Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Jiří Smrčka

ředitel
Tel: 565 443 220, 607 855 122     ~.qs-3b6LTCkT~l4YanBZd54Ys

Hana Sedláková

ekonom a účetní
Tel: 388 412 734     38AkOc9-78xy.Z4WHovw63hcT-uk87j7T-M

Marie Sádlová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 382 589 108     88EsVWi7ZeBFRYUSc.Fo277c-5prRb~lW5pJ

Ivana Strejčková

sekretariát
Tel: 387 718 208, 731 604 511     4onxRWil~.wm1~l7VX~mSe8_5hIsT32938Es-Z29g

Veronika Smažíková, DiS.

sociální pracovnice a vedoucí sociálního úseku
Tel: 733 220 649     c.Ey47a7Tlzkb7agc8m%Cf~e_.EuO1.7~bGkO1p

Mgr. Martina Smolíková

Vedoucí NZDM Bongo a Občanské poradny
Tel: 731 196 120, 385 731 553     c.qy_1~4_krFV.7_VX~Da.2938Es-Z29g

PhDr. Jitka Stropnická

fundraiser, PR pracovnice (vztahy s veřejností)
Tel: 604 572 257     5bGuRWil~hCxZ1a7VX~C-b5c-gvmVW7%WkvDRW7r

Bc. Kateřina Sazmová

personalistka
Tel: 605 513 697     _.EC5.5d9bm%C%~k0dkmYZhaa8kmb

Mgr. Lenka Staňková

administrativní pracovnice
Tel: 385 731 553     7.AuRWilWgxy.Z4WHmLxO1.7~bGkO1p

Mgr. Veronika Skálová

PR pracovnice, metodička sociálních služeb
Tel: 735 713 557     c.Ey47a7Tlxk2~l7VX~zZc9cT-uk87j7T-M

Alena Sejková

Pracovnice v sociálních službách SR Tolerance
Tel: 734 435 442     WerxRWi_5dBFRYUS68CvZ194YanBZd54Ys

Iveta Sůvová

Pracovnice v sociálních službách SR Tolerance
Tel: 603 564 162     4orDRWimchIkQOQcWiysT32938Es-Z29g

Edita Soukupová

sociální pracovnice Intervenčního centra
Tel: 737 420 274     0_vDRWigbdHz5f56LTqmY164YanBZd54Ys

Bc. Dana Smetanová

terénní pracovnice, kontaktní pracovnice, sociální pracovnice

Václav Starý, DiS.

Pracovník v sociálních službách NZDM DéDéčko Dolní Dvořiště
Tel: 739 383 480     c8pvRf2ka8EIQOQcWiysT32938Es-Z29g

Elena Svitičová

sociální pracovnice Poradny pro cizince a migranty
Tel: 734 695 597     0erxRWin4mvm5f56LTqmY164YanBZd54Ys