Charita pomůže samoživitelům díky adventnímu koncertu ČT
26. března 2021 Z Charity

Charita pomůže samoživitelům díky adventnímu koncertu ČT

Rodiče samoživitelé – muži, ženy, ale také prarodiče, kterým byla svěřena vnoučata – patří k nejvíce ohroženým skupinám obyvatel. Na jejich podporu proto uspořádala v závěru loňského roku Česká televize společně s Charitou mimořádný adventní koncert. Diváci tehdy poslali neuvěřitelných 9,5 milionu korun. O rozdělení podpory mezi potřebné z celé republiky se v rámci své sítě postará Charita. Neúplné rodiny v tíživé situaci žijící na území českobudějovické diecéze se o pomoc mohou přihlásit od 1. dubna v devatenácti Charitách. 

Samoživitelé pečují o děti a zároveň finančně zabezpečují rodinu, často pomocí brigád či krátkodobých zaměstnání. Pokud dojde k výpadku jejich často „křehkých“ příjmů, třeba kvůli zrušení pracovního místa, a oni nemají úspory či podporu rozšířené rodiny, ocitají se naráz v kritické situaci. Nevychází jim peníze na bydlení, jídlo a často ani na základní životní potřeby, léky a zdravotní pomůcky pro sebe nebo děti. A do toho pečují o svěřené děti, věnují se s nimi distanční výuce a zabezpečují všechny jejich potřeby. S tím rozdílem, že jsou na všechno sami. Na jejich podporu proto uspořádala v závěru loňského roku Česká televize společně s Charitou mimořádný adventní koncert. 

Kde a jak mohou samoživitelé o pomoc zažádat 

Díky adventnímu koncertu České televize můžeme samoživitelů a samoživitelkám, kteří se ocitli v tíživé situaci, poskytnout okamžitou pomoc v nouzi a pomoci jim se zabezpečením základních životních potřeb pro jejich rodinu.

  • Pomoc je potřebným poskytována prostřednictvím místních Charit.
  • Současní klienti Charity se mohou obrátit na svého sociálního pracovníka v jakékoli charitní službě.
  • Pracovníci Charity mohou také sami vytipovat samoživitele, kterým by tato podpora pomohla.
  • Žadatel-samoživitel nemusí být klientem charitní služby.
  • Ostatní rodiče samoživitelé mohou kontaktovat pověřeného kontaktního pracovníka Diecézní charity České Budějovice, kde dostanou kontakt na pracovníka sociální služby v blízkosti jejich bydliště.

Kontaktní osoba pro žádosti o pomoc

Mgr. Lucie Klimešová, tel.: 731 402 803, e-mail: lucie.klimesova@dchcb.charita.cz
pondělí – pátek 8:00 –15:00

Stejně jako v loňském roce při rozdělování sbírky „Na vlně pomoci proti bezmoci“ vznikne v rámci Diecézní charity České Budějovice hodnotící komise, která jednou týdně bude posuzovat žádosti. Přijímání žádostí o podporu rodičů samoživitelů začíná od 1. dubna 2021, první setkání hodnotící komise pak proběhne 8. dubna.

„S žadatelem-samoživitelem sociální pracovník charitní služby detailně probere jeho situaci. Pokud pracovník zjistí, že žadatel už využil veškerou dostupnou pomoc, může se zájemcem vyplnit žádost o přidělení finanční pomoci. Všechny žádosti z diecéze posuzuje naše odborná komise, jejímiž členy jsou zástupci lokálních Charit v českobudějovické diecézi,“ doplňuje metodička diecézní Charity Eva Předotová. 

K čemu podpora (ne)slouží

Pomoc samoživitelům může mít podobu poskytnutí nebo úhrady potřebné věci, může však také jít o finanční dar. V individuálně odůvodněných případech lze materiální či finanční pomoc poskytnout opakovaně.
Podpora ze sbírky se nevztahuje na splácení dluhů lidí, kteří jsou v exekuci nebo insolvenci. Zadluženým lidem bude možné poskytnout finanční pomoc pouze na zajištění základních životních potřeb, na zajištění základního chodu domácnosti, a to pokud budou vyčerpány jiné možnosti. 

chci přispět do sbírky