Postní almužna

Postní almužnu v českobudějovické diecézi organizuje Diecézní charita České Budějovice společně s Pastoračním střediskem Biskupství českobudějovického.

Význam (postní) almužny

Almužna (dobročinnost) neboli milodar je peněžní, případně věcný dar věnovaný potřebnému, od něhož za to není očekávána žádná protislužba. V křesťanství je almužna projevem milosrdenství a křesťanské lásky. 
Postní almužna je duchovně-formační akce během doby postní. Jde o návrat ke starobylé postní tradici, která zpravidla začíná na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní, trvá do konce postu, tedy 40 dní. Věřící při ní do malé papírové pokladničky postupně vkládají obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekli. Lidé tak mohou to, co si odřekli během postu, věnovat v podobě peněžité almužny na pomoc potřebným. Takto získané prostředky se v českobudějovické diecézi použijí prostřednictvím Charity a Pastoračního střediska.

Účel

Výtěžek z Postní almužny 2023 bude využit na podporu na podporu evangelizačních projektů – církev pro svět Pastoračního střediska Biskupství českobudějovického, druhou polovinu využije Charita na pomoc lidem při mimořádných událostech.

PA2021

Organizační pokyny k Postní almužně 2023

  • Papírové postní pokladničky si můžete vyzvednout v kostele, ve kterém se konají nedělní mše svaté.
  • Po konci postu, nejpozději do neděle 9. dubna 2023, přineste pokladničku s Vaší almužnou zpět do kostela a předejte knězi, případně tomu, koho pan farář určí.
  • Kněz či pověřená osoba z farnosti následně (do 23. dubna) výtěžek z pokladniček sečte a odešle na účet č.: 1000039938/5500 s VS 20234501
  • Kontakt pro dotazy: postnialmuzna@dchcb.charita.cz

 

O postu

Účelem postní doby je jednak větší soustředěnost na duchovní růst, ale také větší vnímavost k potřebám ostatních lidí. Půst obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich bližních. Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho zříci ve prospěch druhých: například omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, zbytečné brouzdání po internetu či sociálních sítích nebo jiné věci, které nejsou pro život nezbytně nutné. Kasička pro Postní almužnu je také vhodná jako nástroj k formaci dětí při společné večerní modlitbě nebo postní katechezi v kruhu rodiny. Při ní je možné přidat prosby za konkrétní nemocné, chudé a jinak potřebné. Tím, že se omezíme ve své spotřebě, můžeme nejen prospět potřebným lidem, ale také tím obohacujeme sami sebe.

Kde Postní almužna pomohla

Celkový výtěžek je každoročně rozdělen na polovinu mezi Diecézní charitu České Budějovice a Pastorační středisko Biskupství českobudějovického.

2022

celkem: 208 460 Kč

kontaktni centrum

Podpora ukrajinských uprchlíků

Charita a Pastorační středisko si pro letošní Postní almužnu zvolily společný záměr, a to pomoc ukrajinským uprchlíkům v českobudějovické diecézi. 

Vybraná částka byla a dále bude použita na nákup školních potřeb pro děti a vybavení domácností, jako jsou skříně, postele, pračky či lednice a další potřebné zařízení. Peníze pomohou také s částečnou úhradou nájemného u těch rodin s dětmi, které nájemné bez pomoci nezvládnou uhradit. Nově přijatí pracovníci Poradny pro cizince a migranty, kteří jsou též z řad ukrajinských uprchlíků, pravidelně navštěvují ukrajinské rodiny, kdy zjišťují jejich potřeby a zaváží potravinovou pomoc. Potravinová pomoc je také denně poskytována v Kontaktním a poradenském místě v sídle diecézní Charity. Prostředky z Postní almužny byly v neposlední řadě použity i na financování dětského letního tábora, který pořádalo Pastorační středisko.

2021

celkem: 325 847 Kč (po odečtení nákladů na výrobu postních kasiček: 318 328,5 Kč)

b5ec73ae-345a-4700-b0bf-db2017cc9ac8

Duchovní a sociální pomoc rodinám

Diecézní Charita svůj podíl rozdělila mezi dva charitní projekty. Oblastní charita Horažďovice získala 100 tisíc korun na zřízení sociálně integračních bytů, které pomáhají zejména sociálně slabým rodinám řešit jejich obtížnou životní situaci spojenou s problémovým bydlením. Zbylých 59 164,25 Kč pomůže ke zpřístupnění kvalitní pomoci rodinám v těžké životní situaci na Jindřichohradecku.

Záměr Pastoračního střediska:

Pastorační středisko Biskupství českobudějovického svou část (159 164,5 Kč) použije na pastoraci rodin, konkrétně na přípravu a výrobu inspiračních podcastů Výchova dětí ve víře a Vztahy mezi manželi a v rodině, které najdete k dispozici na YouTube kanále Prolidi.online a na Spotify.

2020

celkem  93 545 Kč

20210120_135507

Zdravotnický materiál a přístroje pro domácí zdravotní péči v Písku

Charitní podíl z Postní almužny pomohl Oblastní charitě Písek vybavit zdravotní sestry v terénu potřebnými přístroji – tonometry a oxymetry. Sestřičky tak mohou v případě potřeby zjišťovat u pacientů výši krevního tlaku a hladinu kyslíku v krvi, což jsou důležité parametry pro posouzení zdravotního stavu. Zbylo i na zdravotnický materiál, který je nezbytný pro poskytování kvalitní péče. Díky Postní almužně tak mohou charitní sestřičky řádně odvádět svou práci a zajistit svým pacientům kvalitní zdravotní péči a potřebný komfort přímo v jejich domovech.

Záměr Pastoračního střediska:

Podpora činností a aktivit Pastoračního střediska

2019

celkem 154 901 Kč

7d1f8bea3ae9411b8999094266952de0

Pomoc rodinám na Jindřichohradecku

Diecézní charita České Budějovice svůj díl z výtěžku předala Farní charitě Jindřichův Hradec, aby v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity mohla pomáhat sociálně potřebným rodinám. Tato služba je jediná svého typu v jindřichohradeckém regionu. Poskytuje pomoc rodinám s dětmi, které se z různých důvodů ocitly v těžké životní situaci. Vzhledem k tomu, že je služba poskytována především terénní formou v přirozeném prostředí rodin, je zapotřebí využívat služebního automobilu. Tento automobil má Charita pouze zapůjčený. Almužna tak posloužila k dofinancování odkupovaného automobilu.

Záměr Pastoračního střediska:

Polovina z celkové částky putovala Pastoračnímu středisku na pastorační péči a přípravu spolupracovníků.
v diecézi.

2018

celkem 190 296 Kč

DZP_CHČR2

Domácí hospicová péče na Pelhřimovsku

Z Postní almužny 2018 Diecézní charita finančně podpořila Charitu Malenice, která obnos zužitkovala ve prospěch pečovatelské služby, poskytující pomoc převážně seniorům. Další část výtěžku pomohla v domácí hospicové péči provozované Oblastní charitou Pelhřimov. „Domácí hospicová péče je určena nejen nemocným v posledních fázích nevyléčitelného onemocnění, ale i rodinám, které o tyto nemocné pečují. Pomáháme nemocným, aby mohli poslední dny a týdny života prožít ve známém prostředí obklopeni milující rodinou. Děkuji všem, jež věnovali peníze v rámci Postní almužny“, doplňuje ředitel pelhřimovské Charity Jiří Smrčka.

Záměr Pastoračního střediska:

Za Pastorační středisko částka putovala na organizaci diecézního Dne seniorů, na projekty do škol, animátorský kurz, tvorbu akreditovaných kurzů o misiích, a také setkávání rodičů po ztrátě dítěte.

 

... Nejsme k sobě lhostejní ...