Budějovičtí radní přiznali diecézní Charitě dotaci za nouzovou pomoc pro bezdomovce Zobrazit fotogalerii
17. září 2021 Tiskové zprávy

Budějovičtí radní přiznali diecézní Charitě dotaci za nouzovou pomoc pro bezdomovce

Diecézní charita České Budějovice se koncem letošního března iniciativně chopila provozu náhradního denního centra pro lidi bez domova a nouzové noclehárny pro muže. Tyto služby běžně provozuje místní městská Charita v Domě sv. Pavla, který se však náhle ocitl v karanténě kvůli výskytu onemocnění covid-19. Tuto rychlou reakci ocenili českobudějovičtí radní v polovině září přiznáním mimořádné dotace ve výši 100 tisíc korun.

Diecézní charita České Budějovice od 22. března do 5. dubna 2021 mimořádně provozovala náhradní denní centrum a noclehárnu pro osoby bez domova na Kanovnické ulici v Českých Budějovicích. Reagovala tím na dočasné omezení služeb Domu sv. Pavla v Riegrově ulici provozovaného Městskou charitou České Budějovice, který se koncem března ocitl v karanténě kvůli pozitivnímu výskytu onemocnění covid-19. Diecézní Charita svou vlastní iniciativou doslova městu vytrhla trn z paty, jelikož nebylo k dispozici žádné jiné řešení. Pokud by podobné centrum nefungovalo, lidé bez domova by se v tehdy ještě panujících mrazech neměli kde schovat a ohřát.

„Je to vlastně záležitost toho, že jsme během pandemii měli zavřený a v karanténě Dům sv. Pavla pro lidi bez domova. Diecézní Charita se toho chopila a zajistila náhradní denní centrum. Dělala to bez jakéhokoliv příslibu finančního příspěvku předem", uvedl pro portál Jižní Čechy TEĎ! náměstek primátora Viktor Vojtko. I podle náměstka Iva Moravce se tehdy diecézní Charita zachovala velmi férově. 

Ženy i muži žijící na ulici tak měli možnost odpočinout si přes den ve vyhřívaném stanu, získat balíček s potravinami nebo sníst polévku a vypít si čaj nebo kávu. Pro muže pak diecézní Charita zajistila dočasnou noclehárnu v Kanovnické ulici. Do pomoci v rámci této provizorní pomoci se zapojili pracovníci služeb diecézní Charity včetně personálu administrativy, dále pak i dobrovolníci.

„Rád bych poděkoval všem zapojeným za jejich službu v krizové pomoci denního centra a noclehárny lidem bez domova. Velmi milým překvapením a povzbuzením byl zájem, ochota a jistě i odvaha těch, kteří se do pomoci zapojili, bez níž bychom tento projekt nedokázali uskutečnit. Právě v době postní, která vyústila v čas Velikonoc, jsme společně, dobrovolníci i zaměstnanci, prokazovali službu lidem na okraji společnosti,“ zmínil po ukončení provozu provizorního zázemí pro bezdomovce ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout.


Projekt „Provizorní krizové denní centrum a provizorní noclehárna pro osoby bez domova"
byl spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.
Děkujeme!

Statutární město České Budějovice