Poradna Eva – Terénní programy

Poradenství v terénu

Terénní pracovníci Poradny Eva vyhledávají a kontaktují jednotlivce i rodiny s dětmi žijící v sociálně vyloučených lokalitách v Českých Budějovicích, kde jim v jejich přirozeném domácím prostředí poskytují radu a pomoc, čímž zastavují nebo zpomalují jejich sociální propad. Pracovníci se zaměřují na podporu soběstačnosti a aktivního přístupu k řešení nastalých problémů.

Cílová skupina:

Služba je určena dospělým jednotlivcům a rodinám s dětmi žijícím v sociálně vyloučených komunitách a lokalitách na území města České Budějovice, kteří mají z důvodu chudoby, nezaměstnanosti, nízké kvalifikace či etnického původu omezené šance zapojit se do života společnosti.

Jde zejména o:

 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • etnické menšiny
 • rodiny s dětmi
 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší

Poslání:

Vyhledávat a kontaktovat osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách či komunitách, poskytovat jim radu a pomoc a tím zastavit nebo zpomalit jejich sociální propad.

Způsob poskytování:

Služba je poskytována bezplatně v přirozeném prostředí uživatelů, nejčastěji přímo v jejich domácnostech. Zaměřuje se na podporu soběstačnosti uživatelů a aktivního přístupu k řešení problémů.

Služba je poskytována na území města České Budějovice.

Cíle služby:

Cílem služby je, aby uživatelé:

 • porozuměli svým právům a povinnostem
 • lépe se orientovali ve své situaci včetně jejích důsledků
 • získali přiměřenou podporu pro řešení své situace
 • získali srozumitelné informace a více dovedností pro zlepšení své situace
 • získali větší jistotu pro jednání se zaměstnavateli a se zástupci úřadů a institucí
 • získali podporu při předškolní a školní přípravě svých dětí a pro jejich volnočasové aktivity

Základní principy služby:

 • s uživateli rozvíjíme spolupracující vztah založený na vzájemné důvěře a emoční podpoře
 • uplatňujeme individuální přístup
 • podporujeme soběstačnost a aktivní přístup uživatelů při zvládání jejich nepříznivé životní situace
 • zachováváme důstojnost uživatelů
 • zaručujeme nestrannost a bezplatnost
 • respektujeme právo uživatelů na soukromí, anonymitu a diskrétnost
 • pomáháme bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům
 • respektujeme právo uživatelů na riziko a omyl
 • respektujeme přirozené prostředí našich uživatelů s ohledem na jejich tradice, zvyklosti a rituály

Poskytované služby:

 • sociálně právní a právní poradenství
 • dluhové poradenství
 • asistence při vyjednávání s úřady a institucemi, doprovod k jednání
 • pomoc při hledání bydlení a zaměstnání
 • zprostředkování dobrovolníka dítěti z rodiny uživatele pro volnočasové aktivity a pro školní přípravu - spolupráce s Dobrovolnickým centrem DCH ČB v rámci programu Šance všem.
 • zprostředkování dalších navazujících odborných služeb
 • přímá pomoc (potravinová a materiální)

Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána ústní formou.


Poradnu Eva – Teréní programy podporují:

Ministerstvo práce a sociálních věcí – MPSV RodinaJihočeský krajMěsto České BudějoviceKB_jistota


Konzultační hodiny v terénu:

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Úterý ––––– 13:00 – 16:00
Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Kontakty:

adresa: Žižkova 12, 370 01 Č. Budějovice
telefon: 733 741 405, 734 435 072, 734 695 598
e-mail: teren@dchcb.charita.cz

Pracovnice: