Mimořádné události

Mimo

Pomáháme lidem při mimořádných událostech  (povodně, vichřice, požáry) překonat následky krizové situace a přispět k návratu do jejich domova. Ve spolupráci s Charitami v diecézi, HZS Jihočeského kraje, dalšími organizacemi a dobrovolníky zajišťujeme  pomoc psychosociální, materiální i finanční.

Naše formy pomoci

  • psychologická a duchovní pomoc
  • finanční pomoc 
  • materiální pomoc

kontakt

Diecézní koordinátor pro mimořádné události
Nikola Novotná Marková
tel.: 731 604 591
e-mail: mimo@dchcb.charita.cz

Místní koordinátoři pro mimořádné události:

České Budějovice

Magda Lejčková
tel.: 734 642 935
e-mail: magda.lejckova@cbudejovice.charita.cz

Horažďovice

Pavla Brůžková
tel.: 730 551 603
e-mail: pavla.bruzkova@horazdovice.charita.cz

Jindřichův Hradec

Petr Švepeš
tel.: 730 540 628
e-mail: petr.svepes@jhradec.charita.cz

Český Krumlov

Jiří Brožík
tel.: 731 604 506
e-mail: jiri.brozik@ckrumlov.charita.cz

Pelhřimov

Monika Harudová
tel.: 774 323 513
e-mail: monika.harudova@pelhrimov.charita.cz

Písek

Iva Hubková
tel.: 734 891 686
e-mail: iva.hubkova@pisek.charita.cz

Strakonice

Radka Pechová
tel.: 737 617 837
e-mail: radka.pechova@strakonice.charita.cz

Sušice

Štěpánka Brabcová
tel.: 731 402 910
e-mail: stepanka.brabcova@susice.charita.cz

Tábor

Ivana Longinová
tel.: 603 189 913
e-mail: ivana.longinova@tabor.charita.cz

Třeboň

Lucie Vyslužilová
tel.: 777 566 972
e-mail: lucie.vysluzilova@trebon.charita.cz

Vimperk-Prachatice

Petr Malík
tel.: 731 604 490
e-mail: petr.malik@vimperk.charita.cz

 

Ocenění pro Charitu za nasazení při mimořádné události v Lenoře
19. února 2020 Z Charity

Ocenění pro Charitu za nasazení při mimořádné události v Lenoře

České Budějovice – V úterý 18. února převzal ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout v Koncertní síni Otakara Jeremiáše ocenění hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské za pomoc, osobní nasazení a obětavost zaměstnanců Diecézní charity České Budějovice a Oblastní charity Vimperk při řešení následků říjnové mimořádné události v obci Lenora na Prachaticku.

Tříkrálová sbírka pomohla v Lenoře
27. prosince 2019 Mimořádné události

Tříkrálová sbírka pomohla v Lenoře

Těsně před vánočními svátky Charity z českobudějovické diecéze finančně podpořily obyvatele obce Lenora, jenž začátkem října zasáhl výbuch bytového domu. Celkem 150 tisíc Kč jsme rozdělili mezi občany žijící v těsném sousedství dnes již strženého domu, jejichž byty byly výbuchem a následnou likvidací škod velmi zasaženy. Částka, která byla uvolněna z předešlého ročníku Tříkrálové sbírky, tak pomůže k úhradě nákladů spojených s renovací bytů a nákupem potřebného vybavení. V případě události v Lenoře se Charita zapojila nejen finančně, ale také prostřednictvím následné, především psychosociální pomoci.

Proběhlo školení v psychosociální oblasti pro neziskové organizace zapojené v Lenoře
14. října 2019 Mimořádné události

Proběhlo školení v psychosociální oblasti pro neziskové organizace zapojené v Lenoře

České Budějovice – Cenné a zajímavé školení absolvovali zástupci neziskových organizací v sobotu 12. října na půdě Diecézní charity České Budějovice. Organizace sdružené v Panelu nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje vyslaly své zaměstnance i dobrovolníky na seminář vedený mjr. Mgr. Tomášem Adámkem, který působí jako psycholog Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Zástupci Charit, Českého červeného kříže, ale také ADRA se dozvěděli více o psychosociální podpoře osob zasažených mimořádnou událostí a společně sdíleli své zkušenosti.