30_web_Landing page_1366x486 (2)

Diecézní charita České Budějovice byla zřízena 1. prosince 1991 Biskupstvím českobudějovickým. Již 30 let tak poskytujeme sociální a zdravotní služby lidem v tíživé životní situaci nebo akutní nouzi. Ulehčujeme život zdravotně postiženým, seniorům, lidem bez domova, obětem domácího násilí i cizincům, kteří u nás žijí. Pomáháme při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo požáry. Věnujeme se také podpoře vzdělávání dětí a mládeže v chudých oblastech světa. Naším posláním je služba milosrdné lásky všem lidem v nouzi bez rozdílu.   
Jsme tu pro vás od Sušice po Pelhřimov. Jsme připraveni lidem pomáhat v jakékoliv fázi či okamžiku lidského života – od bezbranného dětství až po bezmocné stáří.

                                                      VÍCE O HISTORII DIECÉZNÍ CHARITY                                               Tisková zpráva                                            

Mapa DCHCB_2021

Kde pomáháme

Na území českobudějovické diecéze (Jihočeský kraj, část Kraje Vysočina, Středočeského kraje a Plzeňského kraje) působí celkem 19 profesionálních Charit a 11 dobrovolných Charit. Týmy zkušených odborníků (pečovatelky, zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci a další) pomáhají jednotlivcům, rodinám či skupinám obyvatel v tíživé životní situaci (zdravotní i materiální) prostřednictvím 70 sociálních a 4 zdravotních služeb. Ročně popmůžeme více než 9 tisícům lidí. Celé toto charitní dílo řídí Diecézní charita České Budějovice.


... Každý člověk je pro nás důležitý ...