Peníze ze Sbírky pro Česko už pomáhají potřebným i na jihu Čech
12. května 2020 Z Charity

Peníze ze Sbírky pro Česko už pomáhají potřebným i na jihu Čech

Diecézní charita České Budějovice má již k dispozici svůj díl z veřejné Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! určené pro přímou finanční pomoc lidem, kteří se v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření onemocnění covid-19 ocitli v náročné životní situaci. Potřební z celého území českobudějovické diecéze se s žádostí o finanční pomoc mohou obrátit na nejbližší místní Charitu.

Samoživitelé, senioři a osoby se zdravotním postižením, lidé, jež přišli kvůli přijatým bezpečnostním opatřením o finanční příjem nebo rodiny, které žily od výplaty k výplatě a v důsledku pandemie covid-19 se ocitly bez příjmu. Ti všichni se mohou obrátit na Charitu s žádostí o pomoc se zabezpečením základních životních potřeb. Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! začala pomáhat v jednotlivých regionech. Ze sbírky mohou být uhrazeny například léky, nájemné či jiné potřebné věci.
Podpora ze sbírky se nevztahuje na splácení dluhů lidí, kteří jsou v exekuci nebo insolvenci. Zadluženým lidem bude možné poskytnout finanční pomoc pouze na zajištění základních životních potřeb nebo na chod domácnosti, a to tehdy, pokud budou vyčerpány jiné možnosti sociální podpory.

Jak mohou lidé o pomoc zažádat?

Současní klienti charitních služeb po celé českobudějovické diecézi se mohou obrátit na svého sociálního pracovníka v jakékoli Charitě. Ostatní zájemci o pomoc mohou kontaktovat pověřeného pracovníka diecézní Charity, kde dostanou kontakt na pracovníka sociální služby v blízkosti jejich bydliště.

Kontaktní osoba pro žádosti o pomoc

Mgr. Lucie Klimešová, tel.: 731 402 803, e-mail: lucie.klimesova@dchcb.charita.cz
pondělí – pátek 8:00 –15:00

„S žadatelem sociální pracovník charitní služby detailně probere jeho situaci. Pokud pracovník zjistí, že žadatel už využil veškerou dostupnou pomoc, může se zájemcem vyplnit žádost o přidělení finanční pomoci ze Sbírky pro Česko. Všechny žádosti z diecéze posuzuje odborná komise, jejímiž členy jsou zástupci lokálních Charit v českobudějovické diecézi,“ informuje metodička diecézní Charity Eva Předotová. „Budeme se prostřednictvím on-line videohovorů scházet každý týden, aby se potřební dočkali pomoci co nejrychleji,“ doplňuje vedoucí Občanské poradny Pelhřimov a zároveň členka komise Jana Horáková.

Rozdělování financí ze Sbírky pro Česko potřebným pravděpodobně potrvá až do podzimu. Stejně tak nadále trvá možnost přispět do této sbírky.

CHCI PŘISPĚT DO SBÍRKY

Děkujeme všem dárcům, kteří se již do sbírky zapojili a dali tak šanci lidem, kteří v důsledku nouzového stavu nemohou zabezpečit základní životní potřeby pro sebe a své blízké.

Mgr. Martina Nováková

PR pracovnice (vztahy s veřejností)
Tel.: 732 483 213 E-mail: 88EDZ.549hIk1~l7VX~nT678T-uk87j7T-M