Putovní výstava zachycuje potřebnost mládí v Charitě Zobrazit fotogalerii

Putovní výstava zachycuje potřebnost mládí v Charitě

Diecézní charita České Budějovice v pátek 15. října 2021 zahájila putovní výstavu Mladí v charitě slavnostní vernisáží ve Studentském klubu Kampa v areálu Jihočeské Univerzity. Výstava vybízí k zamyšlení nad úlohou mladých lidí v Charitě, jejich přínosem, ale i budoucností. Fotografie Petra Zikmunda zachycují mladé dobrovolníky a jejich svěřence z řad klientů sociálních služeb. Na interaktivním panelu pak mohou návštěvníci dokončit věty, které reflektují dvě dimenze dobrovolnictví. 

Mladí dobrovolníci jsou důležitou součástí charity (dobročinnosti) i stejnojmenné neziskové organizace. Činnost dobrovolníků v Charitě je nasměrována nejen dovnitř této pomáhající instituce, ale především do srdcí klientů nejrůznějších věkových kategorií. Dobrovolnické centrum Diecézní charity České Budějovice funguje již od roku 2004. Mladí dobrovolníci však byli součástí diecézní Charity již u jejích začátků před 30 lety. 

Diecézní charita České Budějovice letos slaví 30 let svého působení na jihu Čech. Před 30 lety jsme začali poskytovat zdravotní a sociální služby a začali jsme se starat o všechny lidi v nouzi, kteří to nějakým způsobem potřebují. Mladí lidé byli vždy důležitou součástí těchto služeb  ať už se jedná o mladé pracovníky, tak i dobrovolníky. Nedílnou součástí naší diecézní Charity je i Dobrovolnické centrum, kde je stále co dělat a stále jsou před námi nové výzvy. Věřím, že tato výstava může přinést mnoho impulsů, aby se dobrovolnictví v Charitě dále rozvíjelo,”  uvedla na slavnostní vernisáži vedoucí služeb  Střediska diecézní Charity Petra Brychtová.  

Jako cíl jsem si vytknul to, že každý rok udělám takový malý charitativní projekt, který bude mít hlubší přesah a nebude čistě komerční. Mám z toho velkou radost ze spolupráce s Charitou a doufám, že v obdobých projektech budeme pokračovat. Je pro mě velká čest fotit lidi, kteří v sobě nesou nějaký příběh, teprve pak z fotografií něco mluví ven. Těším se na další lidi s příběhem, které budu moci fotit,” dodal autor fotografií Petr Zikmund. 

Putovní výstava Mladí v charitě zachycuje pět dobrovolníků a lidí nejrůznějšího věku, kterým věnují svůj volný čas v rámci dobrovolnických programů Šance všem  a Paleta života, jež jsou uskutečňovány v rámci Dobrovolnického centra Diecézní charity České Budějovice. Výstava představuje také celoevropský projekt Young Caritas, který cílí na neformální vzdělávání dětí a motivaci mladých lidi k aktivnímu zapojení do světa kolem nás.

Vystavené fotografie jsou doplněny o medailonky fotografovaných a o interaktivní panel, na němž mohou návštěvníci zanechat svůj osobní vzkaz – v čem by potřebovali sami podpořit nebo komu a s čím pomáhají.


Projekt "Mladí v charitě – putovní výstava" je realizován za finanční podpory Jihočeského kraje. 

jihocesky kraj-projekty