Milostivé léto

Milostivé léto, které dává ojedinělou příležitost tisícům lidí vymanit se z dluhové pasti vůči státu nebo obci, v níž kvůli rostoucím úrokům uvízli je v plném proudu. Jedná se o opatření, které vzešlo v platnost 28. října 2021 a trvá do 28. ledna 2022.

Tato jedinečná akce spočívá v tom, že dlužník zaplatí jen tzv. jistinu, tedy původní dluh a poplatek 908 Kč (750 Kč + DPH) exekutorovi za uzavření exekuce. Úroky, penále a další příslušenství dluhu jim bude odpuštěno.


web_Landing page_1366x486

Co je důležité vědět?

  • Milostivé léto je účinné od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.
  • Týká se osob, které mají dluh u veřejnoprávního věřitele (např. Česká republika, kraj, obec, městská část, státní fond, veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, státní nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas a televize a jiné subjekty s většinovou veřejnou majetkovou účastí, např. dopravní podniky, nemocnice či společnost ČEZ, včetně pokut).
  • Řízení vedené soudním exekutorem – odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje. Dlužník nesmí být v insolvenci.
  • Exekuční řízení bylo zahájeno nejpozději do 27. 10. 2021
  • Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut milostivého léta a vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25.

Čeho se milostivé léto netýká?

  • Nevztahuje se na všechny exekuce. Milostivé léto nelze uplatnit na daňové a správní exekuce, např. finanční úřad. 
  • Milostivé léto se netýká dludů, které zatím nejsou v exekuci (jste v exekuci, ale dluh ještě není po splatnosti, nebo zatím nebyla zahájena exekuce, pak se na něj tato jedinečná šance nevztahuje).

                                                                                             Více informací zde: 

                                                Leták ke stažení                                     Přesné znění zákona
Články k Milostivému létu

Soucit s dlužníky projevily i některé soukromé instituce. Také ony se připojily k milostivému létu
24. listopadu 2021 Charita Česká republika

Soucit s dlužníky projevily i některé soukromé instituce. Také ony se připojily k milostivému létu

Milostivé léto nabízí šanci lidem, kteří se dostali do dluhových pastí a kvůli vysokým úrokům se z nich nemohou dostat. Novela zákona umožní lidem v exekuci u veřejnoprávních institucí zaplatit pouze původní půjčenou částku a penále jim odpustí. Dobrovolně se k nim přidaly i některé soukromé subjekty.

Lidé na ulici v zanedbaném stavu zkreslují pohled na bezdomovectví, říká ředitel azylového domu
18. listopadu 2021 Charita Česká republika

Lidé na ulici v zanedbaném stavu zkreslují pohled na bezdomovectví, říká ředitel azylového domu

Připojujeme se ke Světovému dni chudých, který v roce 2017 vyhlásil papež František. Chudobu v Česku nelze přehlížet. Charita Česká republika pomáhá chudým napříč celým Českem. Provozujeme několik sociálních služeb a některé z nich mohou využívat i lidé bez domova. „Mnozí naši klienti mají motivaci se o sebe starat. Nejde o skupinu lidí, kterou vídáme na ulicích v zanedbaném stavu,“ vyvrací mýtus o bezdomovectví Stanislav Fiala, ředitel Azylového domu sv. Terezie v Praze. V rozhovoru nám také prozradil, jak se v sociálních službách zvládli porvat s koronavirem. 

Milostivá sbírka
16. listopadu 2021 Milostivé léto

Milostivá sbírka

Právě probíhá jedinečná příležitost, jak se dostat z exekucí a dluhové pasti – Milostivé léto. Až do 28. ledna 2022 budou moci lidé splňující podmínky podat žádost na oddlužnění a zaplatit pouze tzv. jistinu, tedy původní dluh a poplatek. Někteří z nich jsou ale v situaci, kdy nemají dostatek finančních prostředků a nemohou tedy zaplatit ani tyto základní poplatky. 

Dlužníci u VZP se také dočkali. Milostivé léto platí i pro ně
11. listopadu 2021 Charita Česká republika

Dlužníci u VZP se také dočkali. Milostivé léto platí i pro ně

Tento týden vysvitla naděje na oddlužení v rámci tzv. milostivého léta i více než dvěma stům tisícům klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Až dosud nebylo jasné, zda se jich časově omezená možnost vyplatit se z exekucí splacením původního dluhu bez navýšení o penále bude týkat.

Peníze dlužníků na chráněném účtu jsou pro exekutory nedotknutelné
8. listopadu 2021 Charita Česká republika

Peníze dlužníků na chráněném účtu jsou pro exekutory nedotknutelné

Charita dlouhodobě usiluje o systémové změny, které nastaví schůdné a spravedlivější cesty k tomu, jak se vymanit z dluhové pasti. Vítanou legislativní novinkou, která by měla lidem v exekuci pomoct, je vedle možnosti využití časově omezeného institutu milostivého léta, také založení tzv. chráněných bankovních účtů.

Setkání dluhových poraden v sídle Charity
5. listopadu 2021 Z Charity

Setkání dluhových poraden v sídle Charity

Ve čtvrtek 4. listopadu se u nás v sídle Diecézní charity České Budějovice sešli zástupci dluhových poraden, aby prodiskutovali aktuality ze svého oboru. Setkání se účastnil také pan doktor Strnad, soudce a místopředseda Krajského Soudu v Českých Budějovicích, se svou kolegyní paní Kortusovou.

Milostivé léto se již rozběhlo. Provedeme vás jednoduchým postupem oddlužení
3. listopadu 2021 Charita Česká republika

Milostivé léto se již rozběhlo. Provedeme vás jednoduchým postupem oddlužení

Milostivé léto umožňuje lidem v exekuci zaplatit pouze nesplacenou jistinu bez úroků, které ji často mnohonásobně převyšují. Novela zákona se týká povinných, kteří dluží peníze veřejnoprávním subjektům. Událost odstartovala 28. října 2021 a bude trvat pouze tři měsíce. Pro tento způsob oddlužení je potřeba provést několik nezbytných kroků.

Jak může milostivé léto pomoci ukončit exekuci
25. října 2021 Charita Česká republika

Jak může milostivé léto pomoci ukončit exekuci

V červenci letošního roku schválil Parlament České republiky novelu zákona o exekucích, jehož součástí je také tzv. milostivé léto. Toto časově omezené opatření by mělo pomoci až několika desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti.

Milostivé léto dává dlužníkům v exekuci šanci na nový život. Nezmeškejte možnost zbavit se dluhů
20. října 2021 Charita Česká republika

Milostivé léto dává dlužníkům v exekuci šanci na nový život. Nezmeškejte možnost zbavit se dluhů

Nespočtu lidem v Česku se v průběhu let mnohonásobně navýšily dluhy vlivem vysoké penalizace. Nepříznivá situace je zavedla až do dluhové pasti, ze které se téměř nikdo nedokáže dostat svépomocí. Tuto svízelnou situaci by zadluženým měla pomoci řešit novela exekučního a občanského soudního zákona, takzvané milostivé léto. Umožní dlužníkům s exekucí nařízenou soudem zaplatit pouze samotný dluh – tzv. jistinu - bez úroků a penále. Tato možnost však bude časově omezená, na což je nutné si dát pozor.