Tříkrálová sbírka přináší radost z pomoci

Tříkrálová sbírka přináší radost z pomoci

Tříkrálovou sbírku v českobudějovické diecézi má na starosti od jara roku 2018. Marii Vaňo každým rokem projdou rukami nejen všechny záměry koledování v diecézi, ale také veškerý „tříkrálový materiál“ v podobě cukříků, kapesních kalendáříků, letáků či papírových korun dovezených centrálně do Českých Budějovic na několika transportních paletách. Koordinuje více než čtyři desítky koledujících subjektů, které se zapojují do 21. ročníku Tříkrálové sbírky.

V čem spočívá práce diecézního koordinátora Tříkrálové sbírky?
Organizace Tříkrálové sbírky je záležitostí celého roku. Hlavním pořadatelem sbírky je Charita Česká republika, která prostřednictvím osmi (arci)diecézních Charit na území České republiky koordinuje sbírku v jednotlivých oblastech a regionech. Jako diecézní koordinátor shromažďuji potřebné informace a údaje od Charit v diecézi, současně jim poskytuji administrativní podporu a důležité organizační informace z celorepublikového kolegia, kterého se několikrát ročně účastním. Přípravy na Tříkrálovou sbírku běží prakticky po celý rok, jen v různé intenzitě. Jsem v kontaktu se všemi místními koordinátory v diecézi. Většinou už během února vyhodnocujeme, co se nám podařilo a co bychom naopak mohli zlepšit, probíráme nápady a potřebný materiál pro následující Sbírku. A na podzim, kdy už přípravy vrcholí, ladím s Charitami a farnostmi záměry Sbírky, seznamuji je s konkrétními pokyny, distribuuji letáky, cukříky a kalendáříky koledujícím subjektům. Během roku se společně snažíme o rozšíření tříkrálového koledování do dalších obcí nebo se setkáváme s církevními i světskými zastupiteli.

Jak to vypadá se Třemi králi? Přijdou?
S napětím sledujeme neustále se proměňující situaci. Pokud to tedy aktuální situace dovolí, při zachování všech aktuálních nařízení vyjdou Tři králové do terénu, tentokrát mohou fyzicky koledovat o týden déle, tedy od 1. do 24. ledna. Finální rozhodnutí však záleží na každé místní Charitě. Ty jsou prostřednictvím diecézní Charity v kontaktu s příslušnými hygienickými stanicemi a o podobě koledy rozhodnou podle aktuální místní situace. Jednoznačnou prioritou je pro nás ochrana zdraví koledníků i dárců. Jsme připraveni i na situaci, kdy se osobní koledování nebude moci uskutečnit. V tom případě proběhne koleda online.

Jak covid-19 zasáhl do příprav Tříkrálové sbírky? Můžeme čekat nějaké novinky?
Už od jara jsme se s ostatními diecézními koordinátory začali intenzivně věnovat virtuální kasičce, kterou bylo třeba vymyslet a správně naprogramovat. Nyní už je online kasička umístěna na centrálním webu www.trikralovasbirka.cz a dárce si může vybrat konkrétní subjekt (zadá název města nebo PSČ), kterému chce přispět. Pokud tedy králové nezazvoní přímo u vašich dveří, otevřete jim dveře alespoň online, obdarujte je a přijměte jejich požehnání. Současně je možné dále přispívat pomocí dárcovské SMS nebo prostřednictvím rychlé platby přes QR kódy.

Pokud koledníci vyjdou do ulic, musí dodržet nějaká speciální pravidla?
Koledníci a jejich doprovod musí dodržovat doporučená hygienická pravidla po celou dobu koledování. K nim patří zejména „pravidlo tří R“ – používání roušek, mytí rukou a dodržování rozestupů. Mělo by se koledovat venku, nikoli v uzavřených prostorách, a nevstupovat do domácností.  Platí také výjimka pro počet koledníků – pokud bude nedostatek dobrovolníků, je možné, aby požehnání do domovů přinášel i jeden král. Kasičky se na některých místech objeví třeba také v kostele, v lékárnách, obchodech, na úřadech či jiných veřejných místech. Některé Charity volí hygienickou „pytlíčkovou metodu“ při předávání darů od Třech králů (pozn.: kalendářík, kousek křídy a cukřík v zip sáčcích). Samozřejmě platí standardní pravidla Tříkrálové sbírky se všemi náležitostmi – úředně zapečetěná válcovitá kasička s logem Charity, vedoucí skupinky má u sebe průkazku koledníka s vyplněnými údaji, kterou si dárce může vyžádat k nahlédnutí.

Uskuteční se nějaké slavnostní zahájení, žehnání koledníkům nebo doprovodné akce?
Akce typu velkého zahájení, žehnání, případně další doprovodné akce pro koledníky by se konat neměly. V malém rozsahu se mohou uskutečnit za dodržení všech hygienických pravidel. Koledníci o poděkování nepřijdou, ale budou posunuty na jaro či léto, až to situace dovolí. Plánovali jsme nový formát diecézního žehnání koledníkům v Českých Budějovicích, ale v souvislosti s nejistou situací a měnícími se opatřeními jsme byli nuceni ho odložit na další rok. Koledníci ani veřejnost o slavnostní zahájení nepřijdou – 2. ledna v 10 hodin Mons. Pavel Posád požehná koledníkům z Brna, živý přenos bude vysílán na TV Noe a také na sociálních sítích. 10. ledna v 18 hodin odvysílá ČT1 živý přenos tradičního Tříkrálového koncertu.

Co přejete letošní Tříkrálové sbírce?
Sbírce přeji především to, aby ve většině městech a obcích mohli koledníci vyrazit do ulic a přinést lidem požehnání osobně. Osobní setkání a zážitek z koledování na straně dobrovolníků i dárců je totiž jedním ze základních pilířů tříkrálového koledování.

Děkuji za rozhovor. Ať se tříkrálovému koledování daří i letos.

Kontakt: Marie Vaňo, tel.: 603 281 404, e-mail: marie.vano@dchcb.charita.czTříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Online koleda