktivit

   9 100 Kč
 • Městská charita České Budějovice

  • Podpora sociálních a zdravotních služeb Městské charity České Budějovice

   153 707 Kč
  • Podpora sociálních a zdravotních služeb Městské charity České Budějovice - vybavení a zajištění provozních nákladů střediska charitní a pečovatelské služby

   358 650 Kč
  • Kamenný Újezd: Podpora sociálních a zdravotních služeb Městské charity ČB

   18 588 Kč
  • Kamenný Újezd: Podpora dětí se zdravotním i mentálním postižením v obci Kamenný Újezd

   18 587 Kč
  • Chlumec: Podpora sociálních  zdravotních služeb Městské charity ČB

   4 101 Kč
  • Chlumec: Podpora dětí se zdravotním i mentálním postižením v obci Kamenný Újezd

   4 100 Kč
 • Oblastní charita Horažďovice

  • Krizový fond: humanitární pomoc při živelných či přírodních katastrofách

   2 000 Kč
  • Podpora Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby a Občanské poradny

   206 110 Kč
  • Dětský domov Kašperské Hory - pobočka Chanovice

   5 500 Kč
  • ŘKF Nepomuk: Dětský domov Nepomuk

   10 000 Kč
  • ŘKF Nepomuk: mateřské centrum Beruška

   10 000 Kč
  • ŘKF Nepomuk: podpora sociálně slabých rodin s dětmi na Nepomucku

   28 628 Kč
  • ŘKF Kasejovice: podpora Mateřského centra  v Kasejovicích

   7 848 Kč
 • Oblastní charita Nové Hrady

  • Podpora projektů Dobrovolnického centra DCHCB

   85 182 Kč
 • Oblastní charita Pelhřimov

  • Udržitelnost poskytovaných služeb pro lidi v obtížných sociálních situacích a přímá humanitární pomoc lidem v nouzi

   587 403 Kč
 • Oblastní charita Písek

  • Podpora střediska pomoci

   130 766 Kč
  • Podpora  Dobrovolnického centra BONUM

   32 600 Kč
 • Oblastní charita Strakonice

  • Rekonstrukce kuchyně v Domě klidného stáří sv. Anny, finance na auto pro terénní služby

   280 000 Kč
  • Zakoupení nového automobilu

   76 931 Kč
 • Oblastní charita Sušice

  • Podpora pečovatelské služby Oblastní charity Sušice

   200 000 Kč
  • Osvětová a informační činnost pro klienty a širokou veřejnost

   54 971 Kč
 • Oblastní charita Třeboň

  • Přímá pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi

   15 000 Kč
  • Podpora a financování služeb a činností Oblastní charity Třeboň poskytovaných osobám v  nepříznivých sociálních situacích

   114 275 Kč
 • Oblastní charita Vimperk

  • Podpora charitní ošetřovatelské služby

   129 397 Kč

Děkujeme!