Kontakty

Mag. Jiří  Kohout

Tel.: 739 529 373
ředitel Diecézní charity České Budějovice

JCLic. Mag. theol. Stanislav Brožka

prezident Diecézní charity České Budějovice

Ing. Patrik Coufal

Tel.: 731 441 760
ekonom, koordinátor pro mimořádné události

Natalia Vishnevskaia

asistentka střediska Diecézní charity

Radka  Fraňková

Tel.: 731 680 448
koordinátorka spolupráce s Charitami; koordinátorka projektu Darovaný domov

Marie Vaňo

Tel.: 603 281 404
diecézní koordinátorka Tříkrálové sbírky

Mgr. Eva Předotová

Tel.: 604 203 230
sociální pracovnice – metodička

Mgr. Petra Brychtová

vedoucí služeb Střediska DCHCB; vedoucí Domu sv. Františka

Mgr. Nikola Marková

Tel.: 731 604 591, 603 281 300
vedoucí, sociální pracovnice Intervenčního centra

Mgr. Tereza Pacáková

sociální pracovnice Intervenčního centra

Mgr.  Hana  Kadlecová

Tel.: 731 619 844, 731 619 842
sociální pracovnice Intervenčního centra

Bc. Zuzana Tichá

Tel.: 734 435 344
vedoucí, sociální pracovnice Poradny pro cizince a migranty

Tat'jana Šeráková

interkulturní pracovnice, pracovnice v sociálních službách

Mgr. Zuzana Fraňková (Řimnáčová)

terénní sociální pracovnice, komunitní pracovnice

Bc. Ester Dombrovská

komunitní pracovnice; sociální pracovnice

Mgr. Václav Peltan

Tel.: 737 163 475, 739 054 880
vedoucí Dobrovolnického centra; koordinátor Young Caritas

Bc. Klára Vachová

sociální pracovnice Domu sv. Františka

Petr Šípek

Tel.: 737 420 274
metodik transformace Domu sv. Františka