Situace na hranicích Polska a Běloruska
29. listopadu 2021 Tiskové zprávy

Situace na hranicích Polska a Běloruska

Tisíce migrantů se v současné době nachází mezi Polskem a Běloruskem, kde uvízli při přechodu hranic. Zůstali zde v těžkých podmínkách bez možnosti zajištění základních životních potřeb. Dle dostupných informací z médií dochází zásoby jídla a vody. Teploty se zde v noci již pohybují pod bodem mrazu.

V současné době se na nás obrací mnoho dárců s nabídkou pomoci. Také my, Diecézní charita České Budějovice, se všemi lidmi na hranicích soucítíme a chtěli bychom jim potřebnou pomoc poskytnout. Bohužel je v současné době velmi komplikované se na místo dostat jak z běloruské, tak polské strany. Na území Běloruska pomáhá běloruská Charita, které ale nemůžeme z důvodu administrativní složitosti poskytnout materiální či finanční podporu. Běžně se zde totiž finanční prostředky zaslané z České republiky několik měsíců přezkoumávají a až poté jsou uvolněny.

Za českou charitní síť se o situaci aktivně zajímá a snaží se zapojit Arcidiecézní charita Praha, která v zemi pomáhá větším rozsahem. Její pracovníci jsou v kontaktu s národní Charitou Bělorusko, Diecézní charitou Vitebsk, Diecézní charitou Grodno a velvyslancem ČR v Minsku panem Tomášem Pernickým.

Arcidiecézní charita by také chtěla běloruskou stranu podpořit finančně, což v současné době není možné právě z důvodu dlouhého administrativního procesu. Nyní pro tento účel tedy není vyhlášena žádná sbírka. Nicméně ti, kteří chtějí přispět, mohou využít dlouhodobý sbírkový účet Arcidiecézní charity Praha ve prospěch Běloruska č. ú. 749994/5500, VS 20 500.

  • Nadále zůstáváme ve spojení s kolegy z Prahy a informace budeme průběžně aktualizovat.
  • Vyjádření Arcidiecézní charity Praha a tiskovou zprávu běloruské biskupské konference naleznete zde.

Zdroj: Z tiskové zprávy Arcidiecézní charity Praha