Když je možnost oplatit dobro: Diecézní charita České Budějovice zaslala pomoc jihotyrolské Charitě
29. dubna 2020 Tiskové zprávy

Když je možnost oplatit dobro: Diecézní charita České Budějovice zaslala pomoc jihotyrolské Charitě

Pomoc, stejně jako pandemie covid-19, nezná hranice. Před 18 lety přišla do jihotyrolské diecézní Charity žádost z českobudějovické diecézní Charity o finanční pomoc potřebnou pro řešení následků ničivých povodní. Nyní Diecézní charita České Budějovice měla možnost alespoň částečně oplatit tehdejší laskavost. Ve spolupráci s občanským sdružením Cesta 121 vyslala do severní Itálie ochranné pomůcky pro boj s koronavirem.

V roce 2002 se jižní Čechy potýkaly s ničivými povodněmi. Diecézní charita České Budějovice tehdy poprosila jihotyrolskou Charitu o pomoc. „Velice si vážíme pomoci, kterou jste nám před 18 lety poskytli a chceme vám ji v nynější mimořádné situaci alespoň trochu oplatit," napsal ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout svému protějšku v Charitě diecéze Bolzano-Bressanone.

DCHČB poslala do Jižního Tyrolska ochranné pomůcky28. dubna dorazila do italského Bolzana zásilka z Českých Budějovic, kterou převzal Paolo Valente, ředitel Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone. „Ve všech našich zařízeních musíme dodržovat předepsané bezpečnostní a hygienické standardy. Ochranné pomůcky jsou nyní nedostatkovým zbožím, takže jsme vděční našim přátelům z Českých Budějovic za tuto podporu,“ doplnil Paolo Valente.

Diecézní charita České Budějovice poslala italské Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone dezinfekci Anti-COVID, rozprašovače na dezinfekci, ochranné brýle, ochranné štíty, bavlněné roušky, jednorázové roušky a rukavice v celkové hodnotě 162 tisíc Kč.

„Do pomoci se zapojilo i občanské sdružení Cesta 121 nabízející pomoc stárnoucím kněžím a kněžím v tísni, jehož ředitel Antonín Randa je členem Rady Diecézní charity Č. Budějovice. Cesta 121 přidala do zásilky dezinfekci a roušky jako dar kněžím v Bolzanu a okolí,“
uvedl ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout.

Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone se významně finančně podílela nejen na odstraňování následků ničivých povodní v roce 2002 a podpoře nejvíce zasažených rodin. Podílela se také na několika velkých projektech v českobudějovické diecézi – budování Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích u Strakonic (2004) nebo na výstavbě Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí (2005), který letos v říjnu oslaví 15 let svého fungování.


Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone (Diecézní charita Bolzano-Bressanone) svými službami podporuje lidi v nouzi v jihotyrolské provincii Bolzano v severní Itálii. Caritas pomáhá lidem v obtížných životních situacích – zadluženým, osamělým, nemocným, nakaženým HIV a AIDS, lidem propuštěným z vězení, ženám a mužům žijícím na ulici, lidem se závislostmi nebo duševním onemocněním, cizincům a migrantům hledajícím ochranu a práci v Jižním Tyrolsku a dalším potřebným.

Mgr. Martina Nováková

PR pracovnice (vztahy s veřejností)
Tel.: 732 483 213 E-mail: 88EDZ.549hIk1~l7VX~nT678T-uk87j7T-M