Nadace KB – Jistota podpořila socioterapie pro oběti domácího násilí
8. července 2020 Podporují nás

Nadace KB – Jistota podpořila socioterapie pro oběti domácího násilí

Izolace rodin a omezení volného pohybu v období nouzového stavu se podepsalo také na vyhrocení domácích konfliktů. Pracovnice Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím zaznamenaly až 70% nárůst kontaktů oproti loňskému roku. Díky finančnímu daru 123 tisíc Kč od Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota bude moci Intervenční centrum při českobudějovické diecézní Charitě zdarma zajistit obětem domácího násilí následnou skupinovou či individuální socioterapii.

„Díky finanční podpoře Nadace Komerční banky – Jistota můžeme v Intervenčním centru stávajícím i novým klientům nadále bezplatně nabízet podpůrnou skupinovou socioterapii a nově nabídku rozšířit také o socioterapii individuální, která je pro některé klienty vhodnější a přijatelnější cestou pro získávání sebedůvěry důležité pro návrat do běžného života,“ uvedl ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout.

V období nouzového stavu zaznamenalo Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím nárůst počtu kontaktů ze strany klientů, a to až o 70 % oproti stejnému časovému období v loňském roce. V souvislosti s aktuální celospolečenskou situací se navíc dá očekávat prohloubení problémů, se kterými se ohrožené osoby potýkají, a tedy i další trend nárůstu počtu klientů – obětí domácího násilí.

Květina od Nadace KB – Jistota symbolizující partnerství a pomocSocioterapie pomáhá obětem domácího násilí či pronásledování s návratem do běžného života bez násilí a strachu. V rámci skupinové socioterapie se klienti pod vedením zkušeného terapeuta učí ve skupině lidí se stejnou zkušeností zpracovat a přijmout minulost a zvládnout přítomnost, sdílí své příběhy, vzájemně se od sebe učí, podporují se a získávají nadhled a nezávislost na násilné osobě i podpůrné sociální službě. Práce ve skupině je vhodná maximálně pro 10 klientů, trvá zpravidla dva roky, setkání probíhají zpravidla 1krát za 14 dní.
„Na individuální terapii je přítomen pouze klient a psychoterapeut, což vyhovuje především stydlivým či introvertním klientům, ale i těm, kteří prožili velký traumatický zážitek a potřebují se naučit znovu důvěřovat lidem,“ doplňuje vedoucí Intervenčního centra Nikola Marková.

Zástupci Nadace KB – Jistota v úterý 7. července předali řediteli Jiřímu Kohoutovi a vedoucí IC Nikole Markové květinu v barvách loga Komerční banky symbolizující partnerství a společné pomáhání.


Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím (IC) při Diecézní charitě České Budějovice působí v Jihočeské kraji již od roku 2007. IC poskytuje obětem domácího násilí a stalkingu (pronásledování) osobní i telefonické konzultace, krizovou intervenci, sociální poradenství, právní poradenství, sestavení bezpečnostního plánu, doprovod k lékaři, na úřad, k soudu, či na jednání s dalšími institucemi. Cílovou skupinou služby jsou osoby ve věku 16 a více let. Služby jsou poskytovány jak ambulantně, tak v terénu pracovnicemi z hlavní pobočky v Českých Budějovicích i detašovaných pracovišť v Táboře a Strakonicích. Od roku 2020 je služba k dispozici díky pohotovostnímu režimu i mimo standardní otevírací dobu jednotlivých poboček (v pracovní dny) dostupná 24 hodin denně.

Nadace KB – JistotaNadace Komerční banky, a.s. – Jistota pomáhá a podporuje aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti. Již více než dvě desítky let se nadace podílí na zlepšování kvality života lidí s různým hendikepem, přispívá na projekty neziskových organizací, jež pomáhají lidem ve všech fázích života překonávat jejich zdravotní nebo sociální znevýhodnění. Hlavním dárcem Nadace Jistota je Komerční banka a její dceřiné a sesterské společnosti.

Mgr. Martina Nováková

PR pracovnice (vztahy s veřejností)
Tel.: 732 483 213 E-mail: 88EDZ.549hIk1~l7VX~nT678T-uk87j7T-M