Po napadení skončila v nemocnici. Přišla pomoc z Intervenčního centra
8. července 2022 Z našich služeb a projektů

Po napadení skončila v nemocnici. Přišla pomoc z Intervenčního centra

Intervenční centrum při Diecézní charitě České Budějovice se věnuje obětem domácího násilí a pomáhá jim zajistit bezpečí a řešení krizové situace spojené právě s násilím. Ať už se jedná o fyzické útoky, psychické týrání, ekonomické či sociální násilí. Je důležité si uvědomit, že domácí násilí mnohdy není jen facka... 
Pomoc pracovníků Intervenčního centra vyhledala i slečna Helena. 

Příběh slečny Heleny (25 let)

Slečna Helena poprvé kontaktovala Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím z nemocnice, kde byla hospitalizována po napadení partnerem. Měla obrovský strach. Nechtěla se již vrátit zpátky domů. Bála se, že se bude vše opakovat.  

Pracovnice Intervenčního centra navštívila Helenu již v nemocnici. Nejprve byla poskytnuta krizová intervence a probrány další možnosti pomoci ze strany Intervenčního centra. Spolu s pracovnicí hledala slečna Helena také pomoc v okruhu svých blízkých. Po psychickém zklidnění se Helena rozhodla kontaktovat svou matku, se kterou však dlouho nebyla v kontaktu (právě kvůli partnerovi). Rozhovoru se velmi obávala. Po vyslechnutí příběhu ji však matka okamžitě nabídla pomoc.

Cesta Heleny se tak pomalu začala ubírat lepším směrem. Pracovnice Intervenčního centra za ní dále docházela do nemocnice nebo s ní byla v telefonickém kontaktu. Byl vytvořen bezpečnostní plán, který se zaměřoval především na odchod z nemocnice, vyzvednutí soukromých věcí u partnera a odjezd k matce. Díky sestavenému plánu proběhlo vše v pořádku a Helena se dostala do bezpečí ke své matce, kdy nyní žije. Začala psát novou kapitolu svého života. Přerušila veškeré kontakty se svým partnerem, našla si novou práci a soustředí se na svůj život.

 

Nenechte si ubližovat!

Pohotovostní nonstop linka Intervenčního centra:

+420 603 281 300

Více informací o Intervenčním centru