Dobrovolnické centrum

Kde nás najdete

Adresa

B. Němcové 53, České Budějovice 37001

Provozní doba

Pracovní doba:

Pondělí 7:30 – 17:00
Úterý 7:30 – 17:00
Středa 7:30 – 17:00
Čtvrtek 7:30 – 17:00
Pátek 7:30 – 11:30
  • Mimo pracovní dobu po předchozí domluvě.
    Vždy je lepší nejdříve napsat SMS či e-mail, že přijdete, protože jsme často v terénu.
Oblast působnosti

Dobrovolnické centrum organizuje a řídí dobrovolnické činnosti tak, aby pomoc dobrovolníka byla účelně využita tam, kde je jí nejvíce potřeba. Dobrovolnické centrum je mostem mezi občanskou společností a organizovanou profesionální charitou. Dobrovolnické centrum se zaměřuje na činnost dobrovolníků především na území českobudějovické diecéze. Mezi aktivity Dobrovolnického centra patří zejména získávání, výběr, školení, supervize a metodické vedení dobrovolníků. Činnost centra se dále zaměřuje na spolupráci s přijímajícími organizacemi, poradenství v oblasti dobrovolnictví, pomoc spolupracujícím organizacím a propagaci dobrovolnictví.

Na koho se můžete obrátit

Barbora Fišerová Pegleyová

koordinátorka dobrovolníků
Tel.: 731 604 163 E-mail: X8El5b541bFo8~l7VX~nT678T-uk87j7T-M

Václav Peltan

vedoucí Dobrovolnického centra
Tel.: 737 163 475 E-mail: c8pvRf2h0eGk4YUSZ-umSW7%WkvDRW7r

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Dobrovolnické centrum

Typ služby
Dobrovolnické centrum

Poskytovatel
Diecézní charita České Budějovice

Kraj
Jihočeský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, pachatelé trestné činnosti

Činnosti

koordinace činnosti dobrovolníků

Další informace

Cílem Dobrovolnického centra je zlepšení kvality života a podpora lidí s různými znevýhodněním skrze pomoc dobrovolníků:

  • Dobrovolníci v nemocnici → věnujte se pacientům na oddělení následné péče
  • Mosty naděje → věnujte se dospělým se zdravotním postižením
  • Paleta života → věnujte se seniorům v jejich domácnostech nebo v domovech pro seniory
  • Šance všem → věnujte svůj čas dětem ze sociálně slabých rodin a lidem na okraji společnosti
  • Vězeňská korespondence → dopisujte si s vězni
  • Vincent → věnujte se technické, manuální nebo administrativní činnosti v Charitě

  • YoungCaritas.cz → tvoř budoucnost jako mladý dobrovolník