Do tříkrálových pokladniček na jihu Čech lidé přispěli přes 3 miliony Kč
24. února 2021 Tiskové zprávy

Do tříkrálových pokladniček na jihu Čech lidé přispěli přes 3 miliony Kč

Příspěvky v pokladničkách Tříkrálové sbírky jsou sečteny. Do 884 pokladniček rozmístěných po celé českobudějovické diecézi se vybralo celkem 3 057 191 Kč. Dalších téměř 670 tisíc Kč zatím přinesla online koleda. Netradiční podoba tradiční sbírky přinesla potřebným na jihu České republiky dosud dohromady přes 3,7 milionu Kč. Koleda ale ještě nekončí, online i pomocí DMS lze totiž sbírku podpořit až do konce dubna.

V porovnání s loňským rokem, kdy se celkový součet vyšplhal na rekordní hranici 8,5 a milionu Kč, je letošní výtěžek Tříkrálové sbírky na území českobudějovické diecéze (tj. celý Jihočeský kraj, část Kraje Vysočina a část Plzeňského kraje) ani ne poloviční. Letošní výsledek však předčil všechna očekávání. Kvůli epidemiologické situaci se totiž letos tradiční koledování muselo obejít bez hlavních aktérů – koledníků v ulicích.

„Ještě v prosinci, kdy jsme věřili, že koledníci budou moci vyrazit do ulic, se v městech a obcích na území českobudějovické diecéze zapečetilo celkem 1 445 kasiček. Z toho se 884 pokladniček, nejen díky aktivitě asistentů sbírky, nakonec podařilo umístit jako tzv. statické. Lidé na ně velmi pozitivně zareagovali – v průměru každá takto použitá kasička obsahovala 3 a půl tisíce Kč,“ uvádí Marie Vaňo, diecézní koordinátorka Tříkrálové sbírky.
Již 25. ledna se začaly na obecních a městských úřadech rozpečeťovat a sčítat první pokladničky. Tentokrát tento proces trval déle, jelikož na několika místech rychlé sečtení komplikovala karanténa pracovníků úřadů, místních koordinátorů či asistentů sbírky. 

Dárci si našli cestu také k nové online podobě Tříkrálové sbírky. Do online kasičky na webové stránce www.trikralovasbirka.cz Charitám a farnostem v rámci Diecézní charity České Budějovice k 22. únoru přispěli 668 694 Kč.

V mnoha obcích pomohla s informováním o jiném koledování také místní média a nejrůznější komunikační prostředky. Třeba v Libníči u Českých Budějovic opakovaně pouštěli do místního rozhlasu koledu a upozorňovali občany, kde a kdy bude k zastižení dobrovolník s kasičkou. Farní charita Tábor připravila pak pro bezmála devatenáct tisíc domácností na Táborsku speciální pohlednice s tříkrálovým požehnáním a informacemi o online koledě. „Od lidí máme pozitivní a milou zpětnou vazbu. Na koledování se velmi těšili. Jsme rádi, že je alespoň tato podoba požehnání potěšila," zmínil Miroslav Petrášek, ředitel Farní Charity Tábor. Příznivé ohlasy táborské akce se odrazily také na výsledcích jejich online koledy. 

I přes to, že koledníci nemohli vyrazit do ulic, koleda na řadě míst zazněla – nesla se z řad obývacích pokojů, mateřských škol či zahrad, někde symbolicky koledníci procházeli obcí, ovšem bez pokladničky a kontaktu s lidmi z domácností. Do natočení videa s virtuální koledou se pustili králové třeba ve Veselí nad Lužnicí, v Suchdole nad Lužnicí, Boršově nad Vltavou, Nových Hradech, Katovicích nebo v Pelhřimově. Vzhledem k epidemiologické situace se neuskutečnily ani každoroční doprovodné akce. Pelhřimovská Charita místo tradičního Tříkrálového pochodu na Křemešník vybídla lidi, aby se na výšlap vydali individuálně. Pokladnička na ně čekala připravená na samém vrcholu v okénku hotelu Křemešník.

„Chtěl bych upřímně poděkovat všem dárcům, kteří si vyhledali statickou kasičku a vhodili do ní svůj příspěvek. Nezastupitelnou zásluhu na tomto obdivuhodném výsledku mají koordinátoři a dobrovolníci, kteří se rychle adaptovali na netradiční podobu sbírky v souvislosti s aktuální epidemickou situací. Velké poděkování si zaslouží také úřady, obchody, výdejová okénka, lékárny, nemocnice, firmy a dalším instituce, které ochotně umožnily zapojeným Charitám a farnostem umístit ve svých provozech tříkrálovou statickou kasičku nebo se zapojili do sdílení odkazu na online koledu,“ děkuje za důvěru Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice.

Kde bude sbírka pomáhat

Sbírka napomáhá nejen rozvoji charitních služeb a jejich prostřednictvím i tisícům lidem, ale také konkrétním potřebným rodinám v sociální i hmotné nouzi, kterým pomáhá zajistit léčbu či speciální pomůcky. Diecézní charita České Budějovice plánuje z výtěžku sbírky zařídit krizové bydlení, které by mělo dočasně sloužit jednotlivcům i rodinám v situaci, kdy se náhle a nečekaně ocitnou bez přístřeší (např. živelná pohroma, havárie, domácí násilí aj.). Městská charita České Budějovice chce z darů mj. posílit provoz žádané pečovatelské služby a domácí zdravotní a hospicové péče, ve Farní charitě Tábor se sbírka bude podílet na rozvoji místního Dobrovolnického centra a napomůže také rozšíření o nové sociálních služby pro osoby bez domova. Oblastní Charita Třeboň finance použije na nové zázemí a činnost občanské poradny, která lidem pomáhá při řešení obtížných životních situací. Dále dárci podpoří provoz azylového Domu sv. Petra pro muže v Záblatí a Domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi při Farní charitě Prachatice nebo Domov sv. Alžběty pro matku a dítě Farní charity Veselíčko.

Sbírka do pokladniček sice 24. ledna skončila, avšak do sbírky je do konce dubna stále možné přispět online na stránkách Tříkrálové sbírky. Přispívat lze i bankovním převodem nebo dárcovskou SMS.

Podrobné výsledky         Kde peníze pomohou

Více o sbírce v českobudějovické diecézi na www.dchcb.cz/trikralova-sbirka

(ilustrační fotografie: archiv Oblastní charity Pelhřimov)