Diecézní charita České Budějovice slaví 30 let
3. prosince 2021 Z Charity

Diecézní charita České Budějovice slaví 30 let

Českobudějovická diecézní Charita si 1. prosince 2021 připomněla 30 let od svého vzniku. Současně se jedná o výročí všech Charit, které na území českobudějovické diecéze působí (území celého Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského, Středočeského a Vysočiny). Diecézní charita České Budějovice je členem sdružení Charita Česká republika, která je v současnosti největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v České republice.

Od svého vzniku se Charita v českobudějovické diecézi významně rozrostla. Nyní zajišťuje služby, které v případě potřeby pomohou lidem každého věku v různých životních situacích. Pomáhá a ulehčuje život rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám, zdravotně postiženým, seniorům, lidem bez domova, obětem domácího násilí, ale také cizincům žijícím v České republice. Jejím posláním je služba milosrdné lásky všem lidem v nouzi, bez rozdílu. Ředitelem Diecézní charity České Budějovice je od roku 2016 Jiří Kohout, který uvádí: „Diecézní Charita poskytuje zdravotní a sociální služby prostřednictvím svých organizačních složek – místních Charit, které provozují služby po celém území českobudějovické diecéze. Díky nim se pomoc snadněji dostane těm, kteří to nejvíce potřebují. V současné době koordinujeme činnost 18 profesionálních a 11 dobrovolných Charit, zaměstnáváme téměř 600 pracovníků, kteří pracují v sedmdesáti sociálních, čtyřech zdravotních službách a dalších projektech. Ročně pomůžeme více než 9 tisícům lidí.“

Středisko diecézní Charity v Českých Budějovicích vykonává pro místní Charity metodickou, koordinační a kontrolní činnost tak, aby mohly v co nejlepších podmínkách naplňovat své poslání. Ředitel českobudějovické diecézní Charity dále zmiňuje: „Vedle toho poskytujeme vlastní služby s celokrajskou působností, kterými jsou Poradna pro cizince a migranty, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a Dobrovolnické centrum. Pomáháme také při mimořádných událostech a máme i zahraniční přesah – jedná se o projekty ve třech zemích.“

Co se týká oslav 30. výročí od založení, otevřela Diecézní charita České Budějovice pomyslné dveře trochu netradičně. Začátkem října se uskutečnil noční pochod z Českého Krumlova do Českých Budějovic. „Trasa čítala 30 kilometrů – každý kilometr tak symbolicky vyjadřuje jeden rok fungování naší diecézní Charity. Naši charitní pouť jsme zakončili mší. Vzhledem ke složité epidemiologické situaci přistupuje Charita k dalším oslavám skromně. 6. prosince 2021 od 17 hodin bude sloužena mše svatá u příležitosti slavnosti sv. Mikuláše, kterou bude celebrovat biskup Mons. biskup Vlastimil Kročil. Na mši společně poděkujeme a připomeneme si 30. výročí diecézní Charity. Na tuto událost byly také pozvány významné osobnosti z řad našich podporovatelů. Srdečně zvána je i široká veřejnost. Při oslavách jsme nezapomněli ani na děti. Připravili jsme pro ně městskou hru s názvem Skřítek volá o pomoc!, kterou si mohou společně s rodiči projít. Pokud chcete vědět více o našich službách nebo podpořit naši činnost, podívejte se na charitní webové stránky dchcb.cz, kde jsou veškeré informace. Velice si vážíme vaší podpory a moc děkujeme,“ dodává pan ředitel.