Marie Horáková rozvíjí Tříkrálovou sbírku na Vodňansku již 20 let

Marie Horáková rozvíjí Tříkrálovou sbírku na Vodňansku již 20 let

Skoro 20 let byla Marie Horáková příkladnou místní koordinátorkou Tříkrálové sbírky ve Vodňanech a přilehlých obcích. Koncem letošního června předala svou funkci nové nástupkyni. Při této příležitosti zavzpomínala na počátky tříkrálového koledování v místě svého působení, první záměry sbírky i důležitou podporu kněží ve farnostech.

V roce 2000 olomoucká arcidiecéze zahájila vůbec první Tříkrálovou sbírku, odtud se následně rozšířila do dalších (arci)diecézí a stala se z ní vůbec největší charitativní sbírka a dobrovolnická akce v České republice.

V českobudějovické diecézi proběhlo tříkrálové koledování poprvé počátkem ledna 2001. V následujícím roce se postupně přidávaly další koledující subjekty. 
„Ke sbírce v našich farnostech nás vyzval a povzbudil P. Zbigniew Wawrowski. První rok se začínalo ve farnosti Vodňany s 10 pokladničkami, 17 vedoucími a 34 dětmi. Koledovalo se na 6 místech, které patřily farnosti Vodňany, a vybralo se 71 595,50 Kč," vzpomíná paní Marie Horáková, která byla od roku 2002 až do letošního června místní koordinátorkou Tříkrálové sbírky ve farnosti Vodňany a okolí. Sbírce se začala věnovat v důchodu, předtím pracovala na Městském úřadě Vodňany, což jí dodalo důvěryhodnosti u dárců a otevřelo dveře i ke spolupráci s malými koledníky.

Peníze z vůbec první koledy byly použity na dovybavení Rychlé záchranné pomoci a pomohly rodinám pečujícím o zdravotně postižené, což mělo velký ohlas. Postupně se sbírka rozšířila i do okolních vesnic a v současnosti se koleduje v 36 místech ve farnostech Vodňany, Skočice, Chelčice, Lomec, Bavorov a Bílsko. 
Na koledování se podílí jak farníci, tak i místní občané, kteří každoročně utvoří více než 50 skupinek. Jako poděkování farnost pořádá s dětskými koledníčky výlety. O konání Tříkrálové sbírky informujeme veřejnost v místním tisku, ve farních novinách, pomocí městského rozhlasu, informačních letáčků do ostatních obcí a osobním oslovením dalších dobrovolníků.

Záměry Tříkrálové sbírky ve farnosti Vodňany (Skočice, Chelčice, Lomec, Bavorov a Bílsko)

  • od r. 2002 přímá pomoc potřebným (např. příspěvky zdravotně postiženým na zařízení, pobyty, příspěvky dětem na stravné, školní pomůcky a aktivity, kroužky, hudební vzdělání, tábory, rodinám pomoc v hmotné nouzi apod.)
  • od r. 2003 volnočasové aktivity,
  • od r. 2004 podpora klientům Hospice,
  • 2009 pomoc při povodních v Bílsku, Budyni a ve Sviněticích,
  • 2013 pomoc po povodních ve Vodňanech,
  • od r. 2016 podpora klientů Domova Žlutý Petrklíč na Lomci,
  • od r. 2016 podpora klientů Chelčického domova sv. Linhart,
  • od r. 2017 podpora Občanské poradny Farní charity Týn nad Vltavou

„Do škol připravujeme pozvánky pro děti o konání Tříkrálové sbírky a po jejím skončení předáváme koledníkům fotografie. Během roku osobně zveme koledníky na akci jako odměnu za účast na koledování. Na zajištění sbírky se podílí mnoho dobrovolníků místních i z okolních farností, kteří věnují finanční prostředky na nákup plášťů, jejich ušití, dále zajišťují počítání peněz, přípravu a roznášení pozvánek, organizaci výletu nebo besídek pro děti," zmiňuje Marie Horáková.

zleva: P. Prokeš, M. Horáková, J. Kohout, M. Vaňo, R. TenderováM. Horáková se svou nástupkyní R. Tenderovou

Za 20 let konání Tříkrálové sbírky se ve farnostech Vodňany, Skočice, Chelčice, Lomec, Bavorov a Bílsko vybralo celkem 3 032 026,50 Kč. „Všichni, kdo se na konání sbírky v místě podíleli, se vždy mohli spolehnout na podporu a spoluúčast kněží ve farnostech. Nyní funguje výborná spolupráce s P. Josefem Prokešem. Doufáme, že období pandemie překonáme a budeme moci obnovit osobní setkávání s lidmi a přinést jim požehnání a přání všeho dobrého do dalších let," přeje si Marie Horáková z Vodňan, která svůj volný čas Tříkrálové sbírce věnovala více než 20 let a vedla ji velmi příkladným způsobem. Koncem letošního června jí přijeli osobně poděkovat za její mnohaletou práci ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout a diecézní koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Vaňo.

Po Marii Horákové pomyslné žezlo místního koordinátora převzala Renata Tenderová, která své působení v roli místní koordinátorky sbírky odstartuje přípravami na již 22. celostátní ročník Tříkrálové sbírky, jež se uskuteční v lednu 2022. Paní Horáková jí bude při organizování sbírky nadále nápomocná.

Mgr. Martina Nováková

PR pracovnice (vztahy s veřejností)
Tel.: 732 483 213 E-mail: 88EDZ.549hIk1~l7VX~nT678T-uk87j7T-M