Den Charity 2021

Srdečně Vás zveme na akce u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce. Místní Charity při příležitosti Dne Charity představí svoji práci pro různé typy lidí v nouzi – při veřejných prezentacích, dnech otevřených dveří, formou koncertů, výstav a soutěží pro děti, ale také bohoslužeb. Smyslem akcí, které se konají koncem září a začátkem října, je „obdarovat“ zájemce, ale také získat si jejich přízeň.

Den Charity 2021

Akce v českobudějovické diecézi

České Budějovice

 • 1.–27. 9.  I  Výstava Můj světkřížová chodba dominikánského kláštera, Piaristické náměstí
 • 1. 9. I  bezdomovecké divadlo Letem světem s Městskou charitou České Budějovice
 • 22. 9.  I  Den otevřených dveří v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež V.I.P. 
 • Mše za Charitu – pátek 24. září od 17 hod., katedrála sv. Mikuláše, celebruje P. Stanislav Brožka, prezident Diecézní charity České Budějovice
 • 11. 10.  I   Den otevřených dveří DOMINO (služba pro lidi s duševním onemocněním)

Horažďovice

 • 20.–24. 9  I  výstava fotografií ze života Charity, hala Domu s pečovatelskou službou
 • 23. 9.  I  Mše za Charitu v Domu s pečovatelskou službou, Palackého 1061 

Jindřichův Hradec

Kamenice nad Lipou

 • 20. 9.  I  Canisterapie v Klubu seniorů 

Kaplice

 • 18. 9.  I   Běh pro jednotlivce i rodiny ve spolupráci s Městem Kaplice (výtěžek bude věnován Sociální rehabilitaci Tolerance Kaplice)
 • 24. 9.  I  Den otevřených dveří s výstavami výrobků klientů, Sociální rehabilitace Tolerance, NZDM Depo, Molo DéDéčko

Pacov

 • Mše za Charitu – 26. září od 9.30, kostel sv. Michaela 

Pelhřimov

Písek

Strakonice

Sušice

 • Den Charity – neděle 26. září od 14 hod., Ostrov Santos

Třeboň

Zliv

Vimperk

 • 30. 9.  I  Oslavy dne charity, den otevřených dveří, kulturní program (Pravětín)
 • 1. 10. I  Mše za Charitu (Pravětín)
 • 7. 10.  I  Den otevřených dveří (Dům s pečovatelskou službou Skalka Prachatice)
 • 20. 10.  I  Hudební vystoupení se zpěvem a hrou na klávesy s Vlastimilem Stejkozou (Dům s pečovatelskou službou Skalka Prachatice)

Tábor

6.–30. 10  I  Výstava Vietnam stories, Galerie Auritus (Klokotská 114), vernisáž 6. 10. 2021 v 16 hodin

 

 
sv. Vincenc z Pauly

Den Charity a sv. Vincenc

Nápad představit Charitu se zrodil v roce 2004 na jižní Moravě. Čeští a moravští biskupové v roce 2008 oficiálně vyhlásili den 27. září (svátek sv. Vincence z Pauly) jako Den Charity.

Vincenc z Pauly (1576–1660)

Zasvětil jako kněz svůj život práci pro chudé. Za válek v letech 1648 až 1653 řídil z Paříže prostřednictvím misionářů dodávky potravin a oděvů pro válkou zbídačené kraje ...

Peníze sháněl u královského dvora a šlechty, kterou informoval o zoufalé situaci v regionech na základě zpráv od svých misionářů. A nezapomínal při tom ani na duchovní pomoc zbídačenému venkovu.
Vincenc založil řadu charitativní organizací, zejména Kongregaci dcer křesťanské lásky (s Louisou de Marillac, která byla později svatořečena) a Kongregaci kněží misionářů (lazaristé). V roce 1737 ho papež Kliment XII. prohlásil za svatého.

Články k akcím

Charita ocení obětavou práci svých pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů v katedrále sv. Víta
15. října 2021 Charita Česká republika

Charita ocení obětavou práci svých pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů v katedrále sv. Víta

Cena Charity Česká republika se udílí od roku 2008. Je poděkováním a uznáním za obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků či podporovatelů Charity. Současně ji považujeme za připomínku svátku patrona charitní práce sv. Vincence z Pauly (27. září).

Den Charity na Václavské pouti ve Strakonicích
7. října 2021 Charita Strakonice

Den Charity na Václavské pouti ve Strakonicích

Poslední zářijový víkend proběhla ve Strakonicích tradiční a proslulá Václavská pouť.  Oblastní charita Strakonice se tentokrát také zapojila, aby v červenobílém stánku prezentovala své služby, a  také aby ukázala, jak šikovní mohou být lidé bez ohledu na věk. 

DOMINO zve na den otevřených dveří a keramickou dílnu
5. října 2021 Charita České Budějovice

DOMINO zve na den otevřených dveří a keramickou dílnu

DOMINO – služby pro lidi s duševním onemocněním zve na den otevřených dveří a keramickou dílnu pro veřejnost, která se uskuteční nejen v rámci osvětové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Současně si českobudějovická Charita připomene 30 let od svého vzniku.

Výstava Můj svět v Českých Budějovicích
30. srpna 2021 Charita České Budějovice

Výstava Můj svět v Českých Budějovicích

Od 1. do 27. září bude možné v kouzelných prostorách křížové chodby dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích shlédnout putovní verzi výstavy Můj svět, kterou již po třinácté organizuje Charita Opava. Výstava bude veřejnosti přístupná o víkendech a v čase bohoslužeb.  

DEN CHARITY 2020
26. září 2020 Charita Jindřichův Hradec

DEN CHARITY 2020

Vzhledem ke zhoršující epidemiologické situaci s výskytem COVID-19 je oslava Dne Charity ZRUŠENA.

Den Charity 2020 v českobudějovické diecézi
16. září 2020 Den Charity

Den Charity 2020 v českobudějovické diecézi

27. září si v Charitách připomínáme svátek sv. Vincence z Pauly, patrona moderní charitní práce, jako Den Charity. Jednotlivé Charity při této příležitosti představují svoji práci pro různé typy lidí v nouzi – při veřejných prezentacích, dnech otevřených dveří, formou koncertů, výstav a aktivit pro děti, ale také bohoslužeb. Srdečně zveme na akce ke Dni Charity v českobudějovické diecézi!  

Týdny pro duševní zdraví: výstavy Z Duše a Keramika z DOMINA
7. září 2020 Charita České Budějovice

Týdny pro duševní zdraví: výstavy Z Duše a Keramika z DOMINA

Týdny pro duševní zdraví jsou osvětovou destigmatizační kampaní, která přibližuje veřejnosti témata spojená s duševním zdravím formou sdílení zkušeností lidí s duševním onemocněním, prezentací možných způsobů prevence a ukázkou programů a aktivit, které jsou v rámci této prevence i procesu aktivizace různými organizacemi a službami nabízeny.

Oslava Dne Charity v Třeboni na Jihočeském festivalu zdraví
24. srpna 2020 Charita Třeboň

Oslava Dne Charity v Třeboni na Jihočeském festivalu zdraví

Již poněkolikáté proběhne v Třeboni dne 19.09.2020 Jihočeský festival zdraví. Tentokrát bude hlavním tématem péče o dvojčata.