15 dní s provizorním centrem pro lidi bez domova. Do pomoci se zapojili také kněží Zobrazit fotogalerii
9. dubna 2021 Mimořádné události

15 dní s provizorním centrem pro lidi bez domova. Do pomoci se zapojili také kněží

Diecézní Charita od 22. března do 5. dubna mimořádně provozovala provizorní denní centrum a noclehárnu pro osoby bez domova na Kanovnické ulici v Českých Budějovicích. Reagovala tím na dočasné omezení služeb Domu sv. Pavla v Riegrově ulici provozovaného městskou Charitou, který se koncem března ocitl v karanténě kvůli pozitivnímu výskytu onemocnění covid-19.

Nucená izolace centra pro osoby bez domova způsobila to, že pro ostatní lidi žijící na ulici najednou nebyly dostupné jiné odpovídající služby. Bez iniciativy diecézní Charity by lidé bez přístřeší v Českých Budějovicích neměli možnost odpočinout si v teple, získat balíček s potravinami nebo sníst polévku a vypít si čaj nebo kávu.

Chod provizorního denního centra i noclehárny byl ukončen na Velikonoční pondělí. Zázemí pro muže i ženy žijící na ulici fungovalo celkem 15 dní včetně víkendů a svátků. Do pomoci se zapojilo 15 pracovníků z charitních služeb a administrativy Střediska diecézní Charity, 15 dobrovolníků, a to včetně 3 kněží, kteří vypomáhali především s provozem noclehárny.

P. Stanislav Brožka„Pokud jsme ochotni myslet i na druhé, stáváme se současně zranitelnými, protože se tím otvíráme a riskujeme, že se naše snažení ne vždy povede. Často lidi vybízím k dobrovolnictví. Teď jsem dostal příležitost udělat něco sám nad rámec svých povinností, vyjít ven ze své komfortní zóny a věnovat dobrovolně svůj čas potřebným na okraji společnosti,“ uvedl P. Stanislav Brožka, duchovní správce farnosti Dobrá Voda a současně prezident Diecézní charity České Budějovice, který třikrát zajišťoval noční službu v provizorní noclehárně pro muže a na Velký pátek si vyzkoušel pomoc v dočasném denním centru pro lidi bez domova. „Samozřejmě, že jsem měl z noční služby obavy, naštěstí vše proběhlo bez incidentů. Jako člověk bez závazů jsem si uvědomil, jak náročná musí být noční služba pro člověka od rodiny, který tráví noc v práci mimo domov,“ líčí svou zkušenost páter Brožka, jenž byl svým aktivním zapojením do krizové pomoci Charity také velkou morální podporou zaměstnancům i dobrovolníkům.

Ve službách v noclehárně mu sekundovali další dva kněží – salesián a vyučující na Teologické fakultě Jihočeské univerzity P. Jindřich Šrajer a farní vikář katedrály sv. Mikuláše P. Miroslav Štrunc.

P. Miroslav ŠtruncJako kněz působící v centru Českých Budějovic při katedrále sv. Mikuláše se s lidmi bez domova setkávám velice často. Chodí k nám na mši svatou či se v katedrále přes den schovávají před nepřízní počasí. Zkrátka hledají v kostele útočiště anebo také žádají pomoc. Rád jsem tedy pomohl Charitě, když potřebovala pomocnou ruku. Vážím si toho, že jsem mohl nahlédnout do problematiky této náročné práce s lidmi v nouzi, což mi jistě dále pomůže v mé kněžské službě. Kněz je totiž vysvěcen ke službě – Bohu a lidem, a to bez rozdílu společenského postavení nebo sociálního zázemí,“ zmínil P. Štrunc.

„Rád bych poděkoval všem zapojeným za jejich službu v krizové pomoci denního centra a noclehárny lidem bez domova. Velmi milým překvapením a povzbuzením byl zájem, ochota a jistě i odvaha těch, kteří se do pomoci zapojili, bez níž bychom tento projekt nedokázali uskutečnit. Právě v době postní, která vyústila v čas Velikonoc, jsme společně, dobrovolníci i zaměstnanci, prokazovali službu lidem na okraji společnosti,“ dodává ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout.