Podpořte nás

Diecézní charita České Budějovice je neziskovou organizací, jež se bez pomoci dárců neobejde. Pomozte nám pomáhat a zapojte se do našich dobročinných aktivit, podpořte prosím naši činnost na pomoc potřebným a nemocným. I díky Vám pomáháme seniorům, zdravotně postiženým, matkám s dětmi, lidem bez domova či v jiné náročné životní situaci, kteří si sami nedokážou pomoci. Jsme velmi vděčni všem našim dárcům a příznivcům za jejich pomoc a důvěru v naši práci.

Adopce na dálku

Zapojte se do Adopce a dálku

zapojte se do Adopce na dálku a dejte dětem z Běloruska šanci na lepší budoucnost. Staňte se adoptivním rodičem a přispívejte vybranému dítěti na úhradu školních výdajů, kroužků, případně léků v jeho přirozeném prostředí. 

CHCI SE ZAPOJIT

Zimbabwe

Darujte domov dětem v Zimbabwe

Dětský domov Mary Ward v zimbabwském Kwekwe je domovem 70 opuštěných dětí a sirotků. O děti se starají řádové sestry Congregatio Jesu s pomocí „maminek“, které do domova docházejí. Pro děti je třeba zajistit to nejnutnější – jídlo, oblečení, školné a pomůcky do školy.

CHCI DAROVAT DOMOV

DSCN0325

Staňte se dobrovolníkem

Po škole nebo po práci trávíme čas různě. Jednou z možností je i dobrovolnictví. Věnujte svůj volný čas jako dobrovolník pacientům v nemocnici, seniorům či dětem ze sociálně slabých rodin. Nabídněte to, co umíte.

Chci se stát dobrovolníkem

Tříkrálová sbírka - foto Jakub Žák


Pomáhejte s Tříkrálovou sbírkou

zapojte se do tradiční Tříkrálové sbírky a pomáhejte lidem v nouzi jako koledník, koordinátor anebo dárce.

VÍCE INFORMACÍ

finanční příspěvek


Podpořte nás finančně 

podpořte jakýkoli z našich projektů finančním či věcným darem. Svou pomoc můžete směřovat potřebným dětem i dospělým.

Více informací pro dárce

materiální dary

Vybavení domácnosti, oblečení aj.

Doporučujeme vyhledat nejbližší charitní zařízení a zeptat se jich, zda Váš dar využijí. Oblečení uvítají např. v tzv. charitních šatnících, u nábytku a dalšího vybavení domácnosti záleží na potřebách konkrétní Charity.

Více informací

Číslo účtu: 4200143282/6800 (Sberbank)

Děkujeme, za Vaši důvěru.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!