Informace pro dárce

Děkujeme za Vaši podporu. Vyplněním formuláře níže získáte potvrzení o daru, abyste mohli jeho hodnotu odečíst ze základu daně z příjmu. 

Daňové úlevy pro dárce

Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 1 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 15% ze základu daně. Právnické osoby mohou podle § 20 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu daru ve výši alespoň 2 000 Kč, nejvýše však 10% ze základu daně.

 

Žádost o potvrzení o daru

Adresa trvalého bydliště

Informace o daru

Zde máte prostor pro Vaše poznámky (např. jiná korespondenční adresa, více účtů atd.)

Souhlasím, aby Diecézní charita České Budějovice zpracovávala osobní údaje, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a to za účelem vyhotovení potvrzení o daru. Tyto údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou.

pětpluspět=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.