Pomoc při mimořádných událostech

mimořádné události

Pomáháme lidem při mimořádných událostech  (povodně, vichřice, požáry) překonat následky krizové situace a přispět k návratu do jejich domova. Ve spolupráci s Charitami v diecézi, HZS Jihočeského kraje, dalšími organizacemi a dobrovolníky zajišťujeme  pomoc psychosociální, materiální i finanční.

Naše formy pomoci:

  • psychologická a duchovní pomoc
  • finanční pomoc 
  • materiální pomoc

Kontakt

Koordinátor pro mimořádné události
Ing. Patrik Coufal
tel.: 731 441 760
e-mail: mimo@dchcb.charita.cz

Ocenění pro Charitu za nasazení při mimořádné události v Lenoře
19. února 2020 Z Charity

Ocenění pro Charitu za nasazení při mimořádné události v Lenoře

České Budějovice – V úterý 18. února převzal ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout v Koncertní síni Otakara Jeremiáše ocenění hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské za pomoc, osobní nasazení a obětavost zaměstnanců Diecézní charity České Budějovice a Oblastní charity Vimperk při řešení následků říjnové mimořádné události v obci Lenora na Prachaticku.

Tříkrálová sbírka pomohla v Lenoře
27. prosince 2019 Mimořádné události

Tříkrálová sbírka pomohla v Lenoře

Těsně před vánočními svátky Charity z českobudějovické diecéze finančně podpořily obyvatele obce Lenora, jenž začátkem října zasáhl výbuch bytového domu. Celkem 150 tisíc Kč jsme rozdělili mezi občany žijící v těsném sousedství dnes již strženého domu, jejichž byty byly výbuchem a následnou likvidací škod velmi zasaženy. Částka, která byla uvolněna z předešlého ročníku Tříkrálové sbírky, tak pomůže k úhradě nákladů spojených s renovací bytů a nákupem potřebného vybavení. V případě události v Lenoře se Charita zapojila nejen finančně, ale také prostřednictvím následné, především psychosociální pomoci.

Proběhlo školení v psychosociální oblasti pro neziskové organizace zapojené v Lenoře
14. října 2019 Mimořádné události

Proběhlo školení v psychosociální oblasti pro neziskové organizace zapojené v Lenoře

České Budějovice – Cenné a zajímavé školení absolvovali zástupci neziskových organizací v sobotu 12. října na půdě Diecézní charity České Budějovice. Organizace sdružené v Panelu nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje vyslaly své zaměstnance i dobrovolníky na seminář vedený mjr. Mgr. Tomášem Adámkem, který působí jako psycholog Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Zástupci Charit, Českého červeného kříže, ale také ADRA se dozvěděli více o psychosociální podpoře osob zasažených mimořádnou událostí a společně sdíleli své zkušenosti.