Terénní program Tábor

TP Tábor

Terénní program Tábor pomáhá osobám v nepříznivé životní situaci, která je zapříčiněna ztrátou bydlení, zaměstnání a osobního zázemí. Terénní pracovníci vyhledávají a kontaktují zpravidla osoby bez přístřeší a bez domova, jejichž aktuální stav je často spojen s alkoholismem, zadlužením a ztrátou sociálních vazeb. Snahou terénního programu je zajistit těmto osobám základní lidské potřeby, a pokud možno, pomoci jim při zpětném začleňování do společnosti, podpořit je při získávání nezávislosti na systému sociálních služeb.

 • Cílová skupina – osoby bez přístřeší, osoby v krizi, jejichž aktuální stav je zapříčiněn ztrátou či hrozbou ztráty zázemí
 • Posláním služby je vyhledávání, kontaktování a podpora osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.
 • Služba je poskytována bezplatně, na území města Tábor, v přirozeném prostředí uživatelů sociální služby.

Cílem služby je, aby se uživatelé:

 • zorientovali ve své aktuální životní situaci včetně jejích důsledků
 • měli možnost využít přiměřenou podporu pro řešení své současné životní situace
 • získali srozumitelné informace a přehled o možnostech řešení své současné životní situace
 • porozuměli svým právům a povinnostem
 • zlepšili své dovednosti při vyřizování a obstarávání osobních záležitostí

Další cíle služby jsou:

 • eliminace rizik pro osoby bez přístřeší a pro veřejnost
 • podpora uživatelů při zajištění základních lidských potřeb
 • posilování uživatelů ve vědomí vlastní jedinečnosti a důstojnosti
 • vedení uživatelů k převzetí zodpovědnosti za svůj život a rozhodnutí

Základní principy služby:

 • každý člověk je pro nás jedinečný a snažíme se vycházet z jeho individuálních potřeb, možností a aktuální životní situace
 • veškeré nám sdělené informace jsou důvěrné
 • během využívání služby lze vystupovat anonymně
 • dále nízkoprahovost, mobilita

Poskytované služby:

 • základní a odborné sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s úřady a jinými službami
 • podpora při prosazování práv a zájmů uživatelů, při obstarávání osobních záležitostí
 • podpora při získávání či znovunabytí sociálních kompetencí
 • potravinová podpora dle možností služby
 • krizový šatník

Terénní program Tábor podporují:

Jihočeský krajMěsto Tábor

 

Příběhy lidí z ulice

* jména klientů jsou pozměněna.

Příběh pana Pavla

Pan Pavel byl úspěšný podnikatel, měl manželku a dvě děti. Žil v nádherném domě, byl opravdu šťastný. Dle svých slov hodně pracoval, chtěl své rodině totiž dát všechno. Později se jeho domovem stal park a druhá lavička z leva. Jak se to mohlo stát? Jeho rodina se rozpadla. Manželka si našla jiného partnera, protože pan Pavel hodně pracoval, a jak sám přiznal, nevěnoval se rodině tolik, kolik by si zasloužila. S rodinou trávil méně a méně času. Pan Pavel nechápal, co udělal špatně. Ano, hodně pracoval, ale všechno dělal pro rodinu. Jednoho dne jeho žena odešla a vzala s sebou i jejich děti. Tíha samoty ho dohnala k alkoholu, který mu vzal sílu pracovat a udržovat prosperující firmu ve stabilním a funkčním stavu. Přišel o firmu, dům, ale nejvíce ho bolela ztráta rodiny. Ztratil smysl žít, což mu vzalo energii a sílu bojovat, chtěl se tedy upít k smrti. Když jste na něho narazili v parku, jak sedí na lavičce a popíjí, pohrdavě byste ho obešli. Ale kdybyste s ním měli možnost mluvit, tak byste zjistili, že je to vlastně hodný, vzdělaný pán, který s širokým úsměvem vítá každého, kdo si s ním chce povídat. Každý příběh by měl mít konec. Tento zlomený muž odešel. Odešel sám, na své lavičce. Pan Pavel svůj boj vzdal, už dávno. Jeho přáním bylo mít zpět svoji rodinu, to se bohužel nepovedlo. Ze spárů alkoholu se jen těžko dostává ven. I přes snahu terénních pracovníků se život pana Pavla zachránit nepodařilo. Ale dle jeho slov mu vždy největší radost udělalo to, že se k němu někdo chová jako k člověku. Pomocí nemusí být jen peníze, oblečení či bydlení. Někdy stačí jen milé slovo a respekt.

Není důležité, kolikrát upadneme – důležité je, kolikrát se dokážeme zvednout. Nebojme se říci si o pomoc!


Kontakt:

Adresa: Dobrovského 705, Tábor, 390 02 (nedaleko Střední zemědělské školy)
e-mail: terenniprogram@dchcb.charita.cz
Úřední hodiny na kontaktním místě: Po – Pá 8:00 – 8:45 hod.