Rodiny s dětmi

krizová pomoc, pečovatelská služba, poradny, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba (T, A) pomáhá klientům při zvládání běžných úkonů, hygieny, zajištění stravy a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Poskytuje se v předem vymezeném čase.

* charitní pečovatelské služby ve většině případů provozují také půjčovnu kompenzačních a zdravotních pomůcek

Materiální a potravinová pomoc