30_web_Landing page_1366x486 (2)

Diecézní charita České Budějovice byla zřízena 1. prosince 1991 Biskupstvím českobudějovickým. Již 30 let tak poskytujeme sociální a zdravotní služby lidem v tíživé životní situaci nebo akutní nouzi. Ulehčujeme život zdravotně postiženým, seniorům, lidem bez domova, obětem domácího násilí i cizincům, kteří u nás žijí. Pomáháme při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo požáry. Věnujeme se také podpoře vzdělávání dětí a mládeže v chudých oblastech světa. Naším posláním je služba milosrdné lásky všem lidem v nouzi bez rozdílu.   
Jsme tu pro vás od Sušice po Pelhřimov. Jsme připraveni lidem pomáhat v jakékoliv fázi či okamžiku lidského života – od bezbranného dětství až po bezmocné stáří.

                                                      VÍCE O HISTORII DIECÉZNÍ CHARITY                                               Tisková zpráva                                            

Mapa DCHCB_2021

Kde pomáháme

Na území českobudějovické diecéze (Jihočeský kraj, část Kraje Vysočina, Středočeského kraje a Plzeňského kraje) působí celkem 19 profesionálních Charit a 11 dobrovolných Charit. Týmy zkušených odborníků (pečovatelky, zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci a další) pomáhají jednotlivcům, rodinám či skupinám obyvatel v tíživé životní situaci (zdravotní i materiální) prostřednictvím 70 sociálních a 4 zdravotních služeb. Ročně popmůžeme více než 9 tisícům lidí. Celé toto charitní dílo řídí Diecézní charita České Budějovice.

 

Co pro vás připravujeme

30km

Mše k 30. výročí Diecézní charity České Budějovice  I  6. 12. 2021

Srdečně vás zveme mši svatou u příležitosti slavnosti sv. Mikuláše. Společně si tak pripomeneme významné 30. výročí Diecézní charity České Budějovice. Mše bude sloužena v pondělí 6. prosince od 17 hodin v katedrále sv. Mikuláše. 

VÍCE INFORMACÍ

30km

30 km pro Charitu  I  9. 10. 2021

Zveme vás na noční pochod, kterým symbolicky zahájíme oslavy k 30 letům od vzniku Diecézní charity České Budějovice. Trasa čítá 30 kilometrů – každý kilometr tak symbolicky vyjadřuje jeden rok fungování diecézní Charity. Pokud máte chuť, připojte se k nám!

Více informací

30km

Mladí v charitě – putovní výstava
I  od 15. 10. 2021

Mladí dobrovolníci jsou důležitou součástí charity (dobročinnosti) i stejnojmenné neziskové organizace. Činnost dobrovolníku v Charitě je nasměrována nejen dovnitř této pomáhající instituce, ale především do srdcí klientů nejrůznějšího věku. Dobrovolnické centrum diecézní Charity funguje již od roku 2004. Mladí dobrovolníci však byli součástí diecézní Charity již u jejích začátků před 30 lety.

VÍCE INFORMACÍ

780x490px - střední banner_web_2021

Sbírka na Charitu  I  7. 11. 2021

V neděli 7. listopadu 2021 proběhne při bohoslužbách po celé českobudějovické diecézi každoroční sbírka na diecézí Charitu, jež nám umožňuje podporovat ty, kdo se bez pomoci druhých neobejdou. I díky Vám již 30 let můžeme pomáhat lidem v jakémkoliv okamžiku jejich života – od bezbranného dětství až po bezmocné stáří. 

více informací

780x490px - střední banner_web

Skřítek volá o pomoc!

Nová městská hra, která byla vytvořena Young Caritas České Budějovice jako dárek ke 30. narozeninám Diecézní charity České Budějovice.

780x490px - střední banner_web

Koncert pro Charitu  I  12. 11. 2021

Farní charita Tábor si v rámci benefičního koncertu pro Charitu připomene také 30. výročí od založení Diecézní charity České Budějovice, organizace, díky které mohla vzniknout i táborská Charita.


... Každý člověk je pro nás důležitý ...