Adresář

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Jiří Kohout

ředitel Diecézní charity České Budějovice
Tel: 739 529 373     ~.qs-3b6LTqmY164YanBZd54Ys

Stanislav Brožka

prezident Diecézní charity České Budějovice
Tel: 739 529 373     %mnxZcb7c5oB5ja7VX~nT678T-uk87j7T-M

Patrik Coufal

vedoucí ekonomického oddělení, fundraiser
Tel: 731 441 760     0dBx5_4WH_prT02938Es-Z29g

Daniela Písková

personalistka a mzdová účetní
Tel: 734 284 901     Z8AsV-54_bFu5f56LTqmY164YanBZd54Ys

Radka Fraňková

koordinátorka spolupráce s Charitami; koordinátorka projektu Darovaný domov
Tel: 731 680 448     ~8quRW-jWgxy.Z4WH_prT02938Es-Z29g

Alena Fremrová

PR pracovnice (vztahy s veřejností)
Tel: 732 483 213     WerxRW-j0fEy.Z4WH_prT02938Es-Z29g

Marie Vaňo

diecézní koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 603 281 404     88EsVWl79hm%C27%Y9kmYZhaa8kmb

Veronika Švecová

asistentka Střediska diecézní Charity
Tel: 732 474 234     c.Ey47a7TlIoT~l7VX~nT678T-uk87j7T-M

Eva Předotová

metodička sociálních služeb
Tel: 604 203 230     0onh6b9--mBFRYUSZ-umSW7%WkvDRW7r

Nikola Novotná Marková

vedoucí služeb; vedoucí Centra Agáta; koordinátorka pro momiřádné události
Tel: 731 604 591     9bxy2Z2eWkxy.Z4WH_prT02938Es-Z29g

Marie Forejtníková

vedoucí, sociální pracovnice Intervenčního centra
Tel: 731 604 592     88EsVW-g~.wD47agc8m%C27%Y9kmYZhaa8kmb

Edita Soukupová

sociální pracovnice Intervenčního centra
Tel: 737 420 274     0_vDRWigbdHz5f56LTqmY164YanBZd54Ys

Jana Vasková

sociální pracovnice Intervenčního centra
Tel: 736 699 287     58AkOf5k6hIkQOQ-YaplO1.7~bGkO1p

Hana Kadlecová

sociální pracovnice Intervenčního centra
Tel: 731 619 844     38AkO95-7.py.Z4WH_prT02938Es-Z29g

Alena Bártíková

vedoucí, sociální pracovnice Poradny pro cizince a migranty
Tel: 734 435 344     WerxRW67~mvu5f56LTqmY164YanBZd54Ys

Elena Svitičová

sociální pracovnice Poradny pro cizince a migranty
Tel: 734 695 597     0erxRWin4mvm5f56LTqmY164YanBZd54Ys

Tat'jana Šeráková

interkulturní pracovnice, pracovnice v sociálních službách
Tel: 732 250 873     a8GtR.54%.Ek1~l7VX~nT678T-uk87j7T-M