Když si již nenecháte déle ubližovat

Když si již nenecháte déle ubližovat

Intervenční centrum při Diecézní charitě České Budějovice se věnuje obětem domácího násilí a pomáhá jim zajistit bezpečí a řešení krizové situace spojené právě s násilím. Ať už se jedná o fyzické útoky, psychické týrání, ekonomické či sociální násilí. Je důležité si uvědomit, že domácí násilí mnohdy není jen facka... 
Pomoc pracovníků Intervenčního centra vyhledala i paní Anna. 

Příběh paní Anny

Paní Anna navštívila poprvé Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím na základě doporučení pracovnice OSPOD. Paní Anna, i její malá dcera Nina, zažívala dlouhodobě fyzické a psychické násilí ze strany svého manžela. Ten začal po vážné autonehodě v nadměrné míře pít alkohol a pod vlivem neovládal své chování. Situace došla tak daleko, že po verbálních útocích začaly i ty fyzické, a to jak na paní Annu tak na svou dceru.

Paní Anna byla v počátcích spolupráce velice traumatizovaná a cítila se bezmocná. Zároveň ale chtěla manželovi pomoci dostat se z alkoholové pasti. Pracovnice Intervenčního centra podaly Anně pomocnou ruku a vytvořily pro ní bezpečnostní plán. Současně paní Anna docházela na pravidelné schůzky a pracovnice ji bezpečně provedly celou krizovou situací. Paní Anna musela vymezit určité hranice pro svého manžela, zbavit se pocitu bezmoci, znovu nalézt ztracenou sebedůvěru a mnoho dalšího. Díky podpoře a pomoci, jak se vyznat ve vlastních právech, si dokázala paní Anna stát pevně za svým a nenechat si nadále ubližovat. Po jednom z incidentů přivolala Policii ČR a následně podala na manžela trestní oznámení.

Manžel byl potrestán podmínkou. Své jednání postupně přehodnotil a dobrovolně nastoupil na protialkoholní léčení. V současné době dochází paní Anna společně s manželem na terapie, žijí však odděleně. Učí se společně komunikovat a pečovat o společnou dceru Ninu.

 

Nenechte si ubližovat ani VY!

Pohotovostní nonstop linka Intervenčního centra:

+420 603 281 300

Více informací o Intervenčním centru