Záměry Tříkrálové sbírky 2022

Kde a jak bude výtěžek z Tříkrálové sbírky pomáhat v českobudějovické diecézi?

TKS

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % tvoří režie sbírky.

 • Charita České Budějovice

  • Pomoc handicapovanému chlapci

   25 000 Kč
  • Fond farnosti Římov

   30 000 Kč
  • Podpora volnočasových aktivit farnosti Boršov nad Vltavou

   10 000 Kč
  • Operativní rezerva farnosti Boršov nad Vltavou

   10 000 Kč
  • Farnost Střížov: podpora Domova sv. Alžbety pro matku a dítě pod Charitou Veselíčko

   90 000 Kč
  • Podpora sociálních a zdravotních služeb Městské Charity České Budějovice - nákup osobního automobilu pečovatelské služby

   400 000 Kč
  • Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.I.P. pod Charitou České Budějovice

   170 000 Kč
  • Farnost Lišov: Vzdělávání pracovníků Charity České Budějovice v oblasti paliativní péče

   39 000 Kč
 • Charita Český Krumlov

  • Finanční podpora rozvoje Charity Český Krumlov: Půjčovny kompenzačních pomůcek.

   50 000 Kč
 • Charita Horažďovice

  • Podpora Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby a Občanské poradny.

   144 000 Kč
  • Přímá materiální pomoc: Dětský domov Kašperské Hory - pobočka Chanovice.

   6 000 Kč
  • Krizový fond.

   2 000 Kč
  • Kasejovice: Podpora sociálně slabé rodiny.

   8 000 Kč
  • Nepomuk: Podpora sociálně slabé rodiny s dětmi.

   20 000 Kč
  • Nepomuk: Podpora Mateřského centra Beruška.

   5 000 Kč
  • Nepomuk: Podpora Občanské poradny

   15 000 Kč
 • Charita Jindřichův Hradec

  • Kvalitní pomoc dětem a rodinám v těžké životní situaci

   40 000 Kč
  • Podpora a zkvalitnění poskytování služeb pro osoby bez přístřeší

   20 000 Kč
  • Podpora a zkvalitnění poskytování služby odborného poradenství

   15 000 Kč
  • Popora provozování Výdejny Samaritán

   40 000 Kč
  • Přímá pomoc osobám v těžké životní situaci

   10 000 Kč
  • Nákup automobilu pro terénní služby

   100 000 Kč
 • Charita Kamenice nad Lipou

  • Podpora terénní pečovatelské služby

   51 000 Kč
  • Pomoc osobám v tíživé nebo mimořádné sociální situaci

   9 000 Kč
  • Podpora klubu seniorů

   18 000 Kč
  • Posílení půjčovny kompenzačních pomůcek

   36 000 Kč
  • Šatník pro potřebné

   36 000 Kč
 • Charita Kaplice

  • Příspěvek na Krizový fond Farnosti Kaplice.

   9 000 Kč
  • Podpora , rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb Charity Kaplice.

   95 000 Kč
  • Podpora osob v nepříznivé životní situaci ve Vyšším Brodu a okolí.

   10 000 Kč
 • Charita Pacov

  • Podpora  Terénní pečovatelské služby.

   70 000 Kč
  • Podpora  rozvoje  Terénní pečovatelské služby - vzdělávání zaměstnanců.

   10 000 Kč
 • Charita Pelhřimov

  • Udržitelnost poskytovaných služeb pro lidi v obtížných sociálních situacích a přímá humanitární pomoc lidem v nouzi

   650 000 Kč
 • Charita Písek

  • Podpora Střediska pomoci

   140 000 Kč
  • Podpora Dobrovolnického centra BONUM

   45 000 Kč
  • Podpora Sociálně aktivizační služby Rozárka Milevsko

   140 000 Kč
 • Charita Prachatice

  • Finanční podpora terénního programu MOST naděje.

   50 000 Kč
  • Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi.

   110 000 Kč
  • Podpora azylového Domu sv. Petra pro muže.

   100 000 Kč
  • Podpora činnosti Centra volného času pro děti a mládež při farnosti Prachatice.

   25 000 Kč
 • Charita Strakonice

  • Nákup a opravy automobilů pro terénní služby. Rozvoj charity.

   120 000 Kč
 • Charita Sušice

  • Podpora terénních služeb sociální péče.

   270 000 Kč
  • Fond individuální pomoci.

   30 000 Kč
 • Charita Tábor

  • Na pomoc lidem bez domova

   25 000 Kč
  • Přímá finanční pomoc lidem v tíživé životní situaci

   20 000 Kč
  • Podpora a rozvoj Dobrovolnického centra Charity Tábor

   40 000 Kč
  • Pořízení vybavení pro mimořádné události

   25 000 Kč
  • Rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb v rámci Charity Tábor

   90 000 Kč
 • Charita Třeboň

  • Podpora financování a rozvoj služeb a činností Oblastní charity Třeboň poskytovaných osobám v nepříznivých sociálních situacích.

   125 000 Kč
  • Přímá pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi.

   6 000 Kč
 • Charita Týn nad Vltavou

  • Financování provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek.

   100 000 Kč
  • Podpora projektu SOS rodina.

   80 000 Kč
  • Podpora projektu Klub seniorů - Senior šance.

   100 000 Kč
 • Charita Veselíčko

  • Finanční podpora provozu Domova sv. Alžběty pro matku a dítě.

   40 000 Kč
 • Charita Vimperk

  • Dofinancování provozních nákladů charitní ošetřovatelské služby.

   162 000 Kč
 • Charita Zliv

  • Podpora Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

   37 000 Kč
 • Congregatio Jesu Štěkeň

  • Finanční podpora sester v Kijevu: Caritas - Spes Social Center.

   40 000 Kč
 • Diecézní charita České Budějovice

  • Trhové Sviny: Podpora Dobrovolnického centra při DCHCB.

   15 000 Kč
  • Přímá finanční či materiální pomoc osobám na Trhovosvinensku v  sociální i hmotné nouzi.

   40 000 Kč
  • Křemže: Financování odborné psychologické péče pro chlapce z  Křemže.

   10 000 Kč
  • Křemže: Příspěvek na asistenční péči pro chlapce s DMO

   20 000 Kč
  • Křemže: Finanční příspěvek na  rehabilitační pomůcku pro chlapce s DMO.

   20 000 Kč
  • Ledenice: Podpora krizového bydlení při DCHCB.

   50 000 Kč
  • Ledenice: Přímá finanční pomoc chlapci s DMO.

   15 000 Kč
  • Podpora provozu krizového bydlení při DCHCB.

   10 000 Kč
 • Farní charita Katovice

  • Podpora péče o seniory a osoby handicepované.

   65 000 Kč
  • Podpora  volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně vyloučených rodin.

   65 000 Kč
 • Farní charita Velešín

  • Podpora sociálních služeb Charity Kaplice.

   50 000 Kč
 • Farní charita Vlachovo Březí

  • Finanční podpora terénního programu MOST naděje.

   6 000 Kč
  • Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi.

   12 000 Kč
  • Podpora azylového Domu sv. Petra pro muže.

   12 000 Kč
 • Oblastní charita Nové Hrady

  • Podpora krizového bydlení při DCHCB.

   60 000 Kč
  • Farní fond: podpora dětí v sociální či hmotné nouzi.

   20 000 Kč
 • ŘKF Borovany

  • Podpora krizového bydlení při DCHCB

   40 000 Kč
  • Přímá finanční pomoc - zakoupení rehabilitační pomůcky pro chlapce s DMO.

   45 000 Kč
 • ŘKF Mladá Vožice

  • Podpora dobrovolnické činnosti Charita Tábor.

   20 000 Kč
  • Podpora centra volného času pro děti a mládež.

   20 000 Kč
 • ŘKF Suchdol nad Lužnicí

  • Finanční podpora center volného času pro děti a  mládež při Charitě Jindřichův Hradec.

   27 000 Kč
  • Finanční pomoc dětem, rodinám a sociálně slabým občanům v Suchdole nad Lužnicí a okolí.

   27 000 Kč
 • ŘKF Veselí nad Lužnicí

  • Podpora činnosti Domu sv. Františka.

   65 000 Kč
  • Podpora sociálně slabých občanů ve Veselí nad Lužnicí.

   15 000 Kč
 • ŘKF Vodňany

  • Přímá finanční podpora klientů sociálně terapeutické dílny Chelčického domova sv. Linharta, o. p. s.

   3 000 Kč
  • Přímá finanční podpora klientů Hospice sv. Jana Neumanna v Prachaticích a Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích.

   10 000 Kč
  • Přímá finanční podpora klientů Domova Žlutý Petrklíč, z.s. na Lomci .

   10 000 Kč
  • Podpora Občanské poradny Farní charity Týn nad Vltavou, pracoviště Vodňany.

   15 000 Kč
  • Přímá pomoc sociálně potřebným a zdravotně znevýhodněným.

   30 000 Kč
  • Podpora volnočasových aktivit sociálně potřebným.

   7 000 Kč