Jak pomáháme

Naším posláním je pomoc rodinám, dospělým i dětem v tíživé životní situaci, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným, obětem domácího násilí, lidem zasaženým živelními katastrofami, chudobou, a to doma i v zahraničí. Chráníme práva a důstojnost každého člověka bez ohledu na rasu nebo náboženství.

služby Charity

Zdravotní a sociální služby

Prostřednictvím sítě Charit v českobudějovické diecézi, tj. od Sušice po Pelhřimov, poskytujeme celkem 73 sociálních a 5 zdravotních služeb nemocným a potřebným nejrůznějšího věku. Snažíme se pomáhat a koomplexně pečovat nejen o tělo, ale také o duši. 

Více

Středisko DCHCB, Kanovnická 18

Služby Střediska DCHCB

Středisko DCHCB provozuje vlastní sociální služby, nejčasněji s působností po celém Jihočeském kraji. Poskytujeme pomoc obětem domácího násilí, zřizujeme chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením, poskytujeme poradenství cizincům a českým občanům s vazbou na cizince, ženám a dívkám v nouzi či lidem v tíživé životní situaci. 

Více

mimořáné události

Mimořádné události

Pomáháme lidem při mimořádných událostech  (povodně, vichřice, požáry) překonat následky krizové situace a přispět k návratu do jejich domova. Ve spolupráci s Charitami v diecézi a dalšími organizacemi zajišťujeme  pomoc psychosociální, materiální i finanční.

VÍCE

zahraničí

Pomoc v zahraničí

Mezi naše dlouhodobé priority patří zejména podpora vzdělávání dětí a mládeže v chudých oblastech světa, pomoc se zajištění základních životních potřeb ke kvalitnějšímu životu i obnova zdrojů obživy. Především díky štědrým dárcům můžeme realizovat pomoc v Bělorusku, Bulharsku nebo Zimbabwe.


VÍCE