Tisíce koledníků z kraje roku vyrazily s Božím požehnáním k domovům lidí, které zároveň prosili o podporu lidí v nouzi. Díky jejich obrovskému nasazení, skvělé koordinaci, podpoře farností a také mimořádné štědrosti lidí se podařilo vybrat pro Charity v českobudějovické diecézi 11 396 471 korun – o dva a čtvrt milionu víc než v uplynulém roce.

„V letošním roce jsme měli největší množství pokladniček – celkem 2 411 a koledníci do nich vybrali přes 11 milionů. Zhruba 300 tisíc korun pak lidé věnovali do sbírky prostřednictvím online a bezhotovostních plateb,“ upřesňuje Marie Vaňo, diecézní koordinátorka Tříkrálové sbírky.

„Toho výsledku si velmi vážíme a moc za něj děkujeme všem, kteří na něm mají zásluhu. Jde o velmi náročnou činnost – koordinátoři mají nejvíce práce mezi vánočními svátky a Novým rokem, kdy jiní lidé čerpají dovolenou, a velmi hektické jsou i první dny nového roku, kdy musejí sladit stovky dobrovolníků, rozdistribuovat kasičky, vše zadministrovat, zajistit oblečení a průkazky koledníků, sestavit skupinky a harmonogram koledování nebo komunikování s úřady,“ doplňuje Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice.

Charity tyto peníze použijí na předem schválené záměry – zejména na pomoc lidem s různými druhy hendikepů a onemocněními, seniorům, neúplným rodinám, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo dofinancování svých služeb. Část peněz také věnují na vybavení a provoz humanitárních skladů pro mimořádné události. Jak můžeme aktuálně vidět v Turecku a Sýrii, je nezbytné být v maximální možné míře připraveni okamžitě pomáhat.

Kde peníze pomohou

Veronika Kabátová

tisková mluvčí, public relations
Tel.: 703 401 260 E-mail: 8.qsRYUSZ-umSW7%WkvDRW7r