Charity v českobudějovické diecézi

Mapa DCHCB_2021

Diecézní charita České Budějovice svou činností zajišťuje podporu, koordinaci a servis farním, městským a oblastním Charitám v celé českobudějovické diecézi, která se rozkládá na celém území Jihočeského kraje, části Kraje Vysočina, části Středočeského kraje a části Plzeňského kraje. Prostřednictvím této sítě Charit poskytujeme sociální a zdravotní služby nemocným a potřebným každého věku.