Mladí v charitě – putovní výstava

Mladí v charitě – putovní výstava

15. 10. 2021 - 31. 10. 2021 Studentský klub Kampa, Studentská 1824/29, České Budějovice Akce pro dobrovolníky, Akce pro veřejnost, Výstava

Diecézní charita České Budějovice srdečně zve na putovní výstavu Mladí v charitě, která zachycuje mladé dobrovolníky, kteří věnují svůj volný čas potřebným. Touto částečně interaktivní výstavou promlouváme ven, abychom se zamysleli nad úlohou mladých lidí v Charitě, jejich přínosem i budoucností.

Mladí dobrovolníci jsou důležitou součástí charity (dobročinnosti) i stejnojmenné neziskové organizace. Činnost dobrovolníků v Charitě je nasměrována nejen dovnitř této pomáhající instituce, ale především do srdcí klientů – od bezbranného dětství po bezmocné stáří. Dobrovolnické centrum Diecézní charity České Budějovice funguje již od roku 2004. Mladí dobrovolníci však byli součástí diecézní Charity již u jejích začátků před 30 lety.

Na fotografiích putovní výstavy Mladí v charitě jsou vyobrazeni jak ti, kteří věnují svůj volný čas potřebným, tak ti, jež o pomoc žádají nebo ji potřebují. Tato výstava vybízí k zamyšlení nad úlohou mladých lidí v Charitě, jejich přínosem, ale i budoucností, v níž bychom si přáli, aby lidí, kteří pomoc potřebují bylo méně než těch, kteří ji nabízejí.

Děkujeme všem stávajícím dobrovolníkům!


Projekt "Mladí v charitě – putovní výstava" je realizován za finanční podpory Jihočeského kraje.

jihocesky kraj-projekty