O nás

Diecézní charita České Budějovice je nestátní nezisková organizace zřízená 1. prosince 1991 Biskupstvím českobudějovickým. Svou činností zajišťuje metodickou podporu farním, městským a oblastním Charitám v celé českobudějovické diecézi, aby mohly v co nejlepších podmínkách provozovat své sociální a zdravotní služby lidem každého věku v různých životních  situacích. Středisko diecézní Charity provozuje také vlastní sociální služby a projekty v diecézi i v zahraničí.
Ke každému člověku přistupujeme s úctou, naši práci vykonáváme profesionálně a s láskou. Všichni pracovníci se řídí Kodexem Charity ČR.
Diecézní charita České Budějovice je členem sdružení Charita Česká republika, která je v rámci své sítě Charit největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v ČR.

Poslání

Diecézní charita České Budějovice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky všem lidem v nouzi, bez rozdílu.   

Vize Diecézní charity České Budějovice 2025

Charita v českobudějovické diecézi společně a jednotně pomáhá lidem v nouzi, zejména těm nejzranitelnějším. Na celém území diecéze působí jako silný a kvalitní zastánce těch, kteří by jinak zůstali bez pomoci. Společné dílo diecézní Charity funguje na principech důvěry, podpory a vzájemnosti. Jako křesťanská organizace je součástí života církve a je viditelným znamením přítomnosti Krista v dnešním světě.

Kde působíme?

Mapa Charit v českobudějovické diecéziPůsobíme v celé českobudějovické diecézi – tj. od Sušice po Pelhřimov. Jsme regionálním ředitelstvím Charit v českobudějovické diecézi*, která se rozkládá na území Jihočeského kraje, části Kraje Vysočina (Kamenice nad Lipou, Pelhřimov, Pacov), Středočeského kraje (Rožmitál pod Třemšínem) a Plzeňského kraje (Horažďovice, Sušice).
V současné době zastřešujeme síť 19 profesionálních farních, městských a oblastních Charit

*diecéze = územně správní jednotka římskokatolické církve, v jejímž čele stojí biskup. Na území České republiky najdeme celkem 8 (arci)diecézí, a stejně tak 8 arci/diecézních Charit se svými místními organizačními složkami.


Středisko DCHCB

Středisko DCHCB

Sídlo Diecézní charity České Budějovice v centru Českých Budějovic na adrese Kanovnická 18 – najdete zde ředitelství se sekretariátem, metodickou a koordinační podporu Charit v diecézi, ekonomické oddělení, a také některé z poradenských služeb diecézní Charity – Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a Poradnu pro cizince a migranty.

Základní údaje o organizaci:

Zřizovatel: Biskupství českobudějovické

Statutární orgán:

Mag. theol. Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity Č. Budějovice
JCLic. Mag. theol. Stanislav Brožka, prezident Diecézní charity Č. Budějovice

Právní forma:
evidovaná právnická osoba Ministerstvem kultury ČR v Rejstříku evidovaných právnických osob,
č. 8/1-05-700/1996 (30.10.1996)
Začátek činnosti: 1. 12. 1991

Sídlo: Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice
IČ: 45018316
Tel.: 739 529 373, e-mail: sekretariat@dchcb.charita.cz, datová schránka: 7zvb9mk
Číslo účtu: 1000039938/5500 (Raiffeisenbank a.s.)

Právní postavení

Diecézní charita České Budějovice je evidovanou právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva (kánon 114, 116) – viz Stanovy Diecézní charity České Budějovice.
Diecézní charita České Budějovice je součástí (útvarem) římskokatolické církve registrované v České republice podle zák. č. 3/2002 Sb., od níž odvozuje svou právní subjektivitu, a evidované podle zák. 3/2002 Sb.
 


Rada Diecézní charity České Budějovice (poradní orgán): 

Předseda Rady: JCLic. Mag. theol. Stanislav Brožka

Členové:
Mag. Jiří Kohout
Ing. Patrik Coufal
Ing. František Stodolovský
doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
Mgr. Antonín Randa
Mons. ThLic. David Henzl

 

Jsme klinickým pracovištěm Teologické fakulty a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Teologická fakulta JUZdravotně sociální fakulta JU