Jihočeský kraj podpořil naše sociální služby i v roce 2020
2. listopadu 2020 Z našich služeb a projektů

Jihočeský kraj podpořil naše sociální služby i v roce 2020

Jihočeský kraj také v roce 2020 podpořil sociální služby Diecézní charity České Budějovice. Díky této dotaci můžeme pomáhat lidem ohroženým sociálním vyloučením, rodinám s dětmi, osobám ohroženým domácím násilím, cizincům a migrantům i dalším potřebným.

Diecézní charita České Budějovice poskytuje v roce 2020 níže uvedené sociální služby podpořené z dotací Jihočeského kraje (SDO/OSOV/034/20, SDO/OSOV/194/20).

Celková výše dotace v roce 2020 činí 16 895 000 Kč.

Jihočeský kraj

Podpořené sociální služby Diecézní charity České Budějovice

Poradna pro cizince

Poradna pro cizince a migranty

• odborné sociální poradenství
• registrační číslo: 7117959

Pomoc cizincům, jejich rodinným příslušníkům i občanům ČR s vazbou na cizince, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

více informací

DSF

Dům sv. Františka

• chráněné bydlení
• registrační číslo: 8081579

Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením nad 30 let.

 

Více informací

IC

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

• intervenční centra
• registrační číslo: 5931042

Pomoc (osobám nad 16 let)
v oblasti domácího násilí
a následného pronásledování.
 

více informací

Poradna EVA

Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi

• odborné sociální poradenství
• registrační číslo: 5658125

Pomoc ženám a dívkám starším 16 let, které se ocitly v těžké životní situaci (vztahy v rodině, finanční situace, komunikace s úřady, bytová situace, apod.)

více informací

OP

Občanská poradna Tábor

• odborné sociální poradenství
• registrační číslo: 9628829

Odborné poradenství při hledání optimálního způsobu řešení obtížných životních situací.

 

více informací

Poradna Eva - terénní programy

Poradna Eva – terénní programy

• terénní programy
• registrační číslo: 6575449

Pomoc jednotlivcům i rodinám
s dětmi žijícím v sociálně vyloučených lokalitách
v Českých Budějovicích.


více informací

TP Tábor

Terénní program Tábor

• terénní programy
• registrační číslo: 6846071

Pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, která je zapříčiněna ztrátou bydlení, zaměstnání a osobního zázemí.

Více informací

Děkujeme, že pomáháte pomáhat s námi!

DCHCB