O nás

Diecézní charita České Budějovice (DCHCB) je nestátní nezisková organizace zřízená 1. prosince 1991 Biskupstvím českobudějovickým. Svou činností zajišťuje podporu, koordinaci a metodickou podporu farním, městským a oblastním Charitám v celé českobudějovické diecézi, aby mohly v co nejlepších podmínkách provozovat své sociální a zdravotní služby pro všechny potřebné cílové skupiny. Středisko DCHCB provozuje také vlastní sociální služby a podílí se na dalších projektech v českobudějovické diecézi i v zahraničí. Ke každému člověku přistupujeme s úctou, naši práci vykonáváme profesionálně a s láskou. Všichni pracovníci se řídí Kodexem Charity ČR.
DCHCB je členem sdružení Charita Česká republika, která je v rámci své sítě Charit největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v ČR.

Diecézní charita České Budějovice je součástí římskokatolické církve.
Jejím posláním je služba milosrdné lásky všem lidem v nouzi, bez rozdílu.   

Kde působíme?

Mapa Charit v českobudějovické diecéziPůsobíme v celé českobudějovické diecézi – tj. od Sušice po Pelhřimov. Jsme regionálním ředitelstvím Charit v českobudějovické diecézi*, která se rozkládá na území Jihočeského kraje, části Kraje Vysočina (Kamenice nad Lipou, Pelhřimov, Pacov), Středočeského kraje (Rožmitál pod Třemšínem) a Plzeňského kraje (Horažďovice, Sušice).
V současné době zastřešujeme síť 19 profesionálních farních, městských a oblastních Charit

*diecéze = územně správní jednotka římskokatolické církve, v jejímž čele stojí biskup. Na území České republiky najdeme celkem 8 (arci)diecézí, a stejně tak 8 arci/diecézních Charit se svými místními organizačními složkami.

 

Středisko DCHCB

Středisko DCHCB

Sídlo Diecézní charity České Budějovice v centru Českých Budějovic na adrese Kanovnická 18 – najdete zde ředitelství se sekretariátem, metodickou a koordinační podporu Charit v diecézi, ekonomické oddělení, a také některé z poradenských služeb DCHCB – Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Poradnu pro cizince a migranty nebo Poradnu Eva pro ženy a dívky v nouzi.

Základní údaje o organizaci:

Zřizovatel: Biskupství českobudějovické

Statutární orgán:

Mag. theol. Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity Č. Budějovice
JCLic. Mag. theol. Stanislav Brožka, prezident Diecézní charity Č. Budějovice

Právní forma:
evidovaná právnická osoba Ministerstvem kultury ČR v Rejstříku evidovaných právnických osob,
č. 8/1-05-700/1996 (30.10.1996)
Začátek činnosti: 1. 12. 1991

Sídlo: Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice
IČ: 45018316
Tel.: 739 529 373, e-mail: sekretariat@dchcb.charita.cz, datová schránka: 7zvb9mk
Číslo účtu: 4200143282/6800 (Sberbank)

Právní postavení

Diecézní charita České Budějovice je evidovanou právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva (kánon 114, 116) – viz Stanovy Diecézní charity České Budějovice.
Diecézní charita České Budějovice je součástí (útvarem) římskokatolické církve registrované v České republice podle zák. č. 3/2002 Sb., od níž odvozuje svou právní subjektivitu, a evidované podle zák. 3/2002 Sb.
 


Rada DCHCB (poradní orgán): 

Předseda Rady: JCLic. Mag. theol. Stanislav Brožka

Členové:
Mag. Jiří Kohout
Ing. Patrik Coufal
Ing. František Stodolovský
doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
Mgr. Antonín Randa
Mons. ThLic. David Henzl

 

Jsme klinickým pracovištěm Teologické fakulty a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Teologická fakulta JUZdravotně sociální fakulta JU