Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu v roce 2021
16. srpna 2021 Podporují nás

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu v roce 2021

Díky dotacím Jihočeského kraje na provozování sociálních služeb může Diecézní charita České Budějovice pomáhat lidem ohroženým sociálním vyloučením, rodinám s dětmi, osobám ohroženým domácím násilím, cizincům a migrantům i dalším lidem v nouzi. Dále také Jihočeský kraj podpořil charitní projekty, které nejsou definovány zákonem o sociálních službách. 

Diecézní charita České Budějovice poskytuje v roce 2021 níže uvedené sociální služby podpořené z dotací Jihočeského kraje. Výše účelové dotace v roce 2021 činí 16 439 000 Kč a dofinancování 686 000 Kč.

Jihočeský kraj

 

Podpořené sociální služby Diecézní charity České Budějovice

Poradna pro cizince

Poradna pro cizince a migranty

• odborné sociální poradenství
• registrační číslo: 7117958
• výše podpory: 708 000 Kč

Pomoc cizincům, jejich rodinným příslušníkům i občanům ČR s vazbou na cizince, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

VÍCE INFORMACÍ

DSF

Dům sv. Františka

• chráněné bydlení
• registrační číslo: 8081579
• výše podpory: 8 901 000 Kč

Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením nad 30 let.

 

VÍCE INFORMACÍ

IC

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

• intervenční centra
• registrační číslo: 5931042
• výše podpory: 2 874 000 Kč

Pomoc (osobám nad 16 let)
v oblasti domácího násilí
a následného pronásledování.
 

VÍCE INFORMACÍ

Poradna EVA

Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi

• odborné sociální poradenství
• registrační číslo: 5658125
• výše podpory: 767 000 Kč

Pomoc ženám a dívkám starším 16 let, které se ocitly v těžké životní situaci (vztahy v rodině, finanční situace, komunikace s úřady, bytová situace, apod.)

VÍCE INFORMACÍ

OP

Občanská poradna Tábor

• odborné sociální poradenství
• registrační číslo: 9628829
• výše podpory: 383 000 Kč

Odborné poradenství při hledání optimálního způsobu řešení obtížných životních situací.

 

VÍCE INFORMACÍ

Poradna Eva - terénní programy

Poradna Eva – terénní programy

• terénní programy
• registrační číslo: 6575449
• výše podpory: 1 470 000 Kč

Pomoc jednotlivcům i rodinám s dětmi žijícím v sociálně vyloučených lokalitách v Českých Budějovicích.


VÍCE INFORMACÍ

TP Tábor

Terénní program Tábor

• terénní programy
• registrační číslo: 6846071
• výše podpory: 1 336 000 Kč

Pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, která je zapříčiněna ztrátou bydlení, zaměstnání a osobního zázemí.

VÍCE INFORMACÍ

Diecézní charita České Budějovice v roce 2021 může realizovat projekty, které jsou podpořené z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

Jedná se o tyto projekty:

  • Dobrovolníci Charity v pobytových zařízeních a nemocnicích 2021, výše dotace 220 000 Kč
  • Komunitní práce Novohradská 2021, výše dotace 90 000 Kč
  • Mladí v Charitě – putovní výstava, dotace 25 000 Kč
  • Pomoc ohroženým rodinám v Českých Budějovících, výše dotace 100 000 Kč

Projekty jsou podpořené z rozpočtu Jihočeského kraje.

Děkujeme, že pomáháte pomáhat s námi!