Charity v českobudějovické diecézi

mapa_dchcb_profi Charity_19

Diecézní charita České Budějovice svou činností zajišťuje podporu, koordinaci a servis farním, městským a oblastním Charitám v celé českobudějovické diecézi, která se rozkládá na celém území Jihočeského kraje, části Kraje Vysočina, části Středčeského kraje a části Plzeňského kraje. Prostřednictvím této sítě Charit poskytujeme sociální a zdravotní služby nemocným a potřebným každého věku.