Mše k 30. výročí Diecézní charity České Budějovice

Mše k 30. výročí Diecézní charity České Budějovice

6. 12. 2021, 17:00 Katedrála sv. Mikuláše, České Budějovice Duchovní, Ostatní, Akce pro dobrovolníky, Akce pro veřejnost

Diecézní charita České Budějovice si 1. prosince letošního roku připomíná své 30. výročí.
Byla zřízena Biskupstvím českobudějovickým roku 1991. Již 30 let tak plní své poslání – služba milosrdné lásky všem lidem v nouzi bez rozdílu. Poskytujeme sociální a zdravotní služby lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Pomáháme a ulehčujeme život seniorům, zdravotně postiženým, lidem bez domova, rodinám, obětem domácího násilí, ale i cizincům, kteří u nás žijí. Také poskytujeme pomoc při mimořádných událostech, jako jsou požáry a povodně. V neposlední řadě se také věnujeme podpoře vzdělávání dětí a mládeže. 

Jsme připraveni lidem pomáhat v jakékoliv fázi či okamžiku lidského života – od bezbranného dětství až po bezmocné stáří.

Rádi bychom si společně naše významné 30. výročí připomněli. Srdečně Vás proto zveme na mši svatou u příležitosti slavnosti sv. Mikuláše, patrona českobudějovické diecéze, která bude sloužena v pondělí 6. prosince 2021 od 17 hodin v katedrále sv. Mikuláše. Mši svatou celebruje otec biskup Vlastimil Kročil. 


Plakáty A4 (2)


Již 30 let jsme vám nablízku.