Děkujeme Jihočeskému kraji  za podporu našich projektů
28. července 2020 Podporují nás

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu našich projektů

Diecézní charita České Budějovice v roce 2020 může realizovat projekty, které jsou podpořené z rozpočtu Jihočeského kraje, v rámci dotačního programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

Diecézní charita České Budějovice realizuje v roce 2020 tyto projekty podpořené z rozpočtu Jihočeského kraje, v rámci dotačního programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • Dobrovolníci charity v pobytových zařízeních a nemocnicích 2020, dotace 200 000 Kč
  • Komunitní práce Novohradská 2020, dotace 130 000 Kč
  • Více informací, více nezávislosti 2020, dotace 30 000 Kč
  • Pomoc ohroženým rodinám v Českých Budějovících, dotace 100 000 Kč
Projekty jsou podpořené z rozpočtu jihočeského kraje.

Jihočeský kraj