Adopce na dálku

Kde nás najdete

Adresa

Kanovnická 404/18, České Budějovice 37001

Oblast působnosti

Dárci – adoptivní rodiče z ČR, finančně přispívají vybranému dítěti v Bělorusku na úhradu školních výdajů, kroužků, případně léků v jeho přirozeném kulturním prostředí. Darovaná finanční podpora se stává pro dítě trvalým vkladem do jeho života.

Na koho se můžete obrátit

Ludmila Plátová

koordinátor Adopce na dálku v Bělorusku
E-mail: 7nqwZ-54_enD5f56LTqmY164YanBZd54Ys

Pro koho je služba určena

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Adopce na dálku

Typ služby
Pomoc v zahraničí

Poskytovatel
Diecézní charita České Budějovice

Kraj
Jihočeský kraj

Způsob poskytování
terénní

Korespondenční adresa
Kanovnická 404/18, České Budějovice 37001

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi

Další informace

Diecézní charita České Budějovice zřídila tento projekt už v roce 2005, a to za účelem pomoci dětem těžce zkoušené bídou, nemocemi, složitou politickou a životní situací. Do programu Adopce na dálku jsou partnerskou Diecézní charitou Pinsk vybírány děti z Bretské oblasti z nejchudších či neúplných rodin, které jsou odkázány pouze na nízké sociální dávky. Při výběru nerozhoduje pohlaví ani rasová či náboženská příslušnost dítěte. Jediným kritériem je sociální a ekonomická potřebnost rodiny, ve které dítě žije.
Dárci – adoptivní rodiče, finančně přispívají vybranému dítěti na úhradu školních výdajů, kroužků, případně léků. Adopce na dálku tedy není o skutečné fyzické adopci dítěte, ale jedná se o adresnou finanční pomoc vybranému dítěti, cílenou přímo do jeho přirozeného kulturního prostředí. Darovaná finanční podpora se stává pro dítě trvalým vkladem do jeho života.