Milostivá sbírka
16. listopadu 2021 Milostivé léto

Milostivá sbírka

Právě probíhá jedinečná příležitost, jak se dostat z exekucí a dluhové pasti – Milostivé léto. Až do 28. ledna 2022 budou moci lidé splňující podmínky podat žádost na oddlužnění a zaplatit pouze tzv. jistinu, tedy původní dluh a poplatek. Někteří z nich jsou ale v situaci, kdy nemají dostatek finančních prostředků a nemohou tedy zaplatit ani tyto základní poplatky. 

Jedinečná akce Milostivé léto umožňuje dlužníkům zbavit se exekuce, pokud zaplatí tzv. jistinu, tedy původní dluh a poplatek 908 Kč exekutorovi za uzavření exekuce. Bohužel ale existuje velká skupina žadatelů, která nemá finanční prostředky ani na zaplacení těchto poplatků... Pro většinu z nás je tato částka zanedbatelná, pro tuto skupinu je to velký zásah do rozpočtu. Některým z nich by trvalo například i půl roku si na zaplacení naspořit. 

Proto Diecézní charita České Budějovice vyhlásila sbírku na pomoc lidem, kteří v rámci akce Milostivé léto usilují o oddlužení. Sbírka je vypsána na pomoc se splacením jistiny a správního poplatku – na pomoc zbavit se dluhů a začít znovu normální život.

Dárci mohou přispět libovolnou částkou na účet veřejné sbírky 4211087191/6800, variabilní symbol 300. Sbírka bude probíhat do 28.1. 2022.

Jak sbírka probíhá a komu pomůže?

  • Příjemce pomoci vytipují na základě sociálního šetření zaměstnanci z našich charitních poraden, případně jiných sociálních služeb. 
  • Splátka jistiny bude uhrazena jménem dlužníka přímo z bankovního účtu Diecézní charity České Budějovice.
  • Finanční podpora je určená na oddlužení sociálně slabým lidem, kteří se do dluhové pasti dostali jednou a dále se nezadlužují, a kteří ani s pravidelnou prací nedosáhnou na splacení dluhu.
  • Dary, které se nestihnou využít během milostivého léta, budou využity v souladu se záměrem dárce na oddlužení sociálně potřebných.

Zkusme se vžít do situace lidí ohrožených dluhy a exekucemi. Nyní se jim naskytla jedinečná možnost se z pasti vymanit. Každá částka dokáže pomoci.

Děkujeme, že s námi pomáháte! 

  • Zde naleznete více informací o akci Milostivé léto.