Záměry Tříkrálové sbírky 2023

Kde a jak bude výtěžek z Tříkrálové sbírky pomáhat v českobudějovické diecézi?

TKS

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % tvoří režie sbírky.

 • Charita České Budějovice

  • Podpora sociálních a zdravotních služeb CHČB.

   844 560 Kč
  • Podpora dvou handicapovaných chlapců.

   100 000 Kč
  • Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.I.P. prostřednictvím Farní charity Boršov nad Vltavou.

   20 000 Kč
  • Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.I.P.

   150 000 Kč
  • Finanční podpora handicapovaného chlapce s autismem.

   25 000 Kč
  • Finanční podpora osob při nečekané živelné události prostřednictvím Římskokatolické farnosti Římov.

   30 000 Kč
  • Podpora centra volnočasových aktivit mládeže ve farnosti Boršov nad Vltavou.

   6 000 Kč
  • Finanční podpora  mladého muže s vrozenou vývojovou vadou CNS & DMO.

   25 000 Kč
  • Fond přímé pomoci

   200 000 Kč
 • Charita Český Krumlov

  • Podpora činnosti Charity Český Krumlov a finanční podpora osob v krizové situaci v okrese Český Krumlov.

   97 188 Kč
 • Charita Horažďovice

  • Příspěvek na Fond krizové humanitární pomoci při živelných a přírodních katastrofách.

   18 000 Kč
  • Podpora Občanské poradny v Nepomuku.

   55 000 Kč
  • Podpora Charitní pečovatelské služby, Domácí zdravotní služby a Občanské poradny.

   215 806 Kč
  • Podpora provozu \"Sociálně integračního bytu\""."

   25 000 Kč
  • Finanční podpora centra volného času pro děti a mládež \"Dětský domov Kašperské Hory - pobočka Chanovice\""."

   6 000 Kč
  • Finanční či hmotná podpora sociálně slabých rodin s dětmi na Kasejovicku.

   10 000 Kč
  • Finanční či hmotná podpora sociálně slabých rodin s dětmi na Nepomucku.

   15 000 Kč
 • Charita Jindřichův Hradec

  • Finanční podpora vzniku a rozvoje dobrovolnického centra při CHJH.

   40 000 Kč
  • Finanční podpora provozu a rozvoje Výdejny Samaritán.

   55 000 Kč
  • Podpora provozování služeb  sociální péče a poskytování kvalitní pomoci dětem a rodinám v těžké životní situaci.

   55 000 Kč
  • Podpora, zkvalitnění a rozvoj charitních služeb pro osoby v krizi: Noclehárna sv. Antonína, Poradna pro lidi v nouzi a služba sociální rehabilitace pro osoby v krizi.

   148 810 Kč
  • Přímá finanční či materiální pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi.

   20 000 Kč
 • Charita Kamenice nad Lipou

  • Podpora terénní pečovatelské služby.

   70 733 Kč
  • Podpora provozu Senior Taxi v Kamenici nad Lipou.

   20 000 Kč
  • Podpora Klubu seniorů.

   11 000 Kč
  • Podpora provozu a materiálního vybavení Půjčovny kompenzačních pomůcek.

   20 000 Kč
  • Podpora služby Charitní záchranná síť.

   81 000 Kč
 • Charita Kaplice

  • Podpora rozvoje sociálních služeb Charity Kaplice a finanční či hmotná podpora osob v krizové situaci v okrese Český Krumlov.

   366 750 Kč
 • Charita Pelhřimov

  • Podpora služby Charitní záchranná síť.

   120 000 Kč
  • Zajištění provozu a fungování sociálních a zdravotních služeb poskytovaných Charitou Pelhřimov lidem v obtížných sociálních situacích.

   730 250 Kč
 • Charita Písek

  • Podpora Střediska pomoci v Milevsku, které poskytuje především materiální pomoc osobám v nouzi, pomáhá osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v krizi nebo osobám bez přístřeší a v hmotné nouzi.

   70 000 Kč
  • Podpora Azylového domu sv. Alžběty pro matky s dětmi, kde jsou poskytovány služby a ubytování ženám, které v důsledku nepříznivé životní situace ztratily bydlení. Pomáhá především těhotným ženám bez přístřeší, matkám s dětmi do 15 let věku dítěte a ženám ohroženým domácím násilím.

   50 000 Kč
  • Podpora Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi, které je útočištěm dětí a mládeže ohrožené sociálně nežádoucími jevy, či nepříznivou sociální situací.

   45 000 Kč
  • Podpora Dobrovolnického centra BONUM, které prostřednictvím dobrovolníků pomáhá osobám zdravotně znevýhodněným, seniorům, dětem a rodinám, při realizaci sbírek, kulturních a společenských akcí na území ORP Písek a Milevsko.

   35 000 Kč
  • ​Podpora Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozárka v Milevsku, která poskytuje pomoc rodinám s dětmi z vyloučených lokalit, sociálně slabým a rodinám v tíživé, či krizové životní situaci.

   45 000 Kč
  • Podpora soc. potřebných rodin, dětí a seniorů na Rožmitálsku a Březnicku

   32 000 Kč
  • Podpora Střediska pomoci v Písku, které poskytuje především materiální pomoc osobám v nouzi, pomáhá osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v krizi nebo osobám bez přístřeší a v hmotné nouzi.

   119 227 Kč
 • Charita Prachatice-Vimperk

  • Podpora provozu Charitní ošetřovatelské služby, domácí péče.

   161 000 Kč
  • Podpora terénního programu projektu Most naděje.

   50 000 Kč
  • Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi.

   200 000 Kč
  • Podpora a  zajištění provozu azylového Domu sv. Petra pro muže.

   147 930 Kč
  • Podpora pečovatelské služby v oblasti Vlachovo Březí.

   20 000 Kč
 • Charita Strakonice

  • Podpora a rozvoj péče o klienty v Domě klidného stáří sv. Anny.

   579 519 Kč
  • Přímá finanční pomoc sestrám v Kijevu Caritas - Spes Social Center.

   30 000 Kč
 • Charita Sušice

  • Podpora  terénních služeb sociální péče provozovaných Charitou Sušice.

   347 312 Kč
  • Fond individuální pomoci: přímá finanční či materiální pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi a humanitární pomoci.

   50 000 Kč
 • Charita Tábor

  • Přímá finanční i materiální pomoc matce samoživitelce v  sociální a hmotné nouzi.

   25 000 Kč
  • Přímá pomoc lidem bez přístřeší. Podpora projektu Táborská stravenka a Táborská noclenka.

   35 000 Kč
  • Podpora a rozvoj Dobrovolnického centra Charity Tábor.

   65 000 Kč
  • Finanční podpora a zkvalitnění sociálních služeb Charita Tábor.

   197 357 Kč
  • Podpora provozování a rozvoje humanitární činnosti organizace - nákup vybavení na mimořádné události.

   40 000 Kč
  • Přímá finanční pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi.

   25 000 Kč
  • Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ve farnosti Mladá Vožice

   15 000 Kč
 • Charita Třeboň

  • Přímá finanční i materiální pomoc lidem v  sociální i hmotné nouzi.

   10 000 Kč
  • Podpora financování a rozvoj služeb a činností Charity Třeboň poskytovaných osobám v  nepříznivých sociálních situacích.

   226 371 Kč
 • Charita Týn nad Vltavou

  • Podpora projektu Klub seniorů Senior šance.

   100 000 Kč
  • Podpora sociální péče provozované terénní formou: rozšíření vozového parku.

   117 412 Kč
  • Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Týně nad Vltavou  a přidružených obcí v obtížných životních situacích.

   80 000 Kč
 • Diecézní charita České Budějovice

  • Podpora vybavení diecézního humanitárního skladu pro mimořádné události a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků v činnosti při mimořádných událostech.

   45 886 Kč
  • Křemže: Finanční podpora chlapce s DMO

   40 000 Kč
  • Křemže: Přímá materiální či finanční pomoc handicapovaným osobám v sociální i hmotné nouzi.

   44 152 Kč
  • Trhové Sviny: Přímá finanční či materiální pomoc osobám na Trhovosvinensku v sociální i hmotné nouzi.

   52 217 Kč
  • Trhové Sviny: Podpora Dobrovolnického centra při DCHCB.

   28 000 Kč
  • Ledenice: Podpora diecézního humanitárního skladu pro mimořádné události a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků v činnosti při mimořádných událostech.

   55 568 Kč
  • Ledenice: Farní fond pro pomoc lidem v  akutní nouzi.

   25 000 Kč
 • Farní charita Katovice

  • Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně vyloučených rodin.

   76 032 Kč
  • Podpora péče o seniory a osoby handicapované.

   76 033 Kč
 • ŘKF Borovany

  • Přímá finanční či materiální pomoc osobám ve farnosti Borovany v sociální či hmotné nouzi.

   50 138 Kč
  • Podpora diecézního humanitárního skladu pro mimořádné události a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků v činnosti při mimořádných událostech.

   50 138 Kč
 • ŘKF Suchdol nad Lužnicí

  • Podpora provozu Centra volného času: pomoc dětem, rodinám a sociálně slabým občanům v Suchdole nad Lužnicí.

   32 478 Kč
  • Podpora rozvoje charitního díla Občanská poradna Charita Třeboň.

   32 478 Kč
 • ŘKF Veselí nad Lužnicí

  • Přímá materiální či finanční podpora občanů v sociální i hmotné nouzi ve Veselí nad Lužnicí.

   10 000 Kč
  • Podpora činnosti a rozvoje domu sv. Františka.

   79 051 Kč
 • ŘKF Vodňany

  • Podpora  rozvoje  Charity Týn nad Vltavou, pracoviště Vodňany.

   48 000 Kč
  • Podpora klientů sociálně terapeutické dílny Chelčického domova sv. Linharta o.p.s.

   12 000 Kč
  • Podpora jednotlivých klientů Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích a Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích.

   33 000 Kč
  • Přímá pomoc sociálně potřebným a zdravotně znevýhodněným v sociální i hmotné nouzi.

   101 440 Kč
  • Podpora dobrovolnického centra pro děti a mládež a jejich volnočasových aktivit.

   12 000 Kč
  • Podpora jednotlivých handicapovaných klientů Domova Žlutý petrklíč z. s. na Lomci.

   33 000 Kč